logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Egzamin

Egzamin ósmoklasisty


Linki do materiałów związanych z egzaminem:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020.

Wszystkie powyższe informacje oraz inne o egzaminie, informatory, arkusze egzaminacyjne, materiały dodatkowe umieszczone są na stronie internetowej CKE.


Powyżej pod linkami znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące egzaminu, a poniżej skrócone i najważniejsze dla Ucznia.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Informacje dla uczniów

Kiedy na egzamin?
21 kwietnia (wtorek), godz. 9:00 Język polski
22 kwietnia (środa), godz. 9:00 Matematyka
23 kwietnia (czwartek), godz. 9:00 Język angielski / niemiecki

Ile będziesz mieć czasu na pracę z arkuszem?
Język polski trwa 120 minut (dla uczniów piszących w przedłużonym czasie do 180 minut)
Matematyka trwa 100 minut (dla uczniów piszących w przedłużonym czasie do 150 minut)
Język obcy trwa 90 minut (dla uczniów piszących w przedłużonym czasie do 135 minut)

Co cię czeka w dniu egzaminu?
Przychodzisz do szkoły około godziny 8:30.
Pomiędzy 8:30 a 8:45 idziesz pod salę egzaminacyjną (listy zdających w sali wywieszone będą na drzwiach).
Nauczyciele będą Was wpuszczać do sali od godziny 8:50 wyczytując nazwiska z listy.
Przy wejściu otrzymasz kopertę, która będzie zawierała:

  1. pasek z kodem i numerem PESEL,
  2. naklejki z kodem kreskowym, które będzie trzeba nakleić w odpowiednim miejscu arkusza.

Przy wejściu wylosujesz jeszcze numer stolika, przy którym będziesz pracować podczas egzaminu.

UWAGA!!!
Nie możesz mieć przy sobie żadnego urządzenia do komunikacji (telefon komórkowy, smartwatch, radiostacja ;)), nawet wyłączonych!

Posiadanie na sali takiego urządzenia oznacza koniec pracy i termin dodatkowy.
Jeśli przyniesiesz takie urządzenie do szkoły będziesz mógł je zostawić bezpiecznie w pomieszczeniu zamykanym.

A co możesz/musisz mieć ze sobą?

  1. Musisz mieć długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, nie może być zmazywalny/ścieralny.
  2. Powinieneś mieć legitymację szkolną (jeżeli zapomniałeś ją wziąć, to nie wracaj do domu ryzykując spóźnienie się na egzamin – nauczyciel może potwierdzić, że Ty to Ty).
  3. Na matmę powinieneś mieć dodatkowo linijkę (żadnych ołówków!).
  4. Możesz mieć ze sobą małą butelkę z wodą, najlepiej bez etykiety. W czasie egzaminu butelka stoi na podłodze przy stoliku (nie może stać na stoliku).

Jeżeli musisz zażyć podczas egzaminu jakieś lekarstwo, to wcześniej musimy o tym wiedzieć – rodzic lub Ty ustalasz to z dyrektorem.

Siedzisz wygodnie przy stoliku. Jest godzina 9:00.

Nauczyciele rozdają zapakowane w folie i zaklejone arkusze. Musisz je rozpakować.
Wyciągasz z koperty pasek i naklejki.
Nauczyciel mówi Ci co masz zrobić zanim rozpocznie się egzamin. Wszyscy nauczyciele sprawdzają czy uczniowie zrobili to, co trzeba i jak trzeba.

A tak wygląda pierwsza strona arkusza i karta odpowiedzi.

Wszystko to robiłeś na egzaminie próbnym, oprócz naklejek. Miejsce na naklejkę jest oznaczone.
A tak wygląda naklejka (nie Twoja ;)):

naklejka

naklejka

Na matmie będzie „karta rozwiązań”. Uważaj, musisz się zmieścić w czarnej ramce. Ta karta jest sprawdzana przez specjalne urządzenie i wszystko co umieścisz poza czarną ramką nie będzie sczytane.

Jest godzina około 9:10 i startujemy – od tego momentu zaczyna płynąć czas.

Jeżeli spóźniłeś się – czego Ci nie życzę, to idziesz prosto do dyrektora. Razem z nim idziesz do sali egzaminacyjnej. Jeżeli się okaże, że Twoi koledzy i koleżanki rozpoczęli już pracę z arkuszem, to nie wejdziesz na salę, nie ma takiej opcji 🙁

Na języku obcym egzamin rozpocznie się od odtworzenia płyty CD z zadaniami.

Uważaj, żeby dyrektor nie unieważnił Ci egzaminu, bo czeka cię termin dodatkowy.
Kiedy można unieważnić Ci egzamin?

Jeżeli podczas egzaminu ściągasz lub odpisujesz lub próbujesz porozumiewać się z innym uczniem, to nauczyciel informuje o tym dyrektora, a ten przerywa Ci egzamin.
Jeżeli zakłócasz przebieg egzaminu czyli przeszkadzasz innym, to jak wyżej. Zatem nie stukamy, nie pukamy, nie mruczymy, nie gadamy do siebie ani do innych, nie wstajemy z miejsca, nie śpiewamy itp.

Jeśli przyciśnie Cię jakaś potrzeba i w ogóle, jeśli czegokolwiek potrzebujesz, to wiesz – ręka w górę, nauczyciel podchodzi do Ciebie i cichutko opowiadasz mu co Cię dręczy, ale nie licz na to, że powie Ci jak rozwiązać zadanie 🙁

Nauczyciel dwa razy podczas egzaminu „zrobi Ci pobudkę” o ile nie skończysz pracy wcześniej:

  1. Na 10 minut przed upływem czasu zakończenia pracy przypomni wszystkim, że mają przenieść zaznaczenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Oczywiści Ci, którzy muszą to zrobić, bo niektórzy nie muszą, ale oni o tym wiedzą.
  2. O godzinie zakończenia pracy z arkuszem nauczyciel powie, że masz jeszcze 5 minut na sprawdzenie, czy dobrze pozaznaczałeś odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Jeżeli, pomimo tego, że przypominaliśmy Ci o przenoszeniu odpowiedzi na kartę, nie zrobiłeś tego, to musisz powiedzieć o tym nauczycielowi, a on będzie już wiedział co z tym zrobić.

Zresztą, nauczyciel odbierając od Ciebie pracę (nawet jeżeli skończyłeś wcześniej) sprawdzi, czy wszystko z Twoim arkuszem jest OK.

THE END

To wszystko na dzisiaj i odpocznij przed kolejnym, jutrzejszym egzaminem. No chyba, że skończyłeś pisać język obcy, to teraz już masz z głowy i czekasz cierpliwie na wyniki.

Aha jeszcze jedna sprawa. Komisja sprawdzająca Twoją pracę może uznać, że nie pracowałeś samodzielnie, bo na przykład Twoja praca jest identyczna, jak koleżanki, która siedziała przy stoliku obok, no i wtedy poinformuje szkołę, że unieważnia Twoją pracę.

Ale jestem przekonany, że do takich sytuacji nie dopuścisz.

Powodzenia