logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Oprócz niżej wymienionych, zaplanowanych spotkań wychowawców z rodzicami mogą być organizowane dodatkowe spotkania z inicjatywy wychowawcy, dyrektora lub rodziców

TERMIN TEMATYKA
14-18 września 2020 Spotkania organizacyjne.
15 grudnia 2020 Konsultacje z rodzicami 4-8.
16 grudnia 2020 Konsultacje z rodzicami 1-3.
15-19 lutego 2021 Zebrania podsumowujące półrocze kl. 1-3
22-26 marca 2021 Zebrania z rodzicami klas 4-8.
19-23 kwietnia 2021 Zebrania konsultacyjne 1-3.
19 maja 2021 Konsultacje z rodzicami 4-8.
7-9 czerwca 2021 Zebrania podsumowujące rok 4-8

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W DNIACH

15 grudnia 2020 r. odbędą się konsultacje z rodzicami klas 4-8

16 grudnia 2020 r. odbędą się konsultacje z rodzicami klas 1-3

Klasa Dzień Godzina Nr sali Konsultacje
1a 16 6C link
1b 16 7C link
2a 16 2B link
2b 16 4B link
2c 16 12B link
3a 16 1B link
3b 16 3B link
3c 16 2C link
4a 15 4F link
4b 15 2F link
5a 15 5F link
6a 15 4C link
6b 15 5C link
6c 15 1F link
7a 15 3F link
7b 15 6F link
7c 15 2F link
8a 15 7C link
8b 15 3C link
8c 15 1C link