logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

ZAPROSZENIE

Zapraszam Rodziców dzieci, które we wrześniu 2019 roku rozpoczną naukę w klasie pierwszej na spotkanie informacyjne.

Termin: 5 czerwca 2019, godz. 16:30

Miejsce: Aula szkolna

W planie spotkania:

  • ogólne informacje o szkole: organizacja szkoły, działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza, współpraca rodziców ze szkołą w tym przepływ informacji, warunki lokalowe – zwiedzanie szkoły,
  • informacje na temat początku nowego roku szkolnego: termin i miejsce rozpoczęcia, rogi obfitości, pasowanie na ucznia, zdjęcia,
  • wyprawka, czyli w co należy wyposażyć pierwszoklasistę,
  • będzie możliwość pobrania wniosku do świetlicy,
  • przydział dzieci do klas,
  • odpowiedzi na pytania rodziców.

Zapraszam:

dyr. Piotr Pszonka