logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Pedagog i Psycholog szkolny

MIARĄ TWOJEGO CZŁOWIECZEŃSTWA JEST WIELKOŚĆ TWOJEJ TROSKI O DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Ks. M. Maliński

Pedagog szkolny:
p. Anna Szymura

Godziny pracy

Psycholog szkolny:
p. Honorata Maciończyk

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 – 12.30 Poniedziałek 8.00 – 13.30
8.00-9.00 konsultacje dla rodziców 8.00 – 8.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
12.35 – 13.20 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Wtorek 11.30 – 14.30 Wtorek 8.00 – 14.30
11.50-12.35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
12.55-13.40 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
13.45-14.30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
8.00 – 8.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
13.45 – 14.30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Środa 8.00 – 14.30 Środa 7.15 – 10.15
8.00-9.00 konsultacje dla rodziców
12.55-13.40 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
13.45-14.30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
7.15 – 8.00 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
8.00 – 8.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Czwartek 9.00 – 12.30 Czwartek 8.00 – 11.30
8.00 – 8.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Piątek 8.00 – 12.35 Piątek  8.00 – 13.35
8.00-9.00 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
11.50- 12.35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
8.00 – 8.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
11.50 – 12.35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
12.50 – 13.35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Poza powyższymi godzinami istnieje możliwość telefonicznego umówienia spotkania w innym terminie.

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”
PROGRAM PROFILAKTYKI ANTYTYTONIOWEJ INICJOWANY PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ WE WSPÓLPRACY Z RESORTEM EDUKACJI

CELE PROGRAMU:

 • Poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwie oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

PROGRAM SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH:

 1. Co to jest zdrowie?
 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 5. Nie pal przy mnie, proszę!

ZAJĘCIA POPROWADZĄ WYCHOWAWCY KLAS I- III

PROFILAKTYKA PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI
„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

Cel główny programu:

 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

PROGRAM SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH:

 1. POZNAJEMY SIĘ BLIŻEJ
 2. LABOLATORIUM CIAŁA
 3. NAUCZ SIĘ MÓWIĆ „NIE”
 4. ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
 5. UWIERZ W SIEBIE

ZAJĘCIA POPROWADZĄ WYCHOWAWCY KLAS IV-VI

 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ”
DOTYCZĄCY PROMOWANIA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚI FIZYCZNEJ

Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

CELE PROGRAMU:

 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych
 • Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej
 • Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym

Podejmowanie aktywności – promowanie zdrowego stylu życia

 • przestrzeganie podstawowych zasad higieny
 • zachęcanie do udziału w zajęciach SKS
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcie profilaktyczne dotyczące choroby alkoholowej
 • profilaktyka antynikotynowa
 • środki uzależniające – skutki i przyczyny uzależnienie
 • udział w spektaklach profilaktycznych
 • pogadanki na temat: anoreksji, bulimii, zasad zdrowego żywienia
 • zajęcia z panią pielęgniarką
 • gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, wycieczki
 • przeprowadzenie w klasach badań BMI – celem jest sprawdzenie prawidłowej masy ciała
 • udział uczniów w różnorodnych pozaszkolnych zawodach sportowych
 • Indeksy Sprawności Fizycznej
 • zajęcia kulinarne z panią kucharką
 • konkurs plastyczny „Piramida Zdrowia”

Koordynatorem programów jest pedagog szkolny