logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Podręczniki na nowy rok szkolny

W związku z art. 22ab. ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020.

Zobacz WYKAZ (w formacie pdf).

Proszę zwrócić uwagę, że podręczniki i zeszyty ćwiczeń do przedmiotów dodatkowych rodzic zakupuje samodzielnie (odkupuje używane), ponieważ nie są one dotowane przez państwo.

Są to:
religia we wszystkich klasach
język niemiecki w klasach 4-6