logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

REKRUTACJA do klasy 1

DYREKTOR SZKOŁY OGŁASZA ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Wójta z dnia 29.01.2019 rekrutacja rozpoczyna się 25.02.2019 i trwa do 15.03.2019 roku.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły (poza Jankowicami) mogą składać WNIOSKI o przyjęcie dziecka do klasy I.

Wszystkie terminy podane są w treści ZARZĄDZENIA. Wzory oświadczeń dołączone są do WNIOSKU.

dyr. Piotr Pszonka