logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

ZADANIA DLA UCZNIÓW

ZADANIA DLA UCZNIÓW

na czas zawieszenia zajęć

Do 25 marca. Od 26 marca zdalne nauczanie za pomocą Librusa.

Przejdź do zadań dla klasy: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Klasa 1

klasa 1a klasa 1b klasa 1c
Edukacja wczesnoszkolna:

2020-03-14 / K. Kubica

Edukacja polonistyczna:
– W podręczniku przeczytać teksty od strony 20 do 31.
– W kartach pracy wykonać ćwiczenia od strony 18 do 35 (odpowiednio do tekstu w podręczniku i tematu).

Edukacja matematyczna:
– W kartach pracy z matematyki wykonać ćwiczenia do strony 35.
– Prosimy doskonalić z dziećmi czytanie oraz ćwiczyć dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Polecane strony internetowe:
pisupisu.pl
MATZOO
klikankowo.pl
e.podreczniki.pl

Edukacja wczesnoszkolna:

2020-03-14 / M. Szulik

Edukacja polonistyczna:
– W podręczniku przeczytać teksty od strony 20 do 31.
– W kartach pracy wykonać ćwiczenia od strony 18 do 35 (odpowiednio do tekstu w podręczniku i tematu).

Edukacja matematyczna:
– W kartach pracy z matematyki wykonać ćwiczenia do strony 35.
– Prosimy doskonalić z dziećmi czytanie oraz ćwiczyć dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Polecane strony internetowe:
pisupisu.pl
MATZOO
klikankowo.pl
e.podreczniki.pl


WF:

2020-03-19 / K. Szostak

Zachęcam do nauki skakania na skakance. Ćwicz codziennie po kilka minut.

Zobacz filmik i staraj się do niego stosować.

Edukacja wczesnoszkolna:

2020-03-14 / A. Burda

Edukacja polonistyczna:
– W podręczniku przeczytać teksty od strony 20 do 31.
– W kartach pracy wykonać ćwiczenia od strony 18 do 35 (odpowiednio do tekstu w podręczniku i tematu).

Edukacja matematyczna:
– W kartach pracy z matematyki wykonać ćwiczenia do strony 35.
– Prosimy doskonalić z dziećmi czytanie oraz ćwiczyć dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Polecane strony internetowe:
pisupisu.pl
MATZOO
klikankowo.pl
e.podreczniki.pl

Język angielski:

2020-03-16 / P. Karpińska

Utrwalenie słownictwa związanego z częściami ciała,

Ćwiczenia str. 31 zad. 2, str. 66 zad. 1, str. 67 zad. 2

Język angielski:

2020-03-16 / P. Karpińska

Utrwalenie słownictwa związanego z częściami ciała,

Ćwiczenia str. 31 zad. 2, str. 66 zad. 1, str. 67 zad. 1, 2

Język angielski:

2020-03-16 / P. Karpińska

Utrwalenie słownictwa związanego z częściami ciała,

Ćwiczenia str. 31 zad. 2, str. 66 zad. 1, str. 67 zad. 1, 2

Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do skorzystania z propozycji jezuickiej TV Live „Mocni w Duchu”. Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30 będzie emitowany program dla dzieci, zawierający treści biblijne i ewangelizacyjne, przekazywane za pomocą metod aktywizujących oraz interakcyjnych, np. śpiewy, nauka kroków do piosenek, rysowanie, itp.
Ponadto polecam dobrze znane I-klasistom “Pandziochy” na kanale YuoTube (to seria krótkich filmików o tematyce religijnej, i nie tylko, wyprodukowana przez Ojców Dominikanów). Na kanale YouTube można też znaleźć inne ciekawe filmy o tematyce religijnej, m.in, “Księga Ksiąg”.

Zachęcam do modlitwy wszystkich uczniów wraz z rodzinami.

Jak przeżyć niedzielę?

Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do skorzystania z propozycji jezuickiej TV Live „Mocni w Duchu”. Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30 będzie emitowany program dla dzieci, zawierający treści biblijne i ewangelizacyjne, przekazywane za pomocą metod aktywizujących oraz interakcyjnych, np. śpiewy, nauka kroków do piosenek, rysowanie, itp.
Ponadto polecam dobrze znane I-klasistom “Pandziochy” na kanale YuoTube (to seria krótkich filmików o tematyce religijnej, i nie tylko, wyprodukowana przez Ojców Dominikanów). Na kanale YouTube można też znaleźć inne ciekawe filmy o tematyce religijnej, m.in, “Księga Ksiąg”.

Zachęcam do modlitwy wszystkich uczniów wraz z rodzinami.

Jak przeżyć niedzielę?

Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do skorzystania z propozycji jezuickiej TV Live „Mocni w Duchu”. Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30 będzie emitowany program dla dzieci, zawierający treści biblijne i ewangelizacyjne, przekazywane za pomocą metod aktywizujących oraz interakcyjnych, np. śpiewy, nauka kroków do piosenek, rysowanie, itp.
Ponadto polecam dobrze znane I-klasistom “Pandziochy” na kanale YuoTube (to seria krótkich filmików o tematyce religijnej, i nie tylko, wyprodukowana przez Ojców Dominikanów). Na kanale YouTube można też znaleźć inne ciekawe filmy o tematyce religijnej, m.in, “Księga Ksiąg”.

Zachęcam do modlitwy wszystkich uczniów wraz z rodzinami.

Jak przeżyć niedzielę?

Klasa 2

klasa 2a klasa 2b klasa 2c
Edukacja wczesnoszkolna:

2020-03-15 / D. Ignasiak

Edukacja matematyczna:
Utrwalać tabliczkę mnożenia oraz ćwiczyć dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
Wykonać ćwiczenia:
– Obliczenia zegarowe. Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami zegarowymi.
P.s. 102, 103 K.M. ćw. s. 8 – 11
– Obliczenia pieniężne w zakresie 100.
P.s. 104
– Obliczenia kalendarzowe. Praca z kalendarzem.
P.s.105 K.M. ćw. s. 16,17
– Praktyczne stosowanie pojęć: wyższa, niższa temperatura.
P.s.112 K.M. ćw. s. 36, 37
– Prostokąt, kwadrat.
K.M. ćw. s. 18,19, 50, 51

Edukacja polonistyczna:
– W podręczniku przeczytać teksty od s.14 do 32,
w kartach pracy wykonać ćw. od s.14 do 24 na podstawie tekstów z podręcznika
– ćwiczyć czytanie „Poczytanki” P. s. 84-96
Utrwalić poznane zasady pisowni poprzez testy ortograficzne i dyktanda online dla klas I-III.

Nauczyć się na pamięć tekstu piosenki: „Pisanki, kraszanki” K.P s. 109.

Polecane strony internetowe:
pisupisu.pl
MATZOO
e.podreczniki
dyktanda

Edukacja wczesnoszkolna:

2020-03-16 / B. Zahorska

pdf Instrukcja i karta pracy

pdf Załączniki:
ć-ci,
cyfry rzymskie i arabskie,
kodowanie,
kamienica kolor_wytnij_sklej,
napisz jedną linią,
narysuj drugą połowę,
obliczenia pieniężne,
pingwiny koloruj,
pokoloruj połowę,
rebus 1,
rebus 2,
rebus 3,
ś-si,
tabliczka mnożenia,
tangram 1,
tangram 2,
tangram 3.

Edukacja wczesnoszkolna:

2020-03-15 / E. Naparstek

Edukacja matematyczna:
Utrwalać tabliczkę mnożenia oraz ćwiczyć dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
Wykonać ćwiczenia:
– Obliczenia zegarowe. Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami zegarowymi.
P.s. 102, 103 K.M. ćw. s. 8 – 11
– Obliczenia pieniężne w zakresie 100.
P.s. 104
– Obliczenia kalendarzowe. Praca z kalendarzem.
P.s.105 K.M. ćw. s. 16,17
– Praktyczne stosowanie pojęć: wyższa, niższa temperatura.
P.s.112 K.M. ćw. s. 36, 37
– Prostokąt, kwadrat.
K.M. ćw. s. 18,19, 50, 51

Edukacja polonistyczna:
– W podręczniku przeczytać teksty od s.14 do 32,
w kartach pracy wykonać ćw. od s.14 do 24 na podstawie tekstów z podręcznika
– ćwiczyć czytanie „Poczytanki” P. s. 84-96
Utrwalić poznane zasady pisowni poprzez testy ortograficzne i dyktanda online dla klas I-III.

Nauczyć się na pamięć tekstu piosenki: „Pisanki, kraszanki” K.P s. 109.

Polecane strony internetowe:
pisupisu.pl
MATZOO
e.podreczniki
dyktanda

Język angielski:

2020-03-14 / B. Nogły

pdf zadania do wykonania

Język angielski:

2020-03-16 / P. Karpińska

Utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem, na pamięć wierszyk str. 38 (dla tych, którzy jeszcze nie zaliczyli)

Ćwiczenia str. 34 zad. 1, 2 (pomocny może być podręcznik str. 41), str. 68 zad. 1

Język angielski:

2020-03-14 / M. Augustowska

1. Powtarzać poznane dotychczas słownictwo.
2. Zapoznać się z nowymi słówkami ze strony 51 z podręcznika.
3. Zrobić następujące zadania w ćwiczeniach:
Str. 44 zad. 1,2
Str. 47 zad. 1
Str. 50 zad.1,2

Klasa 3

klasa 3a klasa 3b
Edukacja wczesnoszkolna:

2020-03-14 / B. Urbanek

Proszę, aby dzieci w miarę możliwości ćwiczyły:
– tabliczkę mnożenia i dzielenia oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 (zaleca się rozwiązywanie zadań z podręcznika od strony 120-140),
– przepisywanie dowolnych tekstów z podręcznika oraz wyrazy z trudnościami ortograficznymi ze str.118-119 (teksty przepisywać do zeszytu z języka polskiego),
– ćwiczyć czytanie: „Poczytanki” od strony 102-116,
– skorzystać ze stron do edukacji zdalnej np.:
MATZOO
zadania matematyczne
dyktanda
PisuPisu

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny.

Edukacja wczesnoszkolna:

2020-03-14 / J. Krawczyk-Niewęgłowska

Edukacja polonistyczna:
– Przeczytać lekturę „O psie, który jeździł koleją”.
– Utrwalić poznane zasady pisowni poprzez testy ortograficzne i dyktanda online dla klas I-III.
– Utrwalić poznane części mowy poprzez ćwiczenia w pisupisu.pl – Jaka część mowy? – darmowa gra edukacyjna.
– Ćwiczyć uważne i staranne przepisywanie dowolnych wierszy lub fragmentów tekstu z elementarza – do zeszytu.
– Ćwiczyć głośne czytanie tekstów z elementarza (poczytanka).
– Ćwiczyć pisanie ze słuchu tekstów elementarz s. 96, 97. Przygotowanie do dyktanda.

Edukacja matematyczna:
– Utrwalić tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100.
– Ćwiczyć dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
– Rozwiązywać trzecioteściki w Matzoo (darmowe internetowe gry edukacyjne) – powtórzenie i utrwalenie materiału.

Edukacja muzyczna:
– Nauka piosenki pt. „Wielkanocna piosenka”.

Język angielski:

2020-03-14 / M. Augustowska

1. Powtarzać słownictwo ze str. 50 z podręcznika, przeczytać historyjkę na str. 59.
2. W ćwiczeniach zrobić następujące zadania:
Str. 44 zad.1
Str. 45 zad.1
Str. 49 zad.1,2
3. Powtarzać poznane dotychczas słownictwo.

Język angielski:

2020-03-14 / B. Nogły

pdf zadania do wykonania
pdf odpowiedzi

 Język angielski:

 

Klasa 4

klasa 4a
Język polski: 2020-03-15 / J. Bajek

pdf Tematy

Język angielski: 2020-03-14 / I. Drąszczyk (gr)
– platforma MyEnglishLab
– kserówki, które dzieci dostały (oprócz 2 nieobecnych więc w załączeniu zdjęcia photo, photo2, photo3, photo4)
– podręcznik str.70 lekcja 5.3
– ćwiczenia str 43-44, 92
– pdf klasa 4
– słówka 5.1 5.2 5.3
Język niemiecki: 2020-03-15 / K. Szaboń

– Nauczyć się słówek z quizlet.com „Punkt 4 Das mag ich”
Cel: 100% z testu
Proszę swój wynik testu zapisać jako screen.

– Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze strony 14-17.
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Mniejszość:

2020-03-15 / K. Szaboń

Nauczyć się słówek z quizlet.com „Punkt 4 Mathe, Deutsch und Sport”
Proszę swój wynik testu zapisać jako screen.

– Wykonać ćwiczenia:
pdf Zadania mniejszość.
Cel: 100% z testu
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Matematyka: 2020-03-14 / G. Toman
Ćwiczyć na stronie MATZOO
Działania na liczbach
Działania sposobem pisemnym
Ułamki zwykłe
Przyroda: 2020-03-16 / D. Zoń
Zadania dla wszystkich uczniów:
Proszę o uzupełnienie ćwiczeń przedmiotowych w zakresie pierwszej pomocy: zad.1,2,3 (str.64-65), w razie trudności skorzystaj z podręcznika str.107-109.
Zachęcam do skorzystania z platformy internetowj epodreczniki.pl w celu pogłębienia i sprawdzenia wiedzy z pierwszej pomocy, znajdziesz tam filmiki i inne cenne materiały ćwiczeniowe.
Zadanie dla chętnych na „6-stkę”
Zaaranżuj sytuację, w której udzielasz pierwszej pomocy osobie ze złamaną kończyną górną, lub z krwotokiem z nosa, omdleniem, oparzeniem. Nagraj 1-3 minutowy filmik, który pokażesz nauczycielowi w klasie lub prześlij elektronicznie. Możesz wykorzystać apteczkę samochodową, poprosić o udział w aranżacji i nagraniu i domowników.
Historia: 2020-03-16 / I. Dziadek-Czarnecka

Temat: Jan Zamoyski – druga osoba po królu.

Przeczytaj temat, a następnie odpowiedz pisemnie na pytania z podręcznika (str.71, ćw. 1,2,3)

Informatyka: 2020-03-16 / D. Reder
Podręcznik, strona 98-99, lekcja 5.1
Przeczytać i zapoznać się z treścią lekcji.
Nauczyć się skrótów klawiszowych wyszczególnionych w ramkach na stronie 98.
Technika:

 

2020-03-16 / I. Dziadek-Czarnecka

Wykonaj wielkanocną ozdobę według instrukcji

Muzyka: 2020-03-14 / K. Szymik
Melodie do grania na flecie prostym wraz z filmikiem instruktażowym:
“Sto lat”
 Plastyka: 2020-03-16 / M. Lampert

Techniki malarskie. Technika akwarelowa.

Pomyśl o łące pełnej kwiatów, zachmurzonym niebie lub deszczowym pejzażu. Namaluj pracę pełną przypadkowych śladów, podobną do widoków z Twojej wyobraźni. Aby stworzyć rozmyte plamy, zmocz kartkę przed malowaniem. W tym celu wykonaj kilka pociągnięć szerokim pędzlem z rozwodnioną akwarelą lub samą wodą. Kolejne warstwy akwareli możesz nakładać mniejszymi pędzlami na mokre podłoże. Używaj farby z mniejszą lub większą ilością wody – w ten sposób osiągniesz różne natężenie barwy i odmienne kształty plam, które będą się szybciej lub wolniej rozpływały. Możesz też obracać kartką, aby wpływać na sposób rozlewania się plam.

pdf karty pracy: karta 1, karta 2

WF: 2020-03-16 / D. Szymura

Mimo tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, zachęcam do podejmowania aktywności fizycznej w domu. Ruch to zdrowie, które jest na wagę złota.
Znajdź chwilę np. podczas przerwy w odrabianiu zadań i wykonaj kilka ćwiczeń.
Dzisiaj proponuję formę wirtualną, którą bardzo łatwo można zamienić na ,,papierową”, czyli samodzielnie lub przy pomocy rodzeństwa i rodziców wykonać koło fortuny. Oczywiście nie zapominajcie, w miarę możliwości o spacerach i innych formach ruchu na świeżym powietrzu zachowując bezpieczne zasady wprowadzone podczas zagrożenia epidemiologicznego.

Przesyłam linki do SPORTOWEGO KOŁA FORTUNY. Zachęć swoich rodziców, rodzeństwo do wspólnej zabawy. Powodzenia!

1) KOŁO FORTUNY
2) FIT RULETKA

Religia: 2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do zapoznania się z propozycją dla młodzieży na antenie Radia eM, przede wszystkim do “domowego”uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej (w tygodniu także), na antenie TVP oraz Radia eM są transmisje z kilku miejsc, m.in. Łagiewnik i Jasnej Góry. (szczegóły w załącznikach).
8-klasiści przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do wybrania swojego Patrona i zapoznania się z jego życiorysem.
Zachęcam także do skorzystania z kanału Youtube, na którym można znaleźć “Ekatechezę”, a w niej cykl krótkich filmów m.in. nt. sakramentów.
Wysyłam także tekst modlitwy, którą można modlić się w intencji zaprzestania rozprzestrzeniana koronawirusa.

Jak przeżyć niedzielę?

Klasa 5

klasa 5a klasa 5b klasa 5c
Język polski:

2020-03-15 / J. Bajek

pdf Tematy do tematu filmy mit 1, mit 2

Język polski:

2020-03-17 / A. Niewelt

pdf Karta pracy. Test.

 

Język polski:

2020-03-14 / M. Szulik

Każdy uczeń będzie pracować nad lapbookiem, który przygotuje na podstawie tekstów zamieszczonych w podręczniku.
Wszystkie informacje należy zapisać własnoręcznie (nie drukujemy).

Co musi się w nim znaleźć?:
1. Co to jest mit i mitologia
2. Tytuły opracowanych mitów
3. Krótkie streszczenie lub plan wydarzeń (w dowolnej formie).
4. Bohaterowie.
5. Związki frazeologiczne związane z danym mitem.
6. Mogą się znaleźć: ćwiczenia, zagadki, rysunki itp.

Jak się do tego zabrać?
Zobaczcie filmiki, które pomogą wam przygotować takiego lapbooka: film1, film2, film3

Temat: Mitologiczny lapbook

Teksty, które należy opracować, znajdują się w waszym podręczniku:
„Mit o powstaniu świata” s. 202
„Mit o Demeter i Persefonie” s. 208
„Mit o Syzyfie” s. 211
„Mit o Heraklesie” s. 222
„Mit o Tezeuszu i Ariadnie” s. 228
„Mit o Deadalu i Ikarze” s. 232

Jeżeli przeczytałeś/aś tekst i nic z tego nie rozumiesz, możesz zobaczyć te filmiki (z polskimi napisami):
„Mit o powstaniu świata” s. 202
„Mit o Syzyfie” s. 211
„Mit o Heraklesie” s. 222 (po angielsku)
„Mit o Tezeuszu i Ariadnie” s. 228
„Mit o Dedalu i Ikarze” s. 232

Czytamy wszystkie teksty i opracowujemy je w formie lapbooka.

Przydatne szablony

Tematy te są również opracowane na stronach: strona1, strona2, strona3, strona4

I ciekawostka

Jeżeli będziecie mieć problemy z wykonaniem zadania lub dodatkowe pytania, piszcie do mnie na Librusie.

Język angielski:

2020-03-14 / M. Augustowska (gr)

1. Revision unit 5. W podręczniku zrobić zadania 4, 5, 8 str. 76 oraz zadania 9, 10 str. 77.
2. ”Just the Job”. Zapoznać się ze słówkami z lekcji 6.1, zrobić:
podręcznik str.81 zad. 2, 3, 4/ ćwiczenia str. 50 zad. 1-5.
3. Lekcja 6.2. Przeczytać historyjkę- podręcznik str. 82, zrobić zadanie 2.
4. Gramatyka, czas przeszły Past Simple – czasowniki regularne.
Przeczytać w ćwiczeniach informacje – str. 92, lekcja 6.2.
Zrobić następujące zadania:
– ćwiczenia str. 51 zad. 1-6.
5. Sprawdzić terminarz w Librusie. Nowy termin sprawdzianu.


2020-03-16 / P. Karpińska (gr)

Książka str. 74, 75, 76 (wszystkie zadania). Odpowiedzi do zadań piszemy w zeszycie, z wyjątkiem zadania 11 str. 77, które proszę wysłać na maila p.karpinska@outlook.com

Ćwiczenia: str. 45, 46, 47 (bez zadania 6), 48

Język angielski:

2020-03-14 / B. Nogły

Zestaw 1

1) podręcznik str. 77 zad. 9 – przeczytaj tekst i odpowiedz w zeszycie na pytania z zad. 10 (prawda/fałsz)
2) podręcznik str. 77 zad.11 – napisz tekst zawierający odpowiedzi na pytania 1-4, można korzystać z podręcznika i słownika, gotowe teksty proszę przesłać na adres mailowy beatanogly@interia.pl
3) ćwiczenia str. 47 – uczniowie skanują kod QR i robią zadanie 1 i 2
4) ćwiczenia str. 48 zad. 3, 4, 5

pdf Odpowiedzi zestaw 1

Język angielski:

2020-03-14 / I. Drąszczyk (gr)
– kserówki które uczniowie dostali
– platforma MyEnglishLab
– ćwiczenia str.51-52, 92
– podręcznik lekcja 6.3 str 84-85
– słówka 6.1 6.2 6.3


2020-03-14 / B. Nogły (gr)

1) Wejdź na MyEnglishLab, zakładka Video Resources – unit 6 i obejrzyj film „6.2. Grammar- „She asked me to babysit” (part1), a następnie zrób zad.1 i 2 str.82 (podręcznik), odpowiedzi zapisz w zeszycie. Zobacz „6.2. Grammar- „She asked me to babysit” (part2)
2) Wejdź na MyEnglishLab, zakładka Video Resources – unit 6 i obejrzyj film „6.2. Get Grammar – They played in a band”. Zrób zad. 6,7,8 str.83 (podręcznik) ), odpowiedzi zapisz w zeszycie.
3) Zrób wszystkie zadania ze strony 51 w ćwiczeniach.

pdf Odpowiedzi zestaw 1

Język niemiecki:

2020-03-15 / K. Szaboń

– Nauczyć się słówek z quizlet.com „Punkt 4 Montag, Dienstag, Mittwoch”
Cel: 100% z testu
Proszę swój wynik testu zapisać jako screen.

– Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze strony 39-40.
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Język niemiecki:

2020-03-15 / K. Szaboń

– Nauczyć się słówek z quizlet.com „Punkt 4 Montag, Dienstag, Mittwoch”
Cel: 100% z testu
Proszę swój wynik testu zapisać jako screen.

– Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze strony 39-40.
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Język niemiecki:

2020-03-15 / K. Szaboń

– Nauczyć się słówek z quizlet.com „Punkt 4 Montag, Dienstag, Mittwoch”
Cel: 100% z testu
Proszę swój wynik testu zapisać jako screen.

– Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze strony 39-40.
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Matematyka:
2020-03-14 / J. Piwkowska
Ćwiczyć na stronie MATZOO
Ułamki zwykłe.
Ułamki dziesiętne.
Matematyka:
2020-03-14 / J. Piwkowska
Ćwiczyć na stronie MATZOO
Ułamki zwykłe.
Ułamki dziesiętne.


2020-03-19 / A. Gruszczyk

Indywidualna ścieżka edukacyjna, ten sam materiał co cała klasa.

Matematyka:
2020-03-14 / J. Piwkowska
Ćwiczyć na stronie MATZOO
Ułamki zwykłe.
Ułamki dziesiętne.
Historia:
2020-03-16 / I. Dziadek-Czarnecka
Temat: Kościół w średniowieczu.
Napisz na czym polegała rola duchowieństwa w średniowieczu.
Jakie były zajęcia zakonników?
Wyjaśnij pojęcia: zakonnik, klasztor, reguła zakonna, asceza, skryptorium.
Historia:
2020-03-16 / I. Dziadek-Czarnecka
Temat: Kościół w średniowieczu.
Napisz na czym polegała rola duchowieństwa w średniowieczu.
Jakie były zajęcia zakonników?
Wyjaśnij pojęcia: zakonnik, klasztor, reguła zakonna, asceza, skryptorium.
Historia:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Społeczeństwo średniowiecza – przeczytaj w podręczniku “System feudalny”, oraz “Epoka rycerzy”.
Geografia:
2020-03-16 / D. ZońZadania dla wszystkich uczniów:
Uzupełnij ćwiczenia przedmiotowe do tematu: Krajobraz Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej str.43-45, oraz ćwiczenia do tematu: Krajobraz wysokogórski Tatr str. 46-49.Zadanie dla chętnych na „6-stkę”
Wykonaj plakat, na którym umieścisz ważne informacje i ciekawostki o Tatrzańskim Parku Narodowym. Możesz go sfotografować i wysłać wiadomością poprzez portal Librus.2020-03-17
Zapoznaj się z materiałem w postaci wirtualnych wycieczek:
Kazimierz, Jaskinia Raj, Szlak Orlich Gniazd
Geografia:
2020-03-16 / D. ZońZadania dla wszystkich uczniów:
Uzupełnij ćwiczenia przedmiotowe do tematu: Krajobraz Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej str.43-45, oraz ćwiczenia do tematu: Krajobraz wysokogórski Tatr str. 46-49.Zadanie dla chętnych na „6-stkę”
Wykonaj plakat, na którym umieścisz ważne informacje i ciekawostki o Tatrzańskim Parku Narodowym. Możesz go sfotografować i wysłać wiadomością poprzez portal Librus.2020-03-17
Zapoznaj się z materiałem w postaci wirtualnych wycieczek:
Kazimierz, Jaskinia Raj, Szlak Orlich Gniazd
Geografia:
2020-03-16 / D. ZońZadania dla wszystkich uczniów:
Uzupełnij ćwiczenia przedmiotowe do tematu: Krajobraz Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej str.43-45, oraz ćwiczenia do tematu: Krajobraz wysokogórski Tatr str. 46-49.Zadanie dla chętnych na „6-stkę”
Wykonaj plakat, na którym umieścisz ważne informacje i ciekawostki o Tatrzańskim Parku Narodowym. Możesz go sfotografować i wysłać wiadomością poprzez portal Librus.2020-03-17
Zapoznaj się z materiałem w postaci wirtualnych wycieczek:
Kazimierz, Jaskinia Raj, Szlak Orlich Gniazd
Biologia:
2020-03-16 / D. ZońZadania dla wszystkich uczniów:
Uzupełnij ćwiczenia przedmiotowe do tematu: Pęd. Budowa i funkcje łodygi Przekształcenie łodyg. Zajrzyj do EpodrecznikaZapoznaj się treścią podręcznika: Liść- wytwórnia pokarmu str. 106-109
Skorzystaj z eEpodręcznika znajdziesz tam informacje o fotosyntezie. Zrozumienie zjawiska przybliży Ci wprowadzenie do tematu, filmik i ćwiczenia interaktywne.Zadanie dla chętnych na „6-stkę”
Wykonaj modele łodyg przekształconych: bulwa, kłącza, czepne, rozłogi np. z plasteliny lub innego materiału, pracę przynieś do szkoły kiedy będzie to możliwe lub sfotografuj i prześlij elektronicznie jako wiadomość w Librusie.
Biologia:
2020-03-16 / D. ZońZadania dla wszystkich uczniów:
Uzupełnij ćwiczenia przedmiotowe do tematu: Pęd. Budowa i funkcje łodygi Przekształcenie łodyg. Zajrzyj do EpodrecznikaZapoznaj się treścią podręcznika: Liść- wytwórnia pokarmu str. 106-109
Skorzystaj z eEpodręcznika znajdziesz tam informacje o fotosyntezie. Zrozumienie zjawiska przybliży Ci wprowadzenie do tematu, filmik i ćwiczenia interaktywne.Zadanie dla chętnych na „6-stkę”
Wykonaj modele łodyg przekształconych: bulwa, kłącza, czepne, rozłogi np. z plasteliny lub innego materiału, pracę przynieś do szkoły kiedy będzie to możliwe lub sfotografuj i prześlij elektronicznie jako wiadomość w Librusie.
Biologia:
2020-03-16 / D. ZońZadania dla wszystkich uczniów:
Uzupełnij ćwiczenia przedmiotowe do tematu: Pęd. Budowa i funkcje łodygi Przekształcenie łodyg. Zajrzyj do EpodrecznikaZapoznaj się treścią podręcznika: Liść- wytwórnia pokarmu str. 106-109
Skorzystaj z eEpodręcznika znajdziesz tam informacje o fotosyntezie. Zrozumienie zjawiska przybliży Ci wprowadzenie do tematu, filmik i ćwiczenia interaktywne.Zadanie dla chętnych na „6-stkę”
Wykonaj modele łodyg przekształconych: bulwa, kłącza, czepne, rozłogi np. z plasteliny lub innego materiału, pracę przynieś do szkoły kiedy będzie to możliwe lub sfotografuj i prześlij elektronicznie jako wiadomość w Librusie.
Informatyka:
2020-03-16 / D. Reder
Korzystając z konta Google i założonego konta podczas lekcji wejdź na stronę: https://docs.google.com/
i utwórz nowy dokument tekstowy. W dokumencie wypisz podstawowe zasady bezpieczeństwa i profilaktyki związane z zagrożeniem koronawirusem zalecane na https://www.gov.pl/web/koronawirus. Do dokumentu dołącz dowolny obrazem o poruszanej tematyce. Następnie plik udostępnij do wglądu nauczyciela na darek.nauczyciel@gmail.com
Informatyka:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Dokończ prezentację multimedialną nt. własnego hobby.
Informatyka:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Dokończ prezentację multimedialną nt. własnego hobby.
Technika:
2020-03-16 / A. Zawiasa
“ABC zdrowego życia, Zdrowie na talerzu” – pomóż rodzicowi lub sam przygotuj zdrowy posiłek. Zrób fotografię utrwal swoją pracę.
Technika:
2020-03-16 / A. Zawiasa
“ABC zdrowego życia, Zdrowie na talerzu” – pomóż rodzicowi lub sam przygotuj zdrowy posiłek. Zrób fotografię utrwal swoją pracę.
Technika:
2020-03-16 / A. Zawiasa
“ABC zdrowego życia, Zdrowie na talerzu” – pomóż rodzicowi lub sam przygotuj zdrowy posiłek. Zrób fotografię utrwal swoją pracę.
Muzyka:
2020-03-14 / K. Szymik
Melodie do grania na flecie prostym wraz z filmikiem instruktażowym:
“Amazing grace”
Muzyka:
2020-03-14 / K. Szymik
Melodie do grania na flecie prostym wraz z filmikiem instruktażowym:
“Amazing grace”
Muzyka:
2020-03-14 / K. Szymik
Melodie do grania na flecie prostym wraz z filmikiem instruktażowym:
“Amazing grace”
Plastyka:
2020-03-16 / M. Lampert
Wykonaj pracę plastyczną – podręcznik strona 55, ćwiczenie 5
pdf Karta pracy
Plastyka:
2020-03-16 / M. Lampert
Wykonaj pracę plastyczną – podręcznik strona 55, ćwiczenie 5
pdf Karta pracy
Plastyka:
2020-03-16 / M. Lampert
Wykonaj pracę plastyczną – podręcznik strona 55, ćwiczenie 5
pdf Karta pracy
WF:
2020-03-16 / D. Szymura
Mimo tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, zachęcam do podejmowania aktywności fizycznej w domu. Ruch to zdrowie, które jest na wagę złota.
Znajdź chwilę np. podczas przerwy w odrabianiu zadań i wykonaj kilka ćwiczeń.
Dzisiaj proponuję formę wirtualną, którą bardzo łatwo można zamienić na ,,papierową”, czyli samodzielnie lub przy pomocy rodzeństwa i rodziców wykonać koło fortuny. Oczywiście nie zapominajcie, w miarę możliwości o spacerach i innych formach ruchu na świeżym powietrzu zachowując bezpieczne zasady wprowadzone podczas zagrożenia epidemiologicznego.Przesyłam linki do SPORTOWEGO KOŁA FORTUNY. Zachęć swoich rodziców, rodzeństwo do wspólnej zabawy. Powodzenia!1) KOŁO FORTUNY
2) FIT RULETKA
WF:

2020-03-19 / K. Szostak

Przedstaw graficznie na kartce z bloku rysunek boiska do siatkówki z wymiarami i ilością grających zawodników.

Prace zbiorę i ocenię po powrocie do szkoły. To tylko część zadania następna w przyszłym tygodniu.

Zobacz filmik i staraj się do niego stosować.

WF:
2020-03-16 / D. Szymura
Mimo tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, zachęcam do podejmowania aktywności fizycznej w domu. Ruch to zdrowie, które jest na wagę złota.
Znajdź chwilę np. podczas przerwy w odrabianiu zadań i wykonaj kilka ćwiczeń.
Dzisiaj proponuję formę wirtualną, którą bardzo łatwo można zamienić na ,,papierową”, czyli samodzielnie lub przy pomocy rodzeństwa i rodziców wykonać koło fortuny. Oczywiście nie zapominajcie, w miarę możliwości o spacerach i innych formach ruchu na świeżym powietrzu zachowując bezpieczne zasady wprowadzone podczas zagrożenia epidemiologicznego.Przesyłam linki do SPORTOWEGO KOŁA FORTUNY. Zachęć swoich rodziców, rodzeństwo do wspólnej zabawy. Powodzenia!1) KOŁO FORTUNY
2) FIT RULETKA
Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do zapoznania się z propozycją dla młodzieży na antenie Radia eM, przede wszystkim do “domowego”uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej (w tygodniu także), na antenie TVP oraz Radia eM są transmisje z kilku miejsc, m.in. Łagiewnik i Jasnej Góry. (szczegóły w załącznikach).
8-klasiści przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do wybrania swojego Patrona i zapoznania się z jego życiorysem.
Zachęcam także do skorzystania z kanału Youtube, na którym można znaleźć “Ekatechezę”, a w niej cykl krótkich filmów m.in. nt. sakramentów.
Wysyłam także tekst modlitwy, którą można modlić się w intencji zaprzestania rozprzestrzeniana koronawirusa.

Jak przeżyć niedzielę?

Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do zapoznania się z propozycją dla młodzieży na antenie Radia eM, przede wszystkim do “domowego”uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej (w tygodniu także), na antenie TVP oraz Radia eM są transmisje z kilku miejsc, m.in. Łagiewnik i Jasnej Góry. (szczegóły w załącznikach).
8-klasiści przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do wybrania swojego Patrona i zapoznania się z jego życiorysem.
Zachęcam także do skorzystania z kanału Youtube, na którym można znaleźć “Ekatechezę”, a w niej cykl krótkich filmów m.in. nt. sakramentów.
Wysyłam także tekst modlitwy, którą można modlić się w intencji zaprzestania rozprzestrzeniana koronawirusa.

Jak przeżyć niedzielę?

Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do zapoznania się z propozycją dla młodzieży na antenie Radia eM, przede wszystkim do “domowego”uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej (w tygodniu także), na antenie TVP oraz Radia eM są transmisje z kilku miejsc, m.in. Łagiewnik i Jasnej Góry. (szczegóły w załącznikach).
8-klasiści przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do wybrania swojego Patrona i zapoznania się z jego życiorysem.
Zachęcam także do skorzystania z kanału Youtube, na którym można znaleźć “Ekatechezę”, a w niej cykl krótkich filmów m.in. nt. sakramentów.
Wysyłam także tekst modlitwy, którą można modlić się w intencji zaprzestania rozprzestrzeniana koronawirusa.

Jak przeżyć niedzielę?

 

Klasa 6

klasa 6a klasa 6b klasa 6c
Język polski:
2020-03-15 / J. Bajek
pdf Tematy
Język polski:
2020-03-16 / M. Pawela
pdf Tematy
Powtórz wiadomości o częściach zdania
Język polski:
2020-03-15 / J. Bajek
pdf Tematy
Język angielski:

2020-03-14 / M. Augustowska (gr)

1. Getting around Poland. Zrobić zadania: 2, 3, 4 w podręczniku na stronie 64-65.
2. Unit 5. Topic: Health matters
– podręcznik str. 66-67; zapoznać się z nowymi słówkami (słowniczek), zrobić zadania 1, 2, 5, 8
– ćwiczenia str. 42 zad. 1-5.
3. Lesson 5.2 Grammar
– podręcznik str. 68 przeczytać historyjkę, zrobić zadanie 2;
– ćwiczenia str. 92 przeczytać tekst – lesson 5.2 ’’have to’’
– podręcznik str. 67, zadania 6, 7
– ćwiczenia str. 43 zad. 1-5.
4. Lesson 5.3 Doctor Q.
– podręcznik str. 70, przeczytać historyjkę, zrobić zad. 2
– podręcznik str. 71, zad. 3, 4, 6
– ćwiczenia str. 44 zad. 1-5
5. Lesson 5.5 Reading
– podręcznik str. 73, przeczytać tekst, zrobić zadania 2, 4
-ćwiczenia str. 46 zad. 1, 2, 3, 4, 5


2020-03-14 / B. Nogły (gr)

pdf zadania do wykonania
pdf odpowiedzi

Język angielski:
2020-03-14 / I. Drąszczyk (gr bc)
– podręcznik 68-73
– ćwiczenia str.43-46, 92
Unit5Gram1, Unit5Gram2, Unit5Vocab


2020-03-14 / M. Augustowska (gr)

1. Getting around Poland. Zrobić zadania: 2, 3, 4 w podręczniku na stronie 64-65.
2. Unit 5. Topic: Health matters
– podręcznik str. 66-67; zapoznać się z nowymi słówkami (słowniczek), zrobić zadania 1, 2, 5, 8
– ćwiczenia str. 42 zad. 1-5.
3. Lesson 5.2 Grammar
– podręcznik str. 68 przeczytać historyjkę, zrobić zadanie 2;
– ćwiczenia str. 92 przeczytać tekst – lesson 5.2 ’’have to’’
– podręcznik str. 67, zadania 6, 7
– ćwiczenia str. 43 zad. 1-5.
4. Lesson 5.3 Doctor Q.
– podręcznik str. 70, przeczytać historyjkę, zrobić zad. 2
– podręcznik str. 71, zad. 3, 4, 6
– ćwiczenia str. 44 zad. 1-5
5. Lesson 5.5 Reading
– podręcznik str. 73, przeczytać tekst, zrobić zadania 2, 4
-ćwiczenia str. 46 zad. 1, 2, 3, 4, 5


2020-03-14 / B. Nogły (gr)
pdf zadania do wykonania
pdf odpowiedzi

Język angielski:
2020-03-14 / I. Drąszczyk (gr bc)
– podręcznik 68-73
– ćwiczenia str.43-46, 92
Unit5Gram1, Unit5Gram2, Unit5Vocab


2020-03-14 / B. Nogły (gr)

pdf zadania do wykonania
pdf odpowiedzi

Język niemiecki:

2020-03-15 / K. Szaboń

– Nauczyć się słówek z quizlet.com „Punkt 5 Kapitel 2 Wie ist das Wetter heute?”
Cel: 100% z testu
Proszę swój wynik testu zapisać jako screen.

– Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze strony 21-23.
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Język niemiecki:

2020-03-15 / K. Szaboń

– Nauczyć się słówek z quizlet.com „Punkt 5 Kapitel 2 Wie ist das Wetter heute?”
Cel: 100% z testu
Proszę swój wynik testu zapisać jako screen.

– Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze strony 21-23.
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Język niemiecki:

2020-03-15 / K. Szaboń

– Nauczyć się słówek z quizlet.com „Punkt 5 Kapitel 2 Wie ist das Wetter heute?”
Cel: 100% z testu
Proszę swój wynik testu zapisać jako screen.

– Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze strony 21-23.
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Matematyka:
2020-03-14 / J. Piwkowska
Ćwiczyć na stronie MATZOO
Liczby naturalne i ułamki.
Procenty.
Matematyka:
2020-03-14 / J. Piwkowska
Ćwiczyć na stronie MATZOO
Liczby naturalne i ułamki.
Procenty.


2020-03-19 / A. Gruszczyk

Indywidualna ścieżka edukacyjna, ten sam materiał co cała klasa.

Matematyka:
2020-03-14 / J. Piwkowska
Ćwiczyć na stronie MATZOO
Liczby naturalne i ułamki.
Procenty.
Historia:

2020-03-16 / I. Dziadek-Czarnecka

Temat: Kultura polskiego oświecenia.

Wykonaj miniprojekt (w formie elektronicznej bądź na kartce A4) na temat wybranego zabytku sztuki klasycystycznej. Podaj czas jego powstania, funkcje jakie pełnił w przeszłości a jakie pełni dziś. Opisz elementy architektury wskazujące na styl klasycystyczny.

Historia:

2020-03-16 / I. Dziadek-Czarnecka

Temat: Kultura polskiego oświecenia.

Wykonaj miniprojekt (w formie elektronicznej bądź na kartce A4) na temat wybranego zabytku sztuki klasycystycznej. Podaj czas jego powstania, funkcje jakie pełnił w przeszłości a jakie pełni dziś. Opisz elementy architektury wskazujące na styl klasycystyczny.

Historia:

2020-03-16 / I. Dziadek-Czarnecka

Temat: Kultura polskiego oświecenia.

Wykonaj miniprojekt (w formie elektronicznej bądź na kartce A4) na temat wybranego zabytku sztuki klasycystycznej. Podaj czas jego powstania, funkcje jakie pełnił w przeszłości a jakie pełni dziś. Opisz elementy architektury wskazujące na styl klasycystyczny.

Geografia:

2020-03-17 / D. Zoń

Poćwicz znajomość mapy fizycznej Europy. Odszukaj morza, wyspy, półwyspy, cieśniny, zatoki, góry, wyżyny, niziny (skorzystaj z notatki w zeszycie przedmiotowym). Twoja umiejętność lokalizacji obiektów zostanie sprawdzona na ocenę.
Przygotuj się do sprawdzianu z działu: Środowisko przyrodnicze i ludność Europy. Skorzystaj z podsumowania w podręczniku str.91-92 oraz materiałów epodręcznika.

Wulkan, Pogoda a klimat, Procesy urbanizacji w Europie – Paryż

Wykonaj w zeszycie przedmiotowym ćwiczenia: Sprawdź się! znajdujące się w podręczniku na stronie 93-94 i dokonaj samooceny.

Geografia:

2020-03-17 / D. Zoń

Poćwicz znajomość mapy fizycznej Europy. Odszukaj morza, wyspy, półwyspy, cieśniny, zatoki, góry, wyżyny, niziny (skorzystaj z notatki w zeszycie przedmiotowym). Twoja umiejętność lokalizacji obiektów zostanie sprawdzona na ocenę.
Przygotuj się do sprawdzianu z działu: Środowisko przyrodnicze i ludność Europy. Skorzystaj z podsumowania w podręczniku str.91-92 oraz materiałów epodręcznika.

Wulkan, Pogoda a klimat, Procesy urbanizacji w Europie – Paryż

Wykonaj w zeszycie przedmiotowym ćwiczenia: Sprawdź się! znajdujące się w podręczniku na stronie 93-94 i dokonaj samooceny.

Geografia:

2020-03-17 / D. Zoń

Poćwicz znajomość mapy fizycznej Europy. Odszukaj morza, wyspy, półwyspy, cieśniny, zatoki, góry, wyżyny, niziny (skorzystaj z notatki w zeszycie przedmiotowym). Twoja umiejętność lokalizacji obiektów zostanie sprawdzona na ocenę.
Przygotuj się do sprawdzianu z działu: Środowisko przyrodnicze i ludność Europy. Skorzystaj z podsumowania w podręczniku str.91-92 oraz materiałów epodręcznika.

Wulkan, Pogoda a klimat, Procesy urbanizacji w Europie – Paryż

Wykonaj w zeszycie przedmiotowym ćwiczenia: Sprawdź się! znajdujące się w podręczniku na stronie 93-94 i dokonaj samooceny.

Biologia:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Płazy
Biologia:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Płazy
Biologia:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Płazy
Informatyka:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Korzystając z platformy canva.com oraz szablonu biuletynu zredaguj tekst na temat zasady działania wybranego urządzenia agd. Patrz niżej.
Informatyka:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Korzystając z platformy canva.com oraz szablonu biuletynu zredaguj tekst na temat zasady działania wybranego urządzenia agd. Patrz niżej.
Informatyka:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Korzystając z platformy canva.com oraz szablonu biuletynu zredaguj tekst na temat zasady działania wybranego urządzenia agd. Patrz niżej.
Technika:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Wybierz jedno urządzenie domowe agd (zmywarka, kuchenka mikrofalowa, mikser itd). Zastanów się nad zasadami bhp z urządzeniem. Porozmawiaj z rodzicem lub opiekunem na temat zasady działania tego urządzenia.
Technika:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Wybierz jedno urządzenie domowe agd (zmywarka, kuchenka mikrofalowa, mikser itd). Zastanów się nad zasadami bhp z urządzeniem. Porozmawiaj z rodzicem lub opiekunem na temat zasady działania tego urządzenia.
Technika:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Wybierz jedno urządzenie domowe agd (zmywarka, kuchenka mikrofalowa, mikser itd). Zastanów się nad zasadami bhp z urządzeniem. Porozmawiaj z rodzicem lub opiekunem na temat zasady działania tego urządzenia.
Muzyka:
2020-03-14 / K. Szymik
Melodie do grania na flecie prostym wraz z filmikiem instruktażowym:
“Amazing grace”
Muzyka:
2020-03-14 / K. Szymik
Melodie do grania na flecie prostym wraz z filmikiem instruktażowym:
“Amazing grace”
Muzyka:
2020-03-14 / K. Szymik
Melodie do grania na flecie prostym wraz z filmikiem instruktażowym:
“Amazing grace”
Plastyka:
2020-03-16 / M. Lampert
„Miasto” – wytnij z czasopism lub wydrukuj wybrane elementy przestawiające budowle oraz przyrodę. Rozmieść je na kartce z bloku tak, aby stworzyły kompozycję zachowującą zasady perspektywy zbieżnej. Należy pamiętać, że elementy pierwszego planu na płaszczyźnie muszą się znajdować niżej i być większe. Natomiast części tworzące dalszy plan powinny być mniejsze i umieszczone wyżej na kartce. Puste miejsca zamaluj farbami w taki sposób, aby całość tworzyła krajobraz.
Plastyka:
2020-03-16 / M. Lampert
„Miasto” – wytnij z czasopism lub wydrukuj wybrane elementy przestawiające budowle oraz przyrodę. Rozmieść je na kartce z bloku tak, aby stworzyły kompozycję zachowującą zasady perspektywy zbieżnej. Należy pamiętać, że elementy pierwszego planu na płaszczyźnie muszą się znajdować niżej i być większe. Natomiast części tworzące dalszy plan powinny być mniejsze i umieszczone wyżej na kartce. Puste miejsca zamaluj farbami w taki sposób, aby całość tworzyła krajobraz.
Plastyka:
2020-03-16 / M. Lampert
„Miasto” – wytnij z czasopism lub wydrukuj wybrane elementy przestawiające budowle oraz przyrodę. Rozmieść je na kartce z bloku tak, aby stworzyły kompozycję zachowującą zasady perspektywy zbieżnej. Należy pamiętać, że elementy pierwszego planu na płaszczyźnie muszą się znajdować niżej i być większe. Natomiast części tworzące dalszy plan powinny być mniejsze i umieszczone wyżej na kartce. Puste miejsca zamaluj farbami w taki sposób, aby całość tworzyła krajobraz.
WF:
2020-03-15 / D. Kaszyca (gr ab)
Przygotuj referat i wyślij na adres d.kaszyca@interia.pl
Temat: Zdrowy styl życia
Wszystkie prace będą na bieżąco oceniane.


WF:

2020-03-19 / K. Szostak

Przedstaw graficznie na kartce z bloku rysunek boiska do piłki nożnej z wymiarami i ilością grających zawodników.

Prace zbiorę i ocenię po powrocie do szkoły. To tylko część zadania następna w przyszłym tygodniu.

Zobacz filmik i staraj się do niego stosować.

WF:
2020-03-15 / D. Kaszyca (gr ab)
Przygotuj referat i wyślij na adres d.kaszyca@interia.pl
Temat: Zdrowy styl życiaWszystkie prace będą na bieżąco oceniane.


WF:

2020-03-19 / K. Szostak

Przedstaw graficznie na kartce z bloku rysunek boiska do piłki nożnej z wymiarami i ilością grających zawodników.

Prace zbiorę i ocenię po powrocie do szkoły. To tylko część zadania następna w przyszłym tygodniu.

Zobacz filmik i staraj się do niego stosować.

WF:
2020-03-15 / D. Kaszyca
Przygotuj referat i wyślij na adres d.kaszyca@interia.pl
Temat: Ulubiony siatkarzWszystkie prace będą na bieżąco oceniane.
Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do zapoznania się z propozycją dla młodzieży na antenie Radia eM, przede wszystkim do “domowego”uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej (w tygodniu także), na antenie TVP oraz Radia eM są transmisje z kilku miejsc, m.in. Łagiewnik i Jasnej Góry. (szczegóły w załącznikach).
8-klasiści przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do wybrania swojego Patrona i zapoznania się z jego życiorysem.
Zachęcam także do skorzystania z kanału Youtube, na którym można znaleźć “Ekatechezę”, a w niej cykl krótkich filmów m.in. nt. sakramentów.
Wysyłam także tekst modlitwy, którą można modlić się w intencji zaprzestania rozprzestrzeniana koronawirusa.

Jak przeżyć niedzielę?

Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do zapoznania się z propozycją dla młodzieży na antenie Radia eM, przede wszystkim do “domowego”uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej (w tygodniu także), na antenie TVP oraz Radia eM są transmisje z kilku miejsc, m.in. Łagiewnik i Jasnej Góry. (szczegóły w załącznikach).
8-klasiści przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do wybrania swojego Patrona i zapoznania się z jego życiorysem.
Zachęcam także do skorzystania z kanału Youtube, na którym można znaleźć “Ekatechezę”, a w niej cykl krótkich filmów m.in. nt. sakramentów.
Wysyłam także tekst modlitwy, którą można modlić się w intencji zaprzestania rozprzestrzeniana koronawirusa.

Jak przeżyć niedzielę?

Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do zapoznania się z propozycją dla młodzieży na antenie Radia eM, przede wszystkim do “domowego”uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej (w tygodniu także), na antenie TVP oraz Radia eM są transmisje z kilku miejsc, m.in. Łagiewnik i Jasnej Góry. (szczegóły w załącznikach).
8-klasiści przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do wybrania swojego Patrona i zapoznania się z jego życiorysem.
Zachęcam także do skorzystania z kanału Youtube, na którym można znaleźć “Ekatechezę”, a w niej cykl krótkich filmów m.in. nt. sakramentów.
Wysyłam także tekst modlitwy, którą można modlić się w intencji zaprzestania rozprzestrzeniana koronawirusa.

Jak przeżyć niedzielę?

Klasa 7

klasa 7a klasa 7b klasa 7c
Język polski:
2020-03-17 / A. Niewelt
pdf Lektury i czasownik
Język polski:
2020-03-17 / A. Niewelt
pdf Lektury i czasownik
Język polski:
2020-03-17 / A. Niewelt
pdf Lektury i czasownik


Naucz. ind.:
2020-03-16 / J. Bajek
pdf Tematy

Język angielski:
2020-03-14 / I. Drąszczyk (gr ac)
– platforma MyEnglishLab
– ćwiczenia str 78-80
– podręcznik str. 85-86, 129
– słówka 7.1 – 7.4
– pdf klasa 7


2020-03-14 / M.Augustowska (gr abc)

1. Grammar- “going to” and Present Continuous
– podręcznik str. 129 – przeczytać informacje do lekcji 7.4
Zrobić zadania:
– podręcznik str. 86 zad. 5, 6
– ćwiczenia str. 80 zad. 1-4
2. Shopping for clothes, Lesson 7.6
– podręcznik str. 88. Przeczytać dialog, zapoznać się z wyrażeniami z zadania 2 (słowniczek).
– ćwiczenia str. 82 zad. 1-5
3. Writing . Lesson 7.6
– podręcznik str. 89 zrobić zadania 1, 2, 3
– ćwiczenia str. 83 zad. 1-5
4. Zadanie na ocenę – przygotować Writing na kartce5. Ćwiczenia. Zrobić zdania 1, 2, 4, 5, 6 str. 84 oraz zadania 2, 3 str.85.
6. Zrobić zadania na MyEnglishLab

Termin: do 25.03.2020r. godz. 23:59.

Język angielski:

2020-03-14 / M. Augustowska (gr abc)

1. Grammar- “going to’” and Present Continuous
– podręcznik str. 129 – przeczytać informacje do lekcji 7.4
Zrobić zadania:
– podręcznik str. 86 zad. 5, 6
– ćwiczenia str. 80 zad. 1-4
2. Shopping for clothes, Lesson 7.6
– podręcznik str. 88. Przeczytać dialog, zapoznać się z wyrażeniami z zadania 2 (słowniczek).
– ćwiczenia str. 82 zad. 1-5
3. Writing . Lesson 7.6
– podręcznik str. 89 zrobić zadania 1, 2, 3
– ćwiczenia str. 83 zad. 1-5
4. Zadanie na ocenę – przygotować Writing na kartce
5. Ćwiczenia. Zrobić zdania 1, 2, 4, 5, 6 str. 84 oraz zadania 2, 3 str.85.
6. Zrobić zadania na MyEnglishLab.

Termin: do 25.03.2020r. godz. 23:59.


2020-03-14 / B. Nogły (gr bc)

pdf zadania do wykonania
pdf odpowiedzi

Język angielski:
2020-03-14 / I. Drąszczyk (gr ac)
– platforma MyEnglishLab
– ćwiczenia str 78-80
– podręcznik str. 85-86, 129
– słówka 7.1 – 7.4
– pdf klasa 7


2020-03-14 / M. Augustowska (gr abc)

1. Grammar- “going to” and Present Continuous
– podręcznik str. 129 – przeczytać informacje do lekcji 7.4
Zrobić zadania:
– podręcznik str. 86 zad. 5, 6
– ćwiczenia str. 80 zad. 1-4
2. Shopping for clothes, Lesson 7.6
– podręcznik str. 88. Przeczytać dialog, zapoznać się z wyrażeniami z zadania 2 (słowniczek).
– ćwiczenia str. 82 zad. 1-5
3. Writing . Lesson 7.6
– podręcznik str. 89 zrobić zadania 1, 2, 3
– ćwiczenia str. 83 zad. 1-5
4. Zadanie na ocenę – przygotować Writing na kartce5. Ćwiczenia. Zrobić zdania 1, 2, 4, 5, 6 str. 84 oraz zadania 2, 3 str.85.
6. Zrobić zadania na MyEnglishLab.

Termin: do 25.03.2020r. godz. 23:59.


2020-03-14 / B. Nogły (gr bc)

pdf zadania do wykonania
pdf odpowiedzi

Język niemiecki:

2020-03-15 / K. Szaboń

– Nauczyć się słówek z quizlet.com „Magnet smart 2, zu Hause, Lektion 3”
Cel: 100% z testu
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Język niemiecki:

2020-03-15 / K. Szaboń

– Nauczyć się słówek z quizlet.com „Magnet smart 2, zu Hause, Lektion 3”
Cel: 100% z testu
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Język niemiecki:

2020-03-15 / K. Szaboń

– Nauczyć się słówek z quizlet.com „Magnet smart 2, zu Hause, Lektion 3”
Cel: 100% z testu
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Matematyka:
2020-03-14 / G. Toman
Ćwiczyć na stronie MATZOO
Wyrażenia algebraiczne.
Równania.
Matematyka:
2020-03-14 / G. Toman
Ćwiczyć na stronie MATZOO
Wyrażenia algebraiczne.
Równania.
Matematyka:
2020-03-14 / G. Toman
Ćwiczyć na stronie MATZOO
Wyrażenia algebraiczne.
Równania.
Historia:
2020-03-16 / I. Dziadek-Czarnecka
Temat: Rewolucje w Rosji.
Przeczytaj temat (s.175). Następnie wykonaj pisemnie do zeszytu polecenia 1,2,3 (s.179).
Historia:
2020-03-16 / I. Dziadek-Czarnecka
Temat: Rewolucje w Rosji.
Przeczytaj temat (s.175). Następnie wykonaj pisemnie do zeszytu polecenia 1,2,3 (s.179).
Historia:
2020-03-16 / I. Dziadek-Czarnecka
Temat: Rewolucje w Rosji.
Przeczytaj temat (s.175). Następnie wykonaj pisemnie do zeszytu polecenia 1,2,3 (s.179).
Geografia:
2020-03-17 / D. Zoń
Powtórzcie materiał do klasówki z działu: Ludność i urbanizacja w Polsce. Pomocne będą ćwiczenia „Sprawdź się!” z podręcznika str 120-122, rozwiązania zapiszcie w zeszycie, dokonajcie samooceny.
Pomoc utrwalającą materiał znajdziesz na stronie epodrecznika Ludność Polski.Jako ciekawostkę i możliwość porównania zjawisk demograficznych w Polsce z procesami demograficznymi na świecie podaję stronę epodrecznika Procesy demograficzne
Geografia:
2020-03-17 / D. Zoń
Powtórzcie materiał do klasówki z działu: Ludność i urbanizacja w Polsce. Pomocne będą ćwiczenia „Sprawdź się!” z podręcznika str 120-122, rozwiązania zapiszcie w zeszycie, dokonajcie samooceny.
Pomoc utrwalającą materiał znajdziesz na stronie epodrecznika Ludność Polski.Jako ciekawostkę i możliwość porównania zjawisk demograficznych w Polsce z procesami demograficznymi na świecie podaję stronę epodrecznika Procesy demograficzne
Geografia:
2020-03-17 / D. Zoń
Powtórzcie materiał do klasówki z działu: Ludność i urbanizacja w Polsce. Pomocne będą ćwiczenia „Sprawdź się!” z podręcznika str 120-122, rozwiązania zapiszcie w zeszycie, dokonajcie samooceny.
Pomoc utrwalającą materiał znajdziesz na stronie epodrecznika Ludność Polski.Jako ciekawostkę i możliwość porównania zjawisk demograficznych w Polsce z procesami demograficznymi na świecie podaję stronę epodrecznika Procesy demograficzne
Biologia:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Choroby układu dokrewnego
Biologia:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Choroby układu dokrewnego
Biologia:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Choroby układu dokrewnego


Biologia naucz. ind.:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Zadania

Chemia:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Tematy
Chemia:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Tematy
Chemia:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Tematy


Chemia naucz. ind.:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Tematy

Fizyka:
2020-03-15 / P. Pszonka
Powtórz
pdf Ruch i jego względność
pdf Prędkość
pdf Ruch jednostajny
pdf Ruch jednostajny na wykresach
Fizyka:
2020-03-15 / P. Pszonka
Powtórz
pdf Ruch i jego względność
pdf Prędkość
pdf Ruch jednostajny
pdf Ruch jednostajny na wykresach
Fizyka:
2020-03-15 / K. Piontek
pdf Kinematyka
Informatyka:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Utrwal wiadomości z zakresu arkusza kalkulacyjnego “Formatowanie komórek”. Przygotuj krzyżówkę panoramiczną składającą się z 10 haseł pionowych i 10 haseł poziomych. Plik wyślij do nauczyciela.
Informatyka:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Utrwal wiadomości z zakresu arkusza kalkulacyjnego “Formatowanie komórek”. Przygotuj krzyżówkę panoramiczną składającą się z 10 haseł pionowych i 10 haseł poziomych. Plik wyślij do nauczyciela.
Informatyka:
2020-03-16 / A. Zawiasa
Utrwal wiadomości z zakresu arkusza kalkulacyjnego “Formatowanie komórek”. Przygotuj krzyżówkę panoramiczną składającą się z 10 haseł pionowych i 10 haseł poziomych. Plik wyślij do nauczyciela.
Muzyka:
2020-03-14 / K. Szymik
Melodie do grania na flecie prostym wraz z filmikiem instruktażowym:
“Amazing grace”
Muzyka:
2020-03-14 / K. Szymik
Melodie do grania na flecie prostym wraz z filmikiem instruktażowym:
“Amazing grace”
Muzyka:
2020-03-14 / K. Szymik
Melodie do grania na flecie prostym wraz z filmikiem instruktażowym:
“Amazing grace”
Plastyka:
2020-03-16 / M. Lampert
„Abstrakcja”
Wykonaj abstrakcyjną pracę, która nie będzie przedstawiała żadnych obiektów znanych z rzeczywistości. Za pomocą języka plastycznego wyraź w niej uczucie, które Ci towarzyszy, lub nastrój, w jakim dziś jesteś. Zastanów się, jakich barw i kształtów użyjesz, aby ukazać określone emocje. Jeśli chcesz, maluj palcami, gąbką lub kawałkiem tkaniny. Możesz kropić i spryskiwać podłoże farbą albo nakładać ją gładkimi, prostymi pociągnięciami pędzla bądź szpachli. Wielkość podłoża zależy od Ciebie. Praca może np. składać się z kilku płaszczyzn w małym formacie.
Plastyka:
2020-03-16 / M. Lampert
„Abstrakcja”
Wykonaj abstrakcyjną pracę, która nie będzie przedstawiała żadnych obiektów znanych z rzeczywistości. Za pomocą języka plastycznego wyraź w niej uczucie, które Ci towarzyszy, lub nastrój, w jakim dziś jesteś. Zastanów się, jakich barw i kształtów użyjesz, aby ukazać określone emocje. Jeśli chcesz, maluj palcami, gąbką lub kawałkiem tkaniny. Możesz kropić i spryskiwać podłoże farbą albo nakładać ją gładkimi, prostymi pociągnięciami pędzla bądź szpachli. Wielkość podłoża zależy od Ciebie. Praca może np. składać się z kilku płaszczyzn w małym formacie.
Plastyka:
2020-03-16 / M. Lampert
„Abstrakcja”
Wykonaj abstrakcyjną pracę, która nie będzie przedstawiała żadnych obiektów znanych z rzeczywistości. Za pomocą języka plastycznego wyraź w niej uczucie, które Ci towarzyszy, lub nastrój, w jakim dziś jesteś. Zastanów się, jakich barw i kształtów użyjesz, aby ukazać określone emocje. Jeśli chcesz, maluj palcami, gąbką lub kawałkiem tkaniny. Możesz kropić i spryskiwać podłoże farbą albo nakładać ją gładkimi, prostymi pociągnięciami pędzla bądź szpachli. Wielkość podłoża zależy od Ciebie. Praca może np. składać się z kilku płaszczyzn w małym formacie.
WF:
2020-03-16 / D. Szymura
Mimo tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, zachęcam do podejmowania aktywności fizycznej w domu. Ruch to zdrowie, które jest na wagę złota.
Znajdź chwilę np. podczas przerwy w odrabianiu zadań i wykonaj kilka ćwiczeń.
Dzisiaj proponuję formę wirtualną, którą bardzo łatwo można zamienić na ,,papierową”, czyli samodzielnie lub przy pomocy rodzeństwa i rodziców wykonać koło fortuny. Oczywiście nie zapominajcie, w miarę możliwości o spacerach i innych formach ruchu na świeżym powietrzu zachowując bezpieczne zasady wprowadzone podczas zagrożenia epidemiologicznego.
Przesyłam linki do SPORTOWEGO KOŁA FORTUNY. Zachęć swoich rodziców, rodzeństwo do wspólnej zabawy. Powodzenia!
1) KOŁO FORTUNY
2) FIT RULETKA


WF:

2020-03-19 / K. Szostak

Przedstaw graficznie na kartce z bloku rysunek boiska do koszykówki z wymiarami i ilością grających zawodników.

Prace zbiorę i ocenię po powrocie do szkoły. To tylko część zadania następna w przyszłym tygodniu.

Zobacz filmik i staraj się do niego stosować.

WF:
2020-03-16 / D. Szymura
Mimo tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, zachęcam do podejmowania aktywności fizycznej w domu. Ruch to zdrowie, które jest na wagę złota.
Znajdź chwilę np. podczas przerwy w odrabianiu zadań i wykonaj kilka ćwiczeń.
Dzisiaj proponuję formę wirtualną, którą bardzo łatwo można zamienić na ,,papierową”, czyli samodzielnie lub przy pomocy rodzeństwa i rodziców wykonać koło fortuny. Oczywiście nie zapominajcie, w miarę możliwości o spacerach i innych formach ruchu na świeżym powietrzu zachowując bezpieczne zasady wprowadzone podczas zagrożenia epidemiologicznego.
Przesyłam linki do SPORTOWEGO KOŁA FORTUNY. Zachęć swoich rodziców, rodzeństwo do wspólnej zabawy. Powodzenia!
1) KOŁO FORTUNY
2) FIT RULETKA


WF:

2020-03-19 / K. Szostak

Przedstaw graficznie na kartce z bloku rysunek boiska do koszykówki z wymiarami i ilością grających zawodników.

Prace zbiorę i ocenię po powrocie do szkoły. To tylko część zadania następna w przyszłym tygodniu.

Zobacz filmik i staraj się do niego stosować.

WF:
2020-03-15 / D. Kaszyca (gr)
Przygotuj referat i wyślij na adres d.kaszyca@interia.pl
Temat: Ulubiony sportowiecWszystkie prace będą na bieżąco oceniane.


WF:

2020-03-19 / K. Szostak

Przedstaw graficznie na kartce z bloku rysunek boiska do koszykówki z wymiarami i ilością grających zawodników.

Prace zbiorę i ocenię po powrocie do szkoły. To tylko część zadania następna w przyszłym tygodniu.

Zobacz filmik i staraj się do niego stosować.

Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do zapoznania się z propozycją dla młodzieży na antenie Radia eM, przede wszystkim do “domowego”uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej (w tygodniu także), na antenie TVP oraz Radia eM są transmisje z kilku miejsc, m.in. Łagiewnik i Jasnej Góry. (szczegóły w załącznikach).
8-klasiści przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do wybrania swojego Patrona i zapoznania się z jego życiorysem.
Zachęcam także do skorzystania z kanału Youtube, na którym można znaleźć “Ekatechezę”, a w niej cykl krótkich filmów m.in. nt. sakramentów.
Wysyłam także tekst modlitwy, którą można modlić się w intencji zaprzestania rozprzestrzeniana koronawirusa.

Jak przeżyć niedzielę?

Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do zapoznania się z propozycją dla młodzieży na antenie Radia eM, przede wszystkim do “domowego”uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej (w tygodniu także), na antenie TVP oraz Radia eM są transmisje z kilku miejsc, m.in. Łagiewnik i Jasnej Góry. (szczegóły w załącznikach).
8-klasiści przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do wybrania swojego Patrona i zapoznania się z jego życiorysem.
Zachęcam także do skorzystania z kanału Youtube, na którym można znaleźć “Ekatechezę”, a w niej cykl krótkich filmów m.in. nt. sakramentów.
Wysyłam także tekst modlitwy, którą można modlić się w intencji zaprzestania rozprzestrzeniana koronawirusa.

Jak przeżyć niedzielę?

Religia:

2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do zapoznania się z propozycją dla młodzieży na antenie Radia eM, przede wszystkim do “domowego”uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej (w tygodniu także), na antenie TVP oraz Radia eM są transmisje z kilku miejsc, m.in. Łagiewnik i Jasnej Góry. (szczegóły w załącznikach).
8-klasiści przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do wybrania swojego Patrona i zapoznania się z jego życiorysem.
Zachęcam także do skorzystania z kanału Youtube, na którym można znaleźć “Ekatechezę”, a w niej cykl krótkich filmów m.in. nt. sakramentów.
Wysyłam także tekst modlitwy, którą można modlić się w intencji zaprzestania rozprzestrzeniana koronawirusa.

Jak przeżyć niedzielę?

Klasa 8

klasa 8a CKE publikuje zestawy powtórkowe
Język polski: 2020-03-16 / A. Niewelt
pdf Części mowy i lektury
Arkusze egzaminacyjne: adres 1, adres 2
Strona z arkuszami zadań powtórkowych.

Rano zestaw, popołudniu odpowiedzi.

Język angielski: 2020-03-14 / I. Drąszczyk (gr)
– podręcznik str.89-91
– słówka unit 11
– ćwiczenia str. 111-115


2020-03-14 / M. Augustowska (gr)

1. Mowa zależna. Ćwiczenia str. 113, 114, 115.
2. Zdania z dwoma dopełnieniami. Zaimki one/ones,other/another. Ćwiczenie str. 119-120.
3. Zdania przydawkowe. Ćwiczenia str. 131-132.
4. Zaimki some-, any-, no-, every-. Ćwiczenia str.133-135.
5. Powtarzać słówka. Przyswoić słownictwo z działów 11-14.
6. Sprawdzić terminarz w Librusie. Nowe terminy kartkówek.

Język niemiecki: 2020-03-15 / K. Szaboń

– Zapoznać się z teorią dotyczącą czasu przeszłego
– Wykonać ćwiczenia: ćwicz 1, ćwicz 2

Proszę swój wynik testu zapisać jako screen.
Za wykonanie zadania w 100% – szóstka z aktywności.

Powodzenia

Matematyka: 2020-03-14 / G. Toman
Ćwiczyć na stronie MATZOO
Egzamin ósmoklasisty (testy)
2020-03-19 / A. Gruszczyk
Indywidualna ścieżka edukacyjna, ten sam materiał co cała klasa.
Historia: 2020-03-16 / I. Dziadek-Czarnecka
Temat: Polska w czasach stalinizmu.
Wykonaj mapę myśli (format A4) na temat stalinizmu w Polsce. Skorzystaj z podręcznika (s.176).
WOS: 2020-03-16 / A. Zawiasa
Utrwal wiadomości z działu “Ustrój demokratyczny RP Polskiej” . Zadania w książce “Podsumowanie”
Geografia: 2020-03-17 / D. Zoń

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń dla tematów Kenia i Etiopia. Przewidywana jest ocena pracy.
Polecam zobaczyć film opublikowany na youtube:

Film 1, Film 2.

Na podstawie tekstu z podręcznika, filmu oraz innych źródeł stwórz na kartce formatu A4 mapę skojarzeń zawierającą charakterystyczne pojęcia, ciekawostki dotyczących Kenii lub Etiopii. Praca ta będzie podlegać ocenie, 20 dobrze wybranych informacji gwarantuje szóstkę. Zdjęcie swojej pracy prześlij wiadomością za pomocą Librusa.

Powtórz materiał do sprawdzianu z Afryki. Pamiętaj, aby uczyć się z atlasem. Urozmaiceniem i pomocą podczas przygotowań mogą być poniższe strony epodręcznika.

Strefowość klimatyczna, Afryka

Biologia: 2020-03-15 / M. Nowak
pdf Ekologia
Chemia: 2020-03-15 / M. Nowak
pdf Związki C z H
Chemia ścieżka:
2020-03-15 / M. Nowak
pdf Kwasy
Fizyka: 2020-03-15 / K. Piontek
pdf Elektromagnetyzm
Informatyka: 2020-03-16 / A. Zawiasa
Dokończ prezentację multimedialną na platformie prezi.com. Po wykonaniu zadania udostępnij prezentacje wysyłając link do nauczyciela.
WF: 2020-03-16 / D. Szymura (gr)
Mimo tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, zachęcam do podejmowania aktywności fizycznej w domu. Ruch to zdrowie, które jest na wagę złota.
Znajdź chwilę np. podczas przerwy w odrabianiu zadań i wykonaj kilka ćwiczeń.
Dzisiaj proponuję formę wirtualną, którą bardzo łatwo można zamienić na ,,papierową”, czyli samodzielnie lub przy pomocy rodzeństwa i rodziców wykonać koło fortuny. Oczywiście nie zapominajcie, w miarę możliwości o spacerach i innych formach ruchu na świeżym powietrzu zachowując bezpieczne zasady wprowadzone podczas zagrożenia epidemiologicznego.
Przesyłam linki do SPORTOWEGO KOŁA FORTUNY. Zachęć swoich rodziców, rodzeństwo do wspólnej zabawy. Powodzenia!
1) KOŁO FORTUNY
2) FIT RULETKA
2020-03-19 / K. Szostak

Przedstaw graficznie na kartce z bloku rysunek boiska do piłki ręcznej z wymiarami i ilością grających zawodników.

Prace zbiorę i ocenię po powrocie do szkoły. To tylko część zadania następna w przyszłym tygodniu.

Zobacz filmik i staraj się do niego stosować.

Religia: 2020-03-18 / A. Grzenik

Zachęcam do zapoznania się z propozycją dla młodzieży na antenie Radia eM, przede wszystkim do “domowego”uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej (w tygodniu także), na antenie TVP oraz Radia eM są transmisje z kilku miejsc, m.in. Łagiewnik i Jasnej Góry. (szczegóły w załącznikach).
8-klasiści przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do wybrania swojego Patrona i zapoznania się z jego życiorysem.
Zachęcam także do skorzystania z kanału Youtube, na którym można znaleźć “Ekatechezę”, a w niej cykl krótkich filmów m.in. nt. sakramentów.
Wysyłam także tekst modlitwy, którą można modlić się w intencji zaprzestania rozprzestrzeniana koronawirusa.

Jak przeżyć niedzielę?

 

Poprzedni

Następny