logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

W bieżącym roku szkolnym dwa pierwsze stopnie konkursów przedmiotowych odbędą się w szkole.

Poniżej publikuję terminy:

L.p. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z: stopień pierwszy stopień drugi stopień trzeci
1. języka polskiego 19.10.2020 r.
godz. 800
19.11.2020 r.
godz. 900
18.02.2021 r.
godz. 1100
2. matematyki 20.10.2020 r.
godz. 800
20.11.2020 r.
godz. 900
19.02.2021 r.
godz. 1100
3. języka angielskiego 21.10.2020 r.
godz. 800
23.11.2020 r.
godz. 900
22.02.2021 r.
godz. 1100
4. historii 22.10.2020 r.
godz. 800
24.11.2020 r.
godz. 900
23.02.2021 r.
godz. 1100
5. biologii 23.10.2020 r.
godz. 800
25.11.2020 r.
godz. 900
24.02.2021 r.
godz. 1100
6. geografii
zmiana terminu
26.10.2020 r.
03.11.2020 r.
godz. 800
26.11.2020 r.
godz. 900
25.02.2021 r.
godz. 1100
7. chemii 27.10.2020 r.
godz. 800
27.11.2020 r.
godz. 900
26.02.2021 r.
godz. 1100
8. fizyki 28.10.2020 r.
godz. 800
30.11.2020 r.
godz. 900
01.03.2021 r.
godz. 1100
9. języka niemieckiego 29.10.2020 r.
godz. 800
01.12.2020 r.
godz. 900
03.03.2021 r.
godz. 1100

Wszystkie konkursy będą odbywały się w bibliotece szkolnej.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie zgłaszają się do swojego nauczyciela przedmiotu lub do członka komisji konkursowej.

Zgłoszenia przyjmowane są w czasie do tygodnia przed terminem konkursu!

Skład komisji konkursowych:

Z języka polskiego w następującym składzie:
Przewodniczący: p. Aleksandra Niewelt
Członek: p. Justyna Bajek
Z matematyki w następującym składzie:
Przewodniczący: p. Grażyna Toman
Członek: p. Joanna Piwkowska
Z historii w następującym składzie:
Przewodniczący: p. Iwona Dziadek-Czarnecka
Członek: p. Artur Zawiasa
Z geografii w następującym składzie:
Przewodniczący: p. Danuta Zoń
Członek: p. Monika Nowak
Z biologii w następującym składzie:
Przewodniczący: p. Monika Nowak
Członek: p. Danuta Zoń
Z fizyki w następującym składzie:
Przewodniczący: p. Beata Zahorska
Członek: p. Danuta Zoń
Z chemii w następującym składzie:
Przewodniczący: p. Monika Nowak
Członek: p. Danuta Zoń
Z języka angielskiego w następującym składzie:
Przewodniczący: p. Beata Nogły
Członek: p. Marta Augustowska
Z języka niemieckiego w następującym składzie:
Przewodniczący: p. Kinga Szaboń
Członek: p. Paulina Karpińska

Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia.

Informacje o konkursach znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty:

  1. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego.
  2. Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego W roku szkolnym 2020/2021.
  3. Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Uprawnienia laureatów konkursów regulują przepisy następujących aktów prawnych:
Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 art. 44j) oraz Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910. art. 132).

Poniżej będą umieszczane linki do zakresu treści na I stopień z poszczególnych przedmiotów:

Język polski

Matematyka

Historia

Geografia

Biologia

Fizyka

Chemia

Język angielski

Język niemiecki