logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

ZAŁATWIANIE SPRAW

Zachęcam wszystkich petentów, którzy mają jakąkolwiek sprawę do załatwienia, aby w miarę możliwości ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty osobiste w szkole.

Wiele spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo. Unikajmy kontaktu, nie przemieszczajmy się niepotrzebnie.

W okresie zawieszenia zajęć szkolnych obowiązują nowe godziny załatwiania spraw w sekretariacie:

8:00 – 12:00.

dyr. Piotr Pszonka