logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Kalendarz roku szkolnego

KOMUNIKAT DYREKTORA

Zgodnie z § 34 Statutu Szkoły Dyrektor ogłasza:

 1. Zakończenie I półrocza: 22 stycznia 2021
 2. Informacja o przewidywanych:
  • ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania w klasach 4-8 na pierwsze półrocze: 11 grudnia 2020
  • ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania w klasach 4-8 na koniec roku szkolnego: 17 maja 2021
 3. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych:
  • na pierwsze półrocze: do 20 stycznia 2021
  • na koniec roku: do 16 czerwca 2021
 4. Klasyfikacja:
  • śródroczna: 22 stycznia 2021
  • roczna: 21 czerwca 2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.09.2020 – Rozpoczęcie roku szkolnego
14-18.09.2020 – Zebrania z rodzicami
14.10.2020 – Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych)
11.11.2020 – Narodowe Święto Niepodległości
16-20.11.2020 – Zebrania z rodzicami 4-8. Zebrania konsultacyjne 1-3.
15.12.2020 – Konsultacje z rodzicami 4-8.
22.12.2020 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-31.12.2020 – Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2021 – Nowy Rok
4-5.01.2021 – Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
06.01.2021 – Święto Trzech Króli
01-14.02.2021 – Ferie zimowe
15-19.02.2021 – Zebrania podsumowujące półrocze kl. 1-3
22-26.03.2021 – Zebrania z rodzicami klas 4-8.
01-06.04.2021 – Wiosenna przerwa świąteczna
19-23.04.2021 – Zebrania konsultacyjne 1-3
30.04.201 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
01.05.2021 – Międzynarodowe Święto Pracy
03.05.2021 – Święto Konstytucji 3 Maja
19.05.2021 – Konsultacje 4-8
25-27.05.2021 – Egzamin ósmoklasisty – Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
03.06.2021 – Boże Ciało
04.06.2021 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
07-11.06.2021 – Zebrania podsumowujące rok szkolny 4-8
25.06.2021 – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych