logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Oprócz niżej wymienionych, zaplanowanych spotkań wychowawców z rodzicami mogą być organizowane dodatkowe spotkania z inicjatywy wychowawcy, dyrektora lub rodziców

 

TERMIN TEMATYKA
18-20 września 2018 Spotkania organizacyjne
11-13 grudnia 2018 Oceny proponowane 4-8. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi
23-24 styczeń 2019 Zebrania podsumowujące półrocze kl. 1-3
19-20 marzec 2019 Zebrania konsultacyjne 1-3
26-28 marzec 2019 Zebrania konsultacyjne 4-3G
14-16 maj 2019 Oceny proponowane 4-8. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi
29-30 maj 2019 Zebrania podsumowujące rok 1-3

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W DNIACH 29 – 30 maja 2019 r.

Zapis się na konsultacje

Klasa Dzień Godzina Nr sali Konsultacje
1a 29 17.00 1 B
1b 29 17.00 3B
1c 29 17.00 2B
2a 29 16.30 4B
2b 30 17.00 4B
3a 30 17.00 2C
4a 4C
4b 6C
4c 1F
5a
5b
5c 2E
6a 7C
6b 3F
6c 1C
7a 3C
8a 5C
8b 2F
8c 4C
3aG
3bG 7F