logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Skrócone lekcje

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie upałów, w porozumieniu z organem prowadzącym, zdecydowałem o skróceniu lekcji do 30 minut.

Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Jak przetrwać upały”. Upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci.

Nowy rozkład dzwonków obowiązuje wstępnie od środy 12. do piątku 14. czerwca:

1. 8:00 – 8:30
2. 8:40 – 9:10
3. 9:20 – 9:50
4. 10:00 – 10:30 Dzieci kl. 1-3, które kończą lekcje idą na obiad
5. 10:40 – 11:10 I Przerwa obiadowa
6. 11:30 – 12:00 II Przerwa obiadowa
7. 12:20 – 12:50
8. 12:55 – 13:25
9. 13:30 – 14:00

dyr. Piotr Pszonka

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz.69, z póź.zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649, z późn. zm.).