logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

WYMIANA ZE SZKOŁĄ W NIEMCZECH

Ogłaszamy nabór chętnych do udziału w polsko-niemieckiej wymianie uczniowskiej.

Jest to projekt, który od 2010r. łączy szkołę IGS Göttingen (Getynga, Dolna Saksonia) oraz szkoły z Rybnika (SP 34) i Jankowic. Organizujemy dla uczniów dwa spotkania trwające 5-7 dni, najpierw w Polsce 1-6.04.2019, potem w Niemczech – 13-18.05.2019. Spotkania odbywają się wg ustalonego programu (wizyta w szkole, zwiedzanie miasta, wycieczki, zawody na orientację, sportowe, dyskoteka itp.) Uczniowie rozmawiają ze sobą po angielsku lub niemiecku. Odpowiednio wcześniej piszą do siebie maile.

Nasi uczniowie przyjmują w domu jedną osobę z Niemiec, przez którą będą przyjęci w Niemczech.

Koszt to 600zł (po 300zł na każdą część) pomniejszony przez dofinansowanie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (w tym roku otrzymaliśmy po 400zł na osobę).

W wymianie mogą brać udział uczniowie klas 7 i 8 SP i 3 gimnazjum, którzy są komunikatywni, radzą sobie z j. angielskim lub niemieckim oraz chcą zaangażować się w projekt.

Chętnych uczniów zgłaszamy do 17 grudnia.

Pozdrawiam serdecznie

Kinga Szaboń

nauczyciel języka niemieckiego