logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zajęcia dodatkowe

Godziny zajęć dodatkowych

Nauczyciel Tytuł zajęć Termin
Augustowska Marta Koło języka angielskiego P g6
Cwanek-Furtak Edyta Zajęcia dodatkowe Wg potrzeb uczniów
Drąszczyk Iwona Zajęcia wspierające (8 klasa) P g9
Dziadek-Czarnecka Iwona Koło techniczne S g1
Fojcik Joanna Trening umiejętności społecznych Pi g6
Ignasiak Danuta Zajęcia rozwijające W g5
Karkoszka Martyna Koło polonistyczne
(przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty)
Pi g7
(według potrzeb uczniów)
Kaszyca Danuta Zajęcia rozwijające Od grudnia
Krawczyk-Niewęgłowska Julia Koło teatralne Zajęcia ortograficzne Pi g5
W g5
Kubica Krystyna Zajęcia ogólnorozwojowe S g6
Lampert Monika Koło plastyczne Pi g7
Michalik-Kuśka Krystyna Zajęcia wspierające z matematyki Pon 2l
Naparstek Elżbieta Zajęcia ogólnorozwojowe Śr g5
Niemczyk Anna Koło polonistyczne P 6g
Niewelt Aleksandra Przed egzaminem ósmoklasisty
Koło teatralne
S g8
Pi (2 razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu kl 7a)
Nogły Beata Koło z języka angielskiego S g8 (5a); S g7 (5b)
Pi g1 (5c)
Pawela Monika Zajęcia logopedyczne 7 – S g9
Klimza Weronika Zajęcia wspierające z matematyki (kl. 4c i 5c – na zmianę co drugi tydzień) S g6
Pszonka Piotr Koło fizyczne (kl. 8a, 8b) W g1
Reder Dariusz Zajęcia rekreacyjno-sportowe (chłopcy z kl. 4-8) P g 18:00
Szostak Katarzyna Zajęcia rozwijające P g8 od XII
Szulik Magdalena Kółko muzyczne kl. 4 P g7
Szymik Katarzyna Koło muzyczne Pi g6
Toman Grażyna Zajęcia wspierające z matematyki W g8
Urbanek Barbara Zajęcia ortograficzne
Koło teatralne
P g5
W g5
Zawiasa Artur Zajęcia fotograficzne POPP
(kl 4c, 8 i 3G)
Pi g7,8
Zoń Danuta Koło przyrodnicze POPP (kl 5-6) P g7; W g7; S g1

Poniedziałek – P, Wtorek – W, Środa – S, Czwartek – C, Piątek – Pi; lekcja np. g 6 (godzina lekcyjna szósta)