logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Wyniki rekrutacji do klasy I

Komisja rekrutacyjna ustaliła wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2020/2021 i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Lista została umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną publikuję listę również tutaj.

dyrektor Piotr Pszonka

Poprzedni

Następny