logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

SPOTKANIE SZKOLNEJ RADY RODZICÓW

Przewodniczący Oddziałowych Rad Rodziców wybrani podczas zebrań z rodzicami stanowią Szkolną Radę Rodziców.

Zebranie Szkolnej Rady Rodziców odbędzie się 20. września (czwartek) o godzinie 18:30.

W planie spotkanie między innymi: Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny, wybory Zarządu Rady Rodziców, uchwalenie Programu wychowawczo-profilaktycznego, dodatkowe dni wolne od nauki…

Warto wcześniej zapoznać się z Programem wychowawczo-profilaktycznym, którego projekt znajduje się na szkolnej stronie internetowej.

Na spotkanie zapraszają Przewodnicząca RR p. Nikoleta Kobeszko i dyrektor Piotr Pszonka.