logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

STYPENDIUM

Na podstronie Stypendium (Uczniowie/Stypendium) osoby zainteresowane znajdą informację o zasadach przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, listę osób, którym zostały przyznane stypendia na zakończenie roku oraz, na samym dole, informację o sposobie podania informacji dotyczących rachunku bankowego w celu dokonania przelewu stypendium (pliki o nazwach (stypendium_rachunek.doc oraz stypendium_rachunek.pdf).

Poprzedni

Następny