logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

WKWE

Finał XVI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej

W marcu nasze uczennice Lena Zmarzły i Malwina Bujas wywalczyły w Ośrodku Dydaktycznym Parku Krajobrazowego w Rudach kwalifikację do udziału w Finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej, który odbył się 7 czerwca 2019 r. w Będzinie.

Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami testowymi oraz zadaniami z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony, w tym form ochrony przyrody w województwie śląskim, ekologii i zasad zdrowego odżywiania. Na podstawie slajdów Komisja Konkursowa ZPKWŚ sprawdziła znajomość gatunków roślin i zwierząt w tym prawnie chronionych w Polsce. Łącznie drużyna mogła uzyskać 96 punktów. Nasze uczestniczki otrzymały 86 p. zdobywając wyróżnienie. Opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawowała p. Danuta Zoń.

Laureaci oraz wyróżnieni finaliści otrzymali nagrody rzeczowe dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wzmiankę o przebiegu konkursu i osiągnięciach uczestników można znaleźć na stronie internetowej organizatora.

Poprzedni