logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Oprócz niżej wymienionych, zaplanowanych spotkań wychowawców z rodzicami mogą być organizowane dodatkowe spotkania z inicjatywy wychowawcy, dyrektora lub rodziców

TERMIN TEMATYKA
17-19 września 2019 Spotkania organizacyjne.
12-14 listopada 2019 Zebrania z rodzicami 4-8. Zebrania konsultacyjne 1-3.
12 grudnia 2019 Konsultacje z rodzicami 4-8.
11-13 lutego 2020 Zebrania podsumowujące półrocze kl. 1-3
24-26 marca 2020 Zebrania z rodzicami klas 4-8.
21-23 kwietnia 2020 Zebrania konsultacyjne 1-3.
21 maja 2020 Konsultacje z rodzicami 4-8.
2-4 czerwca 2020 Zebrania podsumowujące rok 4-8

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W DNIACH 17 – 19 września 2020 r. (dwie klasy wyjątkowo poza terminem)

Klasa Dzień Godzina Nr sali Konsultacje
1a 18 17.00 2B
1b 23 17.30 4B
1c 18 17.00 12B
2a 19 17.00 1B
2b 18 17.00 3B
2c 19 17.00 2C
3a 18 17.00 6C
3b 19 17.00 7C
4a 18 17.00 5F
5a 17 17.00 4C
5b 17 17.00 5C
5c 18 16.00 1F
6a 19 17.00 3F
6b 19 17.00 6F
6c 23 17.00 2F
7a 17 17.00 7F
7b 19 17.00 2E
7c 17 17.00 1C
8a 17 16.30 3C