logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Informacja Rady Rodziców

“DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE

Rada Rodziców SP JANKOWICE im. Stanisława Staszica informuje, że na zebraniu w czerwcu 2019r. uchwalono wysokość składki na rok szkolny 2019/20120 w dotychczasowej wysokości 50 zł rocznie (na rodzinę). Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców podczas zebrań bezpośrednio u skarbników klasowych lub wpłacając na konto RR.
Każda wpłacona złotówka trafia bezpośrednio lub pośrednio do naszych dzieci pod różnymi postaciami.
W roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie zostali obdarowani upominkami z okazji Dnia Chłopca, Mikołaja, Dnia Kobiet, dodatkowo pokryto koszty imprez szkolnych: Artos, zawodów sportowych, wpisowych i opłat na zawody, konkursy, przejazdy.
Dla uczniów u których odnotowano wpłatę ufundowano nagrody za osiągnięcia szkolne w nauce i sporcie, nagrody za 100% frekwencje obecności, nagrody dla wszystkich uczniów w klasie gdzie dokonano 100% wpłaty na rzecz RR i za największą wpłatę na rzecz RR.
Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Naszym celem jest zakup klimatyzacji do sal lekcyjnych. Zatem zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców i opiekunów o wsparcie.
RACHUNEK RADY RODZICÓW
Nazwa rachunku: SKO Konto dla Rady Rodziców
numer: 69 1020 2472 0000 6602 0417 2383
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia/uczniów.
Sugerowana niezmiennie od kilku lat wysokość wpłaty to 50 zł rocznie. Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 5 zł/miesięcznie!
Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.

Rada Rodziców”

Następny