logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zapisy do klasy I na 2019/2020

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach ogłasza zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2019/2020.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie – rocznik 2012.

Zapisać dziecko do klasy I należy poprzez wypełnienie Zgłoszenia do dnia 6. lutego 2019 i złożenie w sekretariacie szkoły (w godzinach od 8.00 do 15.00).

Rodzice dzieci niezamieszkałych w obwodzie szkoły, czyli poza Jankowicami, którzy będą ubiegać się o przyjęcie dziecka do klasy I składają „Wniosek”. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 25. lutego 2019.

Pierwsze spotkanie informacyjne dla rodziców przyszłorocznych klas I odbędzie się 31. stycznia 2019 o godzinie 16:30 w auli szkolnej. Spotkanie powinno potrwać około pół godziny. Podczas spotkania Dyrektor poinformuje o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej, sposobie przydzielania dzieci do klas oraz odpowie na pytania rodziców.

Druk zgłoszenia dziecka do klasy I można otrzymać w sekretariacie lub pobrać na naszej stronie, a także będzie można go otrzymać podczas spotkania 31. stycznia.

Dyrektor Piotr Pszonka