logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

TYDZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

„Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną duszę. I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią”.
Carlos Ruiz Zafón

Święto ustanowione w 1985 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych stanowi okazję do przedstawienia dokonań środowiska bibliotekarskiego i podkreślenia jego roli w budowaniu dziedzictwa kulturowego. Istotą pracy bibliotekarza jest docieranie do jak największej liczby miłośników książek i zachęcanie do sięgania po literaturę.

Popularyzowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przynosi wymierne efekty. Dzisiaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że właśnie czytanie książek pogłębia zasób słownictwa, pozwala na dogłębne poznanie problemu, poszerza wiedzę a także uczy ortografii, interpunkcji.

Ludzie, którzy czytają, są mądrzejsi. Nie bez powodu mówi się o kimś posiadającym wartościową wiedzę, że jest „oczytany”. Elokwencja i łatwość wypowiadania się podnosi poczucie własnej wartości, buduje pewność siebie i pomaga w karierze zawodowej.

W obchody tego święta również włączyła się nasza szkolna biblioteka. W ramach promocji czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych została przygotowana wystawka popularyzująca książkowe nowości wydawnicze „Czytam, więc jestem”. Uczniowie klas I-III brali udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Moja ulubiona bajkowa postać”. Wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie plastycznym zatytułowanym „Czego nie lubi książka” zorganizowanym przez Rybnicki Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. W miesiącu maju została zorganizowana zbiórka książek do biblioteki „Kupiłeś, przeczytałeś, podaruj bibliotece”. Również w maju, dla grupy dzieci uczęszczających do świetlicy, odbędą się zajęcia biblioterapeutyczne „Wszyscy jesteśmy równi”. Uczniowie kas VII-VIII oraz III gimnazjum walczyli o tytuł Szkolnego Mistrza Języka Polskiego i Szkolnego Mistrza Polskiej Ortografii.