logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

W nowym roku szkolnym Rada Rodziców zdecydowała, że nie będzie wybierać propozycji towarzystwa ubezpieczeniowego do ubezpieczenia grupowego dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Obecna polisa ubezpieczenia grupowego obejmuje wszystkie ubezpieczone dzieci do piątku 31 sierpnia.

Każdy rodzic powinien ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie wybierając polisę dostosowaną do potrzeb i swoich możliwości.

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe, ale należy pamiętać, że wypadku nie da się przewidzieć.