logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

Dwie wyjątkowe dziewczyny Emily Zimończyk i Malwina Bujas mają na swoim koncie kolejne sukcesy, tym razem w Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Emily Zimończyk uczennica klasy VIIIa uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego a Malwina Bujas uczennica klasy VIIb tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. To wielkie osiągnięcie okupione było solidną pracą i sporymi umiejętnościami wykształconymi podczas zajęć szkolnych, ale i poza nimi. Emily przygotowywała się pod kierunkiem nauczycielki języka niemieckiego Pani Kingi Szaboń, zaś opiekunem merytorycznym Malwiny była Pani Danuta Zoń nauczycielka geografii.

Emily Zimończyk do naszej szkoły uczęszcza od dwóch lat, po tym jak wróciła z rodziną do Polski. Lubi uczyć się języków obcych, dlatego pierwszy sukces odnotowała już w 2019 r. zdobywając II miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Języka Niemieckiego zorganizowanym przez Zespół Szkół Urszulańskich i Centrum Usług Językowych Albion w Rybniku. Udział w konkursie kuratoryjnym wymagał od niej dużego poświęcenia, gdyż oprócz znajomości języka niemieckiego musiała wykazać się wiedzą o krajach niemieckojęzycznych, ich kulturze, historii, geografii, społeczeństwie, tradycjach, zapoznać się z materiałami obejmującymi między innymi noblistów: fizyków, chemików z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, opanować nazewnictwo geograficzne: morza, góry, wyspy i wiele innych zagadnień. Na bardzo wysokim poziomie były pytania dotyczące gramatyki. Aby otrzymać tytuł laureata uczennica musiała pokonać 3 etapy konkursu: szkolny, rejonowy i wojewódzki, w dwóch pierwszych zdobyć co najmniej 85% punktów, natomiast w etapie wojewódzkim aż 90%. Osiągnięty sukces zagwarantował jej przywilej zwolnienia z części językowej egzaminu ósmoklasisty oraz prostszą drogę do wymarzonej szkoły średniej. Warto podkreślić, że Emily jest pierwszą laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w historii naszej szkoły.

Malwina Bujas to uczennica, która ma za sobą niejeden sukces w konkursach w dziedzinie nauk przyrodniczych. Jej zaangażowanie, determinacja i talent naukowy sprawił, że zdobyła wyróżnienia i nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, Wojewódzkim Konkursie Plenerowym „Leśnym Tropem”, Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym organizowanym przez ZPKWŚ. W tym roku szkolnym do swych osiągnięć dołączyła jeszcze tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Konkurs ten ma wieloletnią tradycję i wysoką rangę wśród innych konkursów wojewódzkich. Wymagał też solidnych przygotowań, tym bardziej, że każdy z etapów oprócz typowych umiejętności geograficznych i wiedzy z zakresu geografii fizycznej, regionalnej, ekonomicznej zawierał dodatkowy materiał uzupełniający. Malwina oprócz wiedzy o Ziemi, poszczególnych kontynentach i Polsce przyswoiła również materiał szczegółowy o egzotycznej wyspie Flores, Seszelach, Namibii, Kanale La Manche, przekopie Mierzei Wiślanej i wielu innych zagadnieniach. Jej szeroka wiedza z pewnością zaowocuje jeszcze w kolejnych potyczkach naukowych.

 

Wiedza jest skarbem i dziewczyny dobrze o tym wiedzą, dlatego dla osiągnięcia wyznaczonych celów potrafią poświęcić dużo dodatkowego czasu.

Za to im dziękujemy i serdecznie gratulujemy osiągnięć.