logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021

 

Jak co roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji zgłosiły się cztery uczennice. Kandydatki zaprezentowały swoje programy wyborcze – tym razem przez radiowęzeł, a następnie odbyło się głosowanie.

Po przeliczeniu oddanych głosów powołany został Samorząd Uczniowski w składzie:

Przewodnicząca: Alicja Piechaczek
Zastępca: Karolina Wilewska
Skarbnik: Hanna Lubszczyk

Dziewczynom serdecznie gratulujemy, a do współpracy z Samorządem zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. S. Staszica
w Jankowicach na rok szkolny 2020/2021

Obszar: Organizacja procesu kształcenia ukierunkowana na rozwój uczniów

Organizacja imprez i uroczystości:
• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – klasy wraz z wychowawcami.
• Obchody Dnia Chłopca – klasy wraz z wychowawcami, słodki poczęstunek.
• Obchody Dnia Kobiet – klasy wraz z wychowawcami, słodki poczęstunek.
• Współorganizacja DEN – opiekunki SU, uczniowie, A. Niewelt, D. Reder.
• Obchody Dnia Niepodległości – opiekunki SU, uczniowie.
• Mikołajki – opiekunki SU, uczniowie.
• Wigilijki w klasach – rady klasowe, klasy wraz z wychowawcami.
• Wieczory filmowe dla klas 6 – 8 – opiekunki SU, SU.
• Organizacja „Piżama party”- opiekunki SU, SU.
• Dzień Dziecka – gra terenowa – opiekunki SU, SU.
• Mam talent – opiekunki SU, SU.
• Pierwszy dzień wiosny – Mini Playback Show – opiekunki SU, SU.
• Piknik na koniec roku szkolnego – pożegnanie klas VIII – uczniowie, opiekunki SU, wychowawcy wraz z klasami.
• Organizacja dni tematycznych: dnia książki, dnia informatyka, dnia na Hawajach, dnia szalonych fryzur.

Organizacja konkursów:
• „Książki naszego dzieciństwa” – konkurs wiedzy – opiekunki SU, SU.
• „My też kiedyś byliśmy dziećmi” – konkurs fotograficzny – opiekunki SU, SU.
• Rymowana tabliczka mnożenia – konkurs poetycki – opiekunki SU, SU.
• Międzyklasowy konkurs na pisankę wielkanocną – opiekunki SU, SU.

Obszar: Aktywność uczniów
1. Wdrażać uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój w ramach udziału w realizowanych na terenie szkoły programach i akcjach:
• Wybory do Samorządu Uczniowskiego – opiekunki SU, D. Reder.
• Zebranie SU, opracowanie Planu Pracy SU – opiekunki SU, SU.
• Skrzynka pytań i pomysłów – uczniowie, SU, opiekunki SU.
• Poczta walentynkowa – uczniowie, SU, opiekunki SU.
• Przygotowanie uroczystości szkolnych.

2. Udział w akcjach charytatywnych:
• Szlachetna Paczka – SU, opiekunki SU.
• „Góra Grosza” – SU, opiekunki SU.

Obszar: Praca wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza

• Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – opiekunki SU.
• Współorganizacja Dnia Świadomości Autyzmu.
• Zorganizowanie „Wystawy uśmiechu” – SU, opiekunki SU.