logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Ubezpieczenie grupowe NNW dzieci

W związku z licznymi prośbami rodziców Przewodnicząca Rady Rodziców zdecydowała, że będzie ubezpieczenie grupowe dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW).

W najbliższym czasie odbędzie się zebranie, na którym Rada Rodziców dokona wyboru firmy ubezpieczającej.

Rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z ubezpieczenia grupowego powinni zgłosić to na pierwszym zebraniu z rodzicami wpisując dane dziecka na listę.

Kwota i warunki ubezpieczenia będą podane na szkolnej stronie internetowej przed zebraniami z rodzicami.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Nikoleta Kobeszko