logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

WOJEWÓDZKI KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zorganizował dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych XV-stą edycję Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

Do konkursu przystąpiło łącznie 49 dwuosobowych drużyn (98 uczniów) z terenu całego województwa śląskiego. I etap odbył się w Ośrodkach Edukacyjnych: w Będzinie, w Kalinie, w Rudach, w Smoleniu oraz w Żywcu. Do II etapu – finału wojewódzkiego zakwalifikowały się po 2 drużyny z każdego OE, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Uczniowie zmagali się z pytaniami testowymi z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody oraz ekologii.

Uczennice naszej szkoły Michalina Machulik i Malwina Bujas zajęły I miejsce w Rudach otrzymując kwalifikację do finału. Zwycięskie drużyny zmierzyły się z kolejnymi wyzwaniami przyrodniczo-ekologicznymi 7 czerwca w Ośrodku Edukacyjnym w Będzinie. Dziewczyny wykazały się ogromną wiedzą i zdobyły wyróżnienie w ogólnej kwalifikacji. Opiekunem merytorycznym uczennic była Pani Danuta Zoń.

Gratulujemy wysokiego wyniku w finale Konkursu Wiedzy Ekologicznej!