logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Egzamin

Egzamin ósmoklasisty


Linki do materiałów związanych z egzaminem:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020.

Wytyczne do przeprowadzania egzaminów w czasie epidemii.

Wszystkie powyższe informacje oraz inne o egzaminie, informatory, arkusze egzaminacyjne, materiały dodatkowe umieszczone są na stronie internetowej CKE.


Powyżej pod linkami znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące egzaminu, a poniżej skrócone i najważniejsze dla Ucznia.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Informacje dla uczniów

Kiedy na egzamin?
16 czerwca (wtorek), godz. 9:00 Język polski
17 czerwca (środa), godz. 9:00 Matematyka
18 czerwca (czwartek), godz. 9:00 Język angielski

Ile będziesz mieć czasu na pracę z arkuszem?
Język polski trwa 120 minut (dla uczniów piszących w przedłużonym czasie do 180 minut)
Matematyka trwa 100 minut (dla uczniów piszących w przedłużonym czasie do 150 minut)
Język obcy trwa 90 minut (dla uczniów piszących w przedłużonym czasie do 135 minut)

Co cię czeka w dniu egzaminu?

Przychodzisz do szkoły na godzinę 8:15.

Przed wejściem do szkoły masz założoną maseczkę (przyłbicę). Cały czas zachowujesz bezpieczną odległość od innych.

Do szkoły wchodzisz prawymi drzwiami. W przedsionku dezynfekujesz ręce. Po wejściu do szkoły nauczyciel nie zbada Ci temperatury (pamiętasz, że z gorączką nie możesz przyjść na egzamin?).

Jeżeli przyniesiesz ze sobą inne rzeczy niż dozwolone (jakie są dozwolone? o tym później), to nauczyciel skieruje Cię na sektor C (sale 2C i 3C), abyś tam je pozostawił. Jeżeli już oddałeś niepotrzebne rzeczy lub w ogóle nie musiałeś tego robić udajesz się na aulę i zajmujesz miejsce siedzące zachowując wyznaczoną liniami bezpieczną odległość.

Około godziny 8:30 nauczyciel obserwujący Cię na auli rozpocznie wyczytywanie uczniów z listy i skieruje każdego do jego sali egzaminacyjnej.

Przed salą ze stolika weźmiesz kopertę z kodem i naklejkami, a przed samymi drzwiami nauczyciel wylosuje twój numer stolika, przy którym będziesz rozwiązywać zadania.

UWAGA!!!
Nie możesz mieć przy sobie żadnego urządzenia do komunikacji (telefon komórkowy, smartwatch, radiostacja ;)), nawet wyłączonych!

Posiadanie na sali takiego urządzenia oznacza koniec pracy i termin dodatkowy.

A co możesz/musisz mieć ze sobą?

 1. Musisz mieć długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, nie może być zmazywalny/ścieralny.
 2. Powinieneś mieć legitymację szkolną (jeżeli zapomniałeś ją wziąć, to nie wracaj do domu ryzykując spóźnienie się na egzamin – nauczyciel może potwierdzić, że Ty to Ty).
 3. Na matmę powinieneś mieć dodatkowo linijkę (żadnych ołówków!).
 4. Możesz mieć ze sobą małą butelkę z wodą, najlepiej bez etykiety. W czasie egzaminu butelka stoi na podłodze przy stoliku (nie może stać na stoliku).

Jeżeli musisz zażyć podczas egzaminu jakieś lekarstwo, to wcześniej musimy o tym wiedzieć – rodzic lub Ty ustalasz to z dyrektorem.

Siedzisz wygodnie przy stoliku. Jest godzina 9:00.

Nauczyciele rozdają zapakowane w folie i zaklejone arkusze. Musisz je rozpakować.

Wyciągasz z koperty pasek i naklejki.
Nauczyciel mówi Ci co masz zrobić zanim rozpocznie się egzamin. Wszyscy nauczyciele sprawdzają czy uczniowie zrobili to, co trzeba i jak trzeba.

A tak wygląda pierwsza strona arkusza i karta odpowiedzi.

Wszystko to robiłeś na egzaminie próbnym, oprócz naklejek. Miejsce na naklejkę jest oznaczone.
A tak wygląda naklejka (nie Twoja ;)):

naklejka

naklejka

Na matmie będzie „karta rozwiązań”. Uważaj, musisz się zmieścić w czarnej ramce. Ta karta jest sprawdzana przez specjalne urządzenie i wszystko co umieścisz poza czarną ramką nie będzie sczytane.

Jest godzina około 9:10 i startujemy – od tego momentu zaczyna płynąć czas.

Gdy nauczyciele wrócą na swoje miejsca będziesz mógł ściągnąć maseczkę.

Jeżeli spóźniłeś się – czego Ci nie życzę, to idziesz prosto do Twojej sali egzaminacyjnej. Jeżeli się okaże, że Twoi koledzy i koleżanki rozpoczęli już pracę z arkuszem, to nie podejmiesz pracy, nie ma takiej opcji 🙁

Spis sal egzaminacyjnych znajdziesz na końcu.

Na języku obcym egzamin rozpocznie się od odtworzenia płyty CD z zadaniami.

Uważaj, żeby dyrektor nie unieważnił Ci egzaminu, bo czeka cię termin dodatkowy.
Kiedy można unieważnić Ci egzamin?

Jeżeli podczas egzaminu ściągasz lub odpisujesz lub próbujesz porozumiewać się z innym uczniem, to nauczyciel informuje o tym dyrektora, a ten przerywa Ci egzamin.
Jeżeli zakłócasz przebieg egzaminu czyli przeszkadzasz innym, to jak wyżej. Zatem nie stukamy, nie pukamy, nie mruczymy, nie gadamy do siebie ani do innych, nie wstajemy z miejsca, nie śpiewamy itp.

Jeśli przyciśnie Cię jakaś potrzeba i w ogóle, jeśli czegokolwiek potrzebujesz, to wiesz – ręka w górę, nauczyciel podchodzi do Ciebie (na bezpieczną odległość) i cichutko opowiadasz mu co Cię dręczy, ale nie licz na to, że powie Ci jak rozwiązać zadanie 🙁

Nauczyciel dwa razy podczas egzaminu „zrobi Ci pobudkę” o ile nie skończysz pracy wcześniej:

 1. Na 10 minut przed upływem czasu zakończenia pracy przypomni wszystkim, że mają przenieść zaznaczenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Oczywiście Ci, którzy muszą to zrobić, bo niektórzy nie muszą, ale oni o tym wiedzą.
 2. O godzinie zakończenia pracy z arkuszem nauczyciel powie, że masz jeszcze 5 minut na sprawdzenie, czy dobrze pozaznaczałeś odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Jeżeli, pomimo tego, że przypominaliśmy Ci o przenoszeniu odpowiedzi na kartę, nie zrobiłeś tego, to musisz powiedzieć o tym nauczycielowi, a on będzie już wiedział co z tym zrobić.

Zresztą, nauczyciel odbierając od Ciebie pracę (nawet jeżeli skończyłeś wcześniej) sprawdzi, czy wszystko z Twoim arkuszem jest OK.

Na 15 minut przed wyznaczonym czasem, nawet jeżeli już skończyłeś pisanie nie możesz opuścić sali egzaminacyjnej i musisz siedzieć do końca.

Pamiętaj, że w każdej sytuacji, gdy opuszczasz miejsce w sali lub podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby sprawdzić arkusz musisz zasłonić usta i nos (maska). Pamiętaj również o dodatkowych zasadach zachowania się podczas egzaminu, w tym:
– niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
– konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

Zarówno przed egzaminem, jak i po, nie ma opcji, aby zebrać paczkę i pogadać. Będzie jeszcze na to czas, gdy będzie bezpieczniej. Teraz rozmawiasz z innymi przez telefon, Skypa lub Zooma – można nawet zebrać paczkę i gadać w kilka osób z włączonymi kamerkami 🙂

Po egzaminie udajesz się do domu.

W czwartek, na prośbę rodziców, po egzaminie będą robione indywidualne zdjęcia do tablo. Gdy skończysz pisanie i wyjdziesz z sali, to udasz się do auli. Z auli będziecie wywoływani pojedynczo do zrobienia zdjęcia i zaraz potem udasz się do domu.

THE END

To wszystko na dzisiaj i odpocznij przed kolejnym, jutrzejszym egzaminem. No chyba, że skończyłeś pisać język obcy, to teraz już masz z głowy i czekasz cierpliwie na wyniki (do końca lipca).

Aha jeszcze jedna sprawa. Komisja sprawdzająca Twoją pracę może uznać, że nie pracowałeś samodzielnie, bo na przykład Twoja praca jest identyczna, jak koleżanki, która siedziała przy stoliku obok, no i wtedy poinformuje szkołę, że unieważnia Twoją pracę.

Ale jestem przekonany, że do takich sytuacji nie dopuścisz.

Powodzenia

dyr. Piotr Pszonka


W których salach będziecie pisać?

Język polski i matematyka:

 • większość w dużej sali gimnastycznej,
 • wydłużony czas pracy w sali 2F (matematyczna).

Język angielski:

 • w sali 5C (polonistyczna) uczniowie: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
 • w sali 2F pozostają uczniowie z wydłużonym czasem pracy
 • w sali 7F (fizyczna) uczniowie: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 • w sali 2E (plast-muz) uczniowie: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28


Procedura opracowana na czas przed i po egzaminie

Zasady wpisane zostały w tekst wyżej, ale co tam, tu są jeszcze raz zebrane:

 1. Uczniowie klas ósmych w wyznaczonym dniu przychodzą do szkoły na godzinę 8:15, zakładają maseczki i zachowują odstęp 1,5 m od drugiej osoby.
 2. Do szkoły wchodzą głównym wejściem, prawą stroną. W przedsionku dezynfekują ręce.
 3. Kierują się do wyznaczonych klas, zgodnie z wskazówkami dyżurujących nauczycieli. W salach będą mogli zostawić rzeczy osobiste, ale nie przybory szkolne.
 4. Uczniowie nie powinni przynosić telefonów; jeżeli to zrobią – to na własną odpowiedzialność będą musieli zostawić komórkę w klasie.
 5. Następnie ósmoklasiści udają się na aulę i tam czekają na wejście do sal egzaminacyjnych. Zachowują odpowiednią odległość i nie zdejmują maseczek.
 6. Nauczyciel wywołuje ucznia, a ten kieruje się w stronę sali.
 7. Po drodze do sali bierze kopertę z kodem i naklejkami.
 8. Przed salą nauczyciel, losuje numerek stolika, a uczeń zajmuje wyznaczone miejsce.
 9. Zarówno przed egzaminem, jak i po, uczniowie nie mogą gromadzić się na terenie szkoły.
  Po egzaminie powinni niezwłocznie opuścić teren szkoły z uwzględnieniem punktu 11.
 10. W drugim dniu egzaminu odbędą się indywidualne zdjęcia do tablo. W tym dniu uczeń po skończonym egzaminie udaje się na aulę, skąd nauczyciel kieruje go do sali, gdzie będą robione zdjęcia. Po sfotografowaniu uczeń niezwłocznie opuszcza szkołę.