logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zajęcia dodatkowe

Godziny zajęć dodatkowych
w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek P, Wtorek W, Środa S, Czwartek C, Piątek Pi, lekcja np. g6 (godzina lekcyjna szósta)

Nauczyciel Tytuł zajęć Termin
Bajek Justyna Koło teatralne kl. 4 W g6
Burda Anna Koło przyrodnicze 1c S g5
Chamera Dominika Koło biologiczno-chemiczne
Z. dydaktyczno-wyrównawcze z chemii
W g8
C g8
Drąszczyk Iwona Koło j. angielskiego C g7
Dziadek-Czarnecka Iwona Koło techniczne S g7
Grzenik Anna Koło biblijne Pi g8-9 (co 2 tygodnie)
Ignasiak Danuta Koło polonistyczne 2a C g5
Kaszyca Danuta SKS P g8, Pi g6
Krawczyk-Niewęgłowska Julia Koło ortograficzne 3b
Koło teatralne 3b
Z. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 3
W g5
S g5
P g6
Kubica Krystyna Koło teatralne
Z. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1
P g5
P g6
Lampert Monika Koło plastyczne 5
Koło artystyczne
P g8
S g8
Naparstek Elżbieta Zajęcia ogólnorozwojowe 2c W g5
Niewelt Aleksandra Koło kreatywne S g7
Nogły Beata Koło j. angielskiego 5 P g7
Pawela Monika Koło j. polskiego 8 C g8
Piwkowska Joanna Z. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 5
Z. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 6
W g7
W g8
Szaboń Kinga Koło j. niemieckiego 6 W g7
Szostak Katarzyna SKS W g9, S g9
Szulik Magdalena Koło teatralne C g5
Szymik Katarzyna Koło muzyczne Pi g8
Szymura Dawid SKS P g8, W g8
Toman Grażyna Koło matematyczne 8
Koło matematyczne 7
Z. dydaktyczno-wyrównawcze 8
Z. dydaktyczno-wyrównawcze 4
Z. dydaktyczno-wyrównawcze 7
C g7
C g8
S g7
Pi g7
Pi g8
Urbanek Barbara Koło ortograficzne
Koło teatralne
S g5
P g5
Zahorska Beata Koło multimedialne
Z. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 2
C g6

W g6

Zawiasa Artur Koło fotograficzne OPP
Zoń Danuta Koło ekologiczne
Koło przyrodnicze OPP
Koło przyrodnicze OPP
Pi g7
S g7
Pi g6