logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Kalendarz roku szkolnego

KOMUNIKAT DYREKTORA

Zgodnie z § 34 Statutu Szkoły Dyrektor ogłasza:

 1. Zakończenie I półrocza: 31 stycznia 2020
 2. Informacja o przewidywanych:
  • ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania w klasach 4-8 na pierwsze półrocze: 6 grudnia 2019
  • ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania w klasach 4-8 na koniec roku szkolnego: 15 maja 2020
 3. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych:
  • na pierwsze półrocze: do 29 stycznia 2020
  • na koniec roku: do 17 czerwca 2020
 4. Klasyfikacja:
  • śródroczna: 31 stycznia 2020
  • roczna: 19 czerwca 2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.2019 – Rozpoczęcie roku szkolnego
17-19.09.2019 – Zebrania z rodzicami
14.10.2019 – Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
31.10.2019 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1.11.2019 – Wszystkich Świętych
11.11.2019 – Narodowe Święto Niepodległości
12-14.11.2019 – Zebrania z rodzicami 4-8. Zebrania konsultacyjne 1-3.
12.12.2019 – Konsultacje z rodzicami 4-8.
23-31.12.2019 – Zimowa przerwa świąteczna
1.01.2020 – Nowy Rok
2-3.01.2020 – Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13-26.01.2020 – Ferie zimowe
11-13.02.2020 – Zebrania podsumowujące półrocze kl. 1-3
24-26.03.2020 – Zebrania z rodzicami klas 4-8.
9-14.04.2020 – Wiosenna przerwa świąteczna
21-23.04.2020 – Egzamin ósmoklasisty (dni wolne)
21-23.04.2020 – Zebrania konsultacyjne 1-3.
1.05.2020 – Międzynarodowe Święto Pracy
21.05.2020 – Konsultacje 4-8
2-4.06.2020 – Zebrania podsumowujące rok szkolny 4-8
11.06.2020 – Boże Ciało
12.06.2020 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23.06.2020 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26.06.2020 – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych