logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zmiana długości przerw

Podczas ostatnich spotkań rodziców z wychowawcami oraz w rozmowach wychowawców z uczniami zdecydowana większość społeczności szkolnej opowiedziała się za wydłużeniem drugiej przerwy obiadowej o 5 minut i skróceniem kolejnych przerw do 5 minut.

Podjąłem decyzję o ustaleniu zmian w dotychczasowym harmonogramie przerw międzylekcyjnych:

 

Przerwa śródlekcyjna Dotychczasowy czas trwania Nowy czas trwania
przerwa po 1 lekcji

10 min

10 min

przerwa po 2 lekcji

10 min

10 min

przerwa po 3 lekcji

10 min

10 min

przerwa po 4 lekcji obiadowa

20 min

20 min

przerwa po 5 lekcji obiadowa

15 min

20 min

przerwa po 6 lekcji

10 min

5 min

przerwa po 7 lekcji

10 min

5 min

przerwa po 8 lekcji

10 min

5 min

Powyższe zmiany będą obowiązywały od dnia 1. kwietnia na podstawie zarządzenia dyrektora nr 06/2019 z dnia 26. marca 2019 roku.

dyr. Piotr Pszonka

Poprzedni

Następny