logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zebranie dla rodziców klas I

Zapraszam Rodziców dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie pierwszej na spotkanie informacyjne.

Termin: 19 sierpnia 2020, godz. 16:30

Miejsce: Aula szkolna lub sala gimnastyczna (w zależności od bieżącej sytuacji)

W planie spotkania:

  • ogólne informacje o szkole: organizacja szkoły, działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza w tym aktualne przepisy dotyczące organizacji zajęć w szkole,
  • współpraca rodziców ze szkołą w tym przepływ informacji,
  • warunki lokalowe,
  • informacje na temat początku nowego roku szkolnego: termin i miejsce rozpoczęcia, rogi obfitości, pasowanie na ucznia, zdjęcia,
  • wyprawka, czyli w co należy wyposażyć pierwszoklasistę,
  • przydział dzieci do klas,
  • odpowiedzi na pytania rodziców.

Podczas spotkania obwiązują aktualne przepisy prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Na spotkanie może przyjść jeden rodzic danego ucznia.

Rodzice wchodząc do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania (aula lub sala gimnastyczna wraz z ciągami komunikacyjnymi).

Wytyczne dla szkół i placówek – GIS, MEN, MZ

Zapraszam
dyr. Piotr Pszonka