logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Ubezpieczenie NNW dzieci

Szanowni Rodzice.

Rada Rodziców nie planuje organizowania ubezpieczenia grupowego Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla uczniów. W to miejsce sugeruje ubezpieczenie indywidualne,  z którego skorzystało wielu rodziców naszej szkoły w ubiegłym roku szkolnym (tak robi obecnie większość rodziców z innych szkół).

Każdy rodzic wybiera firmę ubezpieczeniową indywidualnie. Może też skorzystać z rekomendacji firmy ubezpieczeniowej jako kontynuację z ubiegłego roku szkolnego.

Szczegóły na podstronie Informacje dla Rodziców.