logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Egzamin

Egzamin gimnazjalny

Egzamin ósmoklasisty


Egzamin gimnazjalny

Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące egzaminu gimnazjalnego:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20. sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20. sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

INFORMACJA SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO


Egzamin ósmoklasisty

ZASADY przeprowadzania i przystępowania do egzaminu.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20. sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2019 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku.

Informatory.

Pokazowe arkusze egzaminacyjne.


Po spotkaniach z rodzicami i uczniami

Plik z informacją dla uczniów

Plik z informacją dla rodziców