logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Konkursy i zawody

KONKURSY

Lp. Rodzaj konkursu Osoby odpowiedzialne Termin
1. Rozgrywki ligowe D. Kaszyca cały rok
2. Zawody sportowe D. Kaszyca, K. Szostak, D. Szymura cały rok
3. Szkolny Konkurs matematyczny klas 3 D. Ignasiak, B. Kompanowska, A. Burda, B. Zahorska
4. Szkolny Konkurs Ortograficzny klas 3 D. Ignasiak, B. Kompanowska, M. Szulik
5. Konkursy organizowane w ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji H. Maciończyk październik
6. Konkurs na najpiękniejszy kalendarz adwentowy K. Szaboń grudzień
7. Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny G. Wojnar, M. Lampert grudzień
8. Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III  J. Krawczyk-Niewęgłowska, B. Urbanek grudzień
9. Konkurs fletowy /w klasach/ K. Szymik Styczeń
10. “Bezpieczne ferie” konkurs plastyczno – informatyczny B. Zahorska, B. Urbanek, A. Burda styczeń
11. Konkurs czytelniczy z literatury fantasy K. Konofał II półrocze
12. Szkolny konkurs matematyczny dla kl. VI J. Piwkowska, W. Klimza luty
13. Gminny Konkurs Ortograficzny D. Ignasiak, B. Kompanowska, M. Szulik marzec
14. Wielkanocny konkurs plastyczny G. Wojnar, M. Lampert marzec
15. Konkurs językowo – plastyczny M. Augustowska, M. Lampert marzec
16. Szkolny konkurs o tytuł Mistrza Ekologii (kl. V-VIII) D. Zoń, M. Nowak kwiecień
17. Szkolny konkurs na najpiękniejszą pisankę. J. Bajek, M. Szulik, A. Szymura kwiecień
18. Świetlicowy konkurs matematyczny G. Wojnar, M. Lampert maj
19. Świetlicowy konkurs ortograficzny G. Wojnar, M. Lampert maj
20. Konkursy organizowane w ramach Wiosennego tygodnia promocji zdrowego stylu życia z elementami profilaktyki uzależnień M. Maciończyk, M. Nowak, I. Sobik, K. Szostak maj, czerwiec 2021
21. Szkolny konkurs pt. „Też byliśmy kiedyś dziećmi”. J. Bajek, M. Szulik, A. Szymura czerwiec