logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zajęcia dodatkowe

Godziny zajęć dodatkowych
w roku szkolnym 2020/2021

Nazwisko i imię nauczyciela Nazwa prowadzonych zajęć Dla kogo przeznaczone są zajęcia
Augustowska Marta Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Koło języka angielskiego
kl. 8c
kl. 5a
Burda Anna Koło czytelniczo-plastyczne kl. 2c
Drąszczyk Iwona koło języka angielskiego kl. 8a
Grzenik Anna Szkolne Koło Wolontariatu kl.6-8
Ignasiak Danuta koło “ Trening trzecioklasisty” kl.3a
Kaszyca Danuta zajęcia sportowe SOS
SKS
zajęcia sportowe Klub
klasy 4a, 4b, 5a, 6c, 7c, 8b, 8c- chłopcy
klasy 7a, b, c, 6b – dziewczyny
klasy 7c, 8b, 8c – chłopcy
i klasa 3b
Klimza Weronika Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki klasa 5a
Kompanowska Beata koło  “Trening czytelniczy” klasa 3c
Kubica Krystyna koło czytelniczo – plastyczne kl 2a
Lampert Monika Koło plastyczne 6 a,b,c
Niewelt Aleksandra Przed egzaminem ósmoklasisty – koło kl.8 a,b,c
Nogły Beata koło języka angielskiego kl. 6b
kl. 7 a,b
Nowak Monika koło biologiczno-chemiczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii dla klas 7
kl. 7b, 7a
7b
Piwkowska Joanna – Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki
– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
– Koło matematyczne
– Koło matematyczne
kl. 6 a,b,c

kl.7 a,b,c

kl. 6 a,b,c
kl. 7 a,b,c

Pszonka Piotr Koło z fizyki kl 8a, 8b
Szostak Katarzyna Zajęcia sportowe SKS Klub, SKS z MEN Kl 4a, kl 8 a b c dziewczęta
Szymura Dawid zajęcia sportowe SKS, Klub klasy 6A, B, C oraz 4B
Toman Grażyna koło matematyczne kl.8b
Urbanek Barbara koło plastyczne klasa 1a
Zahorska Beata Koło matematyczno-przyrodnicze Kl. 3b
Zawiasa Artur Zajęcia Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej: Koło fotograficzno – filmowe. Klasa 6c
Zoń Danuta Zajęcia Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej: Koło ekologiczne kl.6-7