logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

OSP przenosi warsztaty

Warsztaty pierwszej pomocy połączone ze zbiórką krwi oraz szkoleniem z zakresu obsługi AED, które miały się odbyć 15 marca 2020 r. na parking przy kościele pw. Bożego Ciała w Jankowicach zostały przesunięte na termin późniejszy.