logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

STYPENDIUM WÓJTA

Do końca sierpnia br. przyjmowane są w Urzędzie Gminy Świerklany wnioski o udzielenie stypendium dla młodych mieszkańców naszej gminy – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce bądź mogą poszczycić się znaczącymi sukcesami w sporcie.

Stypendium Wójta Gminy Świerklany przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego – pod uwagę brane są jedynie osiągnięcia ucznia w nauce i jego zachowanie/kultura osobista. Indywidualna wysokość stypendium waha się od 100 do 1200 zł (wypłacane jednorazowo), uzależniona jest od rangi osiągniętego wyniku i ma charakter uznaniowy.

To, kto może być wnioskodawcą oraz jakie trzeba spełnić wymogi, aby ubiegać się o nagrodę pieniężną, szczegółowo reguluje Uchwała nr 50/VII/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 lutego 2019 r. wraz z towarzyszącymi jej załącznikami, która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany. Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są również pod numerem telefonu (32) 432 75 31.

Wniosek w wersji docx