logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Ubezpieczenie dzieci NNW

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców Naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019 złożonych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Przedstawiamy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia Towarzystwa Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019.

Składki za ubezpieczenie w wysokości 55 złoty będzie można wpłacać na zebraniach z rodzicami w dniach 18-20 września 2018 u trójek klasowych, lub w późniejszym terminie w sekretariacie bądź u przewodniczącej Rady Rodziców, pani Nikolety Kobeszko do dnia 28 września 2018.

Pliki zawierające tabelę uszczerbku, warunki ubezpieczenia, instrukcję zgłoszenia wypadku z drukiem zgłoszenia znajdziecie na stronie z informacjami dla rodziców.