logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Wymiana polsko – litewska

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Głównymi celami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży są:

  • kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych;
  • inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się odkrywanie wspólnych korzeni;
  • niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach;
  • stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego wspierania wymian młodzieży.

W ramach tego programu realizujemy projekt pt. “Polsko – litewskie legendy”

POLSKO – LITEWSKIE LEGENDY

Rok szkolny jeszcze się nie zaczął, ale nasi uczniowie już zaczęli pracę w ramach polsko- litewskiego projektu, który jest dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.
Wspólna kultura, wspólne legendy” to sześciodniowe spotkanie uczniów ze szkół z Polski i Litwy, które odbedzie się w Jantarze. Głównym celem projektu jest poznanie legend każdego z państw, a także tych, które łączą oba narody. Podczas spotkania uczniowie zintegrują się poprzez zabawy, które sami przygotują oraz zaprezentują swoje kraje. Tematem przewodnim będą bursztyny i ich znaczenie dla obu kultur – litewskiej i polskiej. Uczniowie odwiedzą muzeum bursztynu, sami poszukają bursztynów na plaży, nauczą się je obrabiać oraz robić z nich biżuterię.
Szczególną rolę odegra tu legenda pt. ”Królowa Bałtyku”. Rezultatem końcowym będzie
inscenizacja legendy w postaci teatru lalek.