logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

ŚWIADECTWA

Rozdanie świadectw – 26 czerwca 2020 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację uczniowie (rodzice) będą mogli odbierać świadectwa od swoich wychowawców indywidualnie, w specjalnie wyznaczonym dla danej klasy miejscu. Nie przynoszą ze sobą kwiatów, ani żadnych innych przedmiotów będących wyrazem wdzięczności.

Uczeń (rodzic) przychodzi 26 czerwca (piątek) na konkretną, wyznaczoną przez Wychowawcę godzinę (plan zakłada 3 osoby w czasie 10 minut). Ma założoną maseczkę i zachowuje bezpieczny (ok. 1,5 – 2 metrowy) odstęp. Należy przestrzegać wyznaczonej godziny. Po otrzymaniu świadectwa, nie czekając na pozostałych, udaje się do domu.

Odbiór świadectwa w tym dniu nie jest obowiązkowy. Jeśli ktoś z powodu kwarantanny lub obaw nie przyjdzie odebrać dokumentu, może to uczynić w dowolnym momencie w czasie wakacji a nawet po.

Szczegółowy harmonogram przekaże wychowawca.

Ogólny harmonogram klas poniżej.

klasa 1a 8.00 – 9.00 Wejście na sektor I-III
klasa 1b 9.05 – 10.10 Wejście na sektor I-III
klasa 1c 10.15 – 11.20 Wejście na sektor I-III
klasa 2a 11.25 – 12.15 Wejście na sektor I-III
klasa 2b 8.00 – 8.55 Wejście na aulę przy sekretariacie (od placu zegarowego)
klasa 2c 10.50 – 11.50 Sektor C (wyjście ewakuacyjne od strony parkingu)
klasa 3a 8.00 – 9.20 Sektor C (wyjście ewakuacyjne od strony parkingu)
klasa 3b 9.25 – 10.45 Sektor C (wyjście ewakuacyjne od strony parkingu)
klasa 4a 10.35 – 11.25 Sektor F (wyjście ewakuacyjne od strony zieleńca – dawne gimnazjum)
klasa 5a 8.00 – 9.20 Wejście główne (obok portierni)
klasa 5b 9.25 – 10.40 Wejście główne (obok portierni)
klasa 5c 10.45 – 12.10 Wejście główne (obok portierni)
klasa 6a 8.00 – 9.10 Sektor F (wyjście ewakuacyjne od strony zieleńca – dawne gimnazjum)
klasa 6b 9.15 – 10.30 Sektor F (wyjście ewakuacyjne od strony zieleńca – dawne gimnazjum)
klasa 6c 8.00 – 9.20 Wejście na salę gimnastyczną (z tyłu szkoły)
klasa 7a 10.35 – 11.45 Wejście na salę gimnastyczną (z tyłu szkoły)
klasa 7b 9 .25 – 10.30 Wejście na salę gimnastyczną (z tyłu szkoły)
klasa 7c 9.00 – 10.05 Wejście na aulę przy sekretariacie (od placu zegarowego)
klasa 8a 10.10 – 12.30 Wejście na aulę przy sekretariacie (od placu zegarowego)

Poprzedni

Następny