logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

ZAPROSZENIE DO KONKURSU KLAS I-III

BEZPIECZNE FERIE

CELE KONKURSU
• propagowanie bezpiecznych zachowań w trakcie ferii,
• popularyzowanie aktywności fizycznej,
• rozwijanie twórczości plastycznej dzieci.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Zadaniem uczestników jest samodzielne przygotowanie jednej pracy plastycznej dotyczącej szeroko pojętego bezpiecznego spędzania czasu wolnego i zabaw w okresie ferii zimowych.
2. Technika wykonania prac dowolna, w formacie A3.
3. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora (na odwrocie).
4. Prace należy oddać do 5 lutego 2019r. do wychowawcy klasy lub do pani Beaty Zahorskiej.

KOMISJA KONKURSOWA
O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa.
Kryterium wyróżnienia prac konkursowych będzie oryginalność, odzwierciedlenie tematu konkursu oraz samodzielność wykonania pracy.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
W konkursie przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce. Komisja może też wyróżnić inne (szczególnie ciekawe) prace.

Zapraszamy do udziału!!!

Poprzedni

Następny