logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Sprzątanie Świata 2019

Sprzątanie świata – wspólna lekcja poszanowania środowiska

Akcja „Sprzątania świata”, która miała miejsce w naszej szkole 24 października angażuje i integruje całą społeczność uczniowską. Biorą w niej udział wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami. Razem ponad 400 osób.

Od tygodnia trwały przygotowania. Uczniowie koła ekologicznego, biologicznego i plastycznego pod kierunkiem swych nauczycieli Pani Danuty Zoń, Pani Dominiki Chamery i Pani Moniki Lampert przygotowali rebusy, zagadki, krzyżówki dla swych młodszych i starszych kolegów, były one miłą rozrywką podczas przerw śródlekcyjnych. Powstały też piękne dekoracje i gazetki nawiązujące do tematyki ekologii.

Na auli szkoły odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem Urzędu Gminy Świerklany Panem Piotrem Pustelnikiem inspektorem do spraw ochrony środowiska. Objaśnił on dzieciom sens segregacji odpadów i dbania o czystość środowiska.

Następnie wszyscy udali się na plac szkolny, aby pracując w grupach klasowych zaprezentować modele przedmiotów i urządzeń wykonanych z aluminium, cennego surowca mającego obecnie szerokie zastosowanie. I tak przy dobrej współpracy i organizacji powstały przed szkołą samoloty, mosty, okna, drabiny, koła, łyżki, garnki, puszki, które cieszyły młodych wykonawców. Jednocześnie powstałe wytwory były podstawą refleksji, że warto zadbać o odzysk tak potrzebnego surowca. Polska nie posiada rud boksytu, z których to pozyskuje się aluminium. W przeciągu tygodnia nasi uczniowie odzyskali 94,2 kg surowca chroniąc ograniczone zasoby Ziemi. Zbiórce puszek, bo z nich wykonano modele, przyświecał jeszcze inny cel, dla dzieci najbardziej wymowny, że za środki pozyskane ze sprzedaży będzie zakupiona karma dla zwierząt bezdomnych ze schroniska w Wielopolu.

Naszą tegoroczną akcję można podsumować jako nietypową lekcję ekologii, przedsiębiorczości, kreatywnego współdziałania oraz uwrażliwiania na potrzeby ludzi i zwierząt.

Danuta Zoń