logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Konkursy i zawody

KONKURSY

Rodzaj konkursu Osoby odpowiedzialne Termin
Konkurs SKO I. Drąszczyk, K. Szymik X
Wojewódzki Plenerowy Konkurs Przyrodniczy „Leśnym Tropem” D. Zoń X
Konkurs plastyczny M. Lampert XI
Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III J. Krawczyk-Niewęgłowska, E. Rugor XII
Konkurs  świetlicowy -Praca plastyczna o tematyce bożonarodzeniowej. G. Wojnar, M. Lampert XII
Szkolny Konkurs Plastyczny „Bezpieczne ferie” B. Urbanek, B. Zahorska XII
Szkolny Konkurs Matematyczny klas III J. Krawczyk-Niewęgłowska, B. Urbanek I
Szkolny Konkurs Ortograficzny klas III J. Krawczyk-Niewęgłowska, B. Urbanek, M. Szulik II
Szkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy w kl. VI J. Piwkowska, G. Toman, D. Zoń, D. Chamera II
Gminny Konkurs Ortograficzny klas III J. Krawczyk-Niewęgłowska, B. Urbanek, M. Szulik, E. Rugor III
Konkurs świetlicowy „ Mistrz matematyki” klas I-III G. Wojnar, M. Lampert III
Konkurs świetlicowy „Mistrz Ortografii” klas I-III G. Wojnar, M. Lampert III
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych-Świetlik D. Zoń III
VII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego D. Zoń III
Konkurs świetlicowy – Praca plastyczna o tematyce wielkanocnej. G. Wojnar, M. Lampert IV
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” J. Piwkowska, G. Toman III
Powiatowy Konkurs Matematyczno -Przyrodniczy „Z Przyrodą na Ty” (Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku) J. Piwkowska, G. Toman, D. Zoń, D. Chamera III/IV
Szkolny konkurs o tytuł Mistrza Ekologii (kl. V-VIII) D. Zoń IV
Ogólnopolski Konkurs „Orzeł matematyczny” J. Piwkowska, G. Toman IV/V
Konkurs piosenki anglojęzycznej I. Drąszczyk V
Szkolny Konkurs Ortograficzny    
Gminny Konkurs Ortograficzny    
Konkurs Mitologiczny    
„Godki przy śląskim kołoczu” A. Niewelt  
Smart Szkoła-konkurs plastyczny M. Lampert