logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zdalna szkoła

Od kwietnia 2020 roku Gmina Świerklany realizuje projekt w ramach Programu „Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Program jest odpowiedzią na sytuację epidemiczną kraju, która zmusiła samorządy do zamknięcia szkół i przejścia na tryb nauki zdalnej.

Jednak nie wszyscy uczniowie mieli swobodny dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu umożliwiający efektywny udział w kształceniu zdalnym. Aby zapobiec temu niepokojącemu zjawisku cyfrowego i edukacyjnego wykluczenia, powstał program „Zdalna szkoła” umożliwiający samorządom zakup za środki unijne niezbędnego sprzętu i przekazanie go szkołom, a następnie uczniom.

Czytaj więcej