logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Oprócz niżej wymienionych, zaplanowanych spotkań wychowawców z rodzicami mogą być organizowane dodatkowe spotkania z inicjatywy wychowawcy, dyrektora lub rodziców

TERMIN TEMATYKA
17-19 września 2019 Spotkania organizacyjne.
12-14 listopada 2019 Zebrania z rodzicami 4-8. Zebrania konsultacyjne 1-3.
12 grudnia 2019 Konsultacje z rodzicami 4-8.
11-13 lutego 2020 Zebrania podsumowujące półrocze kl. 1-3
24-26 marca 2020 Zebrania z rodzicami klas 4-8.
21-23 kwietnia 2020 Zebrania konsultacyjne 1-3.
21 maja 2020 Konsultacje z rodzicami 4-8.
2-4 czerwca 2020 Zebrania podsumowujące rok 4-8

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W DNIACH 11-13 lutego 2020 r. odbędą się zebrania podsumowujące półrocze kl. 1-3

Arkusz konsultacji znajduje się tutaj

Klasa Dzień Godzina Nr sali Konsultacje
1a 12 17:00 2B
1b 11 17:00 4B
1c 11 17:00 12B
2a 12 17:00 1B
2b 12 17:30 3B
2c 11 17:00 2C
3a 11 17:00 6C
3b 13 17:00 7C
4a 5F
5a 4C
5b 5C
5c 1F
6a 3F
6b 6F
6c 2F
7a 7F
7b 4F
7c 1C
8a 3C