logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Rekrutacja dzieci spoza obwodu

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci niemieszkających w JankowicachZarządzenie Wójta.

Zarządzenie zawiera dwa załączniki: terminy oraz kryteria i punkty postępowania rekrutacyjnego.