logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Trzeciego dnia Kraków

Piękny Kraków wiosną oraz porządna lekcja historii czyli trzeci dzień polsko-niemiecki w Kraków/Oświęcim.