logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zdalne nauczanie

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie.

Sytuacja epidemiczna w kraju nie poprawia się. Termin powrotu do szkoły od 26 marca stoi pod znakiem zapytania. Dlatego podjąłem decyzję o przygotowaniu się do ewentualnego przedłużenia okresu zawieszenia zajęć i związanego z tym nauczania zdalnego.

Postanowiłem do tego celu wykorzystać nasz dziennik elektroniczny. Firma Librus przez ostatni okres prowadziła intensywne prace nad przystosowaniem dziennika do pracy zdalnej.

Zaletą wykorzystania Librusa będzie to, że nauczyciele będą przygotowywali zajęcia dla ucznia na każdą lekcję osobno, według planu lekcji na dany dzień. Będą też zadawać zadanie domowe, które uczniowie po wykonaniu będą mogli odesłać do sprawdzenia. Należy zatem przygotować się również do zdalnego oceniania.

Oczywiste staje się to, że będziemy musieli pójść do przodu i realizować nowy materiał, a nie tylko powtórki.

Abyśmy byli gotowi na taką ewentualność wszyscy musimy podjąć wstępnie pewne działania:

  • nauczyciele poznają aktualnie możliwości Librusa do pracy zdalnej,
  • uczniowie muszą mieć możliwość zalogowania się do Librusa,
  • uczniowie (lub ich rodzice w klasach 1-3) dokonują sprawdzającego logowania na swoje konto,
  • rodzice będą musieli upewnić się, że dziecko ma możliwość zalogowania się do Librusa.

To pierwszy etap. Należy go zakończyć do najbliższego poniedziałku.

/Zalogowanie się ucznia musi nastąpić, ponieważ jest widoczne dla mnie w systemie. Będziemy sprawdzali, czy zadanie to zostało wykonane/

Uwaga rodzicu
Jeżeli Twoje dziecko nie zna loginu ani hasła, to Librus umożliwił Tobie (na koncie rodzica) wygenerowanie nowego hasła dla dziecka (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

Firma Librus przygotowała krótki PORADNIK. Informacje dla rodziców i uczniów znajdują się na dole strony.

Uwaga rodzicu
Jeżeli Ty nie możesz znaleźć swojego loginu i hasła, to nie przychodź do szkoły, aby je uzyskać. Zadzwoń, ale przygotuj sobie wcześniej PESEL swojego dziecka – podasz go osobie, z którą zostaniesz połączony w celu weryfikacji Ciebie jako rodzica. W razie wątpliwości osoba odbierająca może zadać Ci dodatkowe pytanie, np. adres czy drugie imię dziecka, aby pozytywnie Cię zweryfikować.

Uwaga wszyscy
Pamiętajcie, aby pilnować swoich haseł, nie udostępniać ich. Dbajcie również o swoje komputery, aby miały aktualne oprogramowanie oraz aktualizowany program antywirusowy. Unikajcie niepewnych stron internetowych mogących zainfekować komputery. Uczniowie nie mogą logować się do Librusa z konta rodzica!

Proszę sprawdzać informacje pojawiające się na Librusie i/lub na naszej stronie internetowej.

dyr. Piotr Pszonka