logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zmiana zarządzenia dyrektora

17 września dokonałem zmiany w Regulaminie działania szkoły w czasie epidemii.

Podpunkt 1/ punktu 11. otrzymał brzmienie:

“11. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny:
1) na terenie w budynku szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczki, przyłbice) z wyjątkiem sal lekcyjnych podczas zajęć,”

Co powoduje ta zmiana?

Gdy uczniowie dotrą na przerwę poza budynek: na plac szkolny lub boisko (do swojego wyznaczonego miejsca) mogą zdjąć maseczkę lu przyłbicę. Wracając do szkoły zakładają je ponownie i mogą ją ściągnąć, tak jak dotychczas, w sali lekcyjnej.

dyr. Piotr Pszonka