logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

17 września uczniowie naszej szkoły wybrali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Tydzień przed decydującym dniem kandydaci przeprowadzili kampanię, a korytarze wypełniły się plakatami z obietnicami wyborczymi. Ostatnim sprawdzianem była dla nich debata, na której mogli przedstawić swoje pomysły i odpowiedzieć na pytania zadane przez publiczność. Następnie uczniowie szkoły przystąpili do głosowania.

Strona Samorządu Uczniowskiego