logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zwrot podręczników i książek

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK

  1. Zwrot podręczników szkolnych oraz innych książek będzie się odbywał w dniach od 15 do 18 czerwca 2020r. według podanego harmonogramu.
  2. Miejscem zwrotu książek będzie przedsionek między drzwiami wejścia głównego. Każda klasa będzie miała wyznaczone pudło, do którego należy włożyć komplet podręczników.
  3. Oddający do miejsca zwrotu podchodzą pojedynczo i zachowują bezpieczną odległość.
  4. Zasady zwrotu podręczników:
    • Przyjmowane są tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek zdjęcia okładek, usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, sklejenia kartek). Podręczniki zniszczone lub zagubione Rodzic, zgodnie z regulaminem, zobowiązany jest odkupić do końca czerwca.
    • Pełny komplet podręczników wraz z pozostałymi wypożyczonymi książkami, należy włożyć do opisanej na zewnątrz reklamówki: imię i nazwisko oraz klasa. Podpisaną reklamówkę oddający umieszcza w pudle wyznaczonym dla danej klasy.
  5. Podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone w harmonogramie dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób.
  6. Po upływie kwarantanny szkoła dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia Rodzic zobowiązany jest do odkupienia podręcznika, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny.

Harmonogram zwrotu podręczników

15.06.2020r. /poniedziałek/
klasy 7 – zwrot w godzinach: od 8.00 do 14.00 /przedsionek po prawej stronie portierni/
klasy 6 – zwrot w godzinach: od 8.00 do 14.00 /przedsionek po lewej stronie portierni/

16.06.2020r. /wtorek/
klasy 3a, 3b i 4a – zwrot w godzinach: od 14.00 do 18.00 /przedsionek po prawej stronie portierni/
klasy 5 – zwrot w godzinach: od 14.00 do 18.00 /przedsionek po lewej stronie portierni/

17. 06.2020r. /środa/
klasy 1 – zwrot w godzinach: od 14.00 do 18.00 /przedsionek po prawej stronie portierni/
klasy 2 – zwrot w godzinach: od 14.00 do 18.00 /przedsionek po lewej stronie portierni/

18.06.2020r. /czwartek/
kl. 8a – przed egzaminem /przedsionek po prawej stronie portierni/