logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Kalendarz roku szkolnego

KOMUNIKAT DYREKTORA

Zgodnie z § 34 Statutu Szkoły Dyrektor ogłasza:

 1. Zakończenie I półrocza: 11. stycznia 2019
 2. Informacja o przewidywanych:
  • ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania w klasach 4-8 oraz o przewidywanej ocenie niedostatecznej w klasach 3G na pierwsze półrocze: 6. grudnia 2018
  • ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania w klasach 3G na pierwsze półrocze: 4. stycznia 2019
  • ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania w klasach 4-8 oraz o przewidywanej ocenie niedostatecznej w klasach 3G na koniec roku szkolnego: 9. maja 2019
  • ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania w klasach 3G na koniec roku szkolnego: 7. czerwca 2019
 3. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych:
  • na pierwsze półrocze: do 8. stycznia 2019
  • na koniec roku: do 12. czerwca 2019
 4. Klasyfikacja:
  • śródroczna: 11. stycznia 2019
  • roczna: 14. czerwca 2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

03.09.2018 – Rozpoczęcie roku szkolnego

18-20.09.2018 – Zebrania z rodzicami 1-3G

1.11.2018 – Wszystkich Świętych

2.11.2018 – Bezpieczny powrót do domu (dzień wolny)

11-13.12.2018 – Zebrania z rodzicami 4-3G

22-31.12.2018 – Zimowa przerwa świąteczna

1.01.2019 – Nowy Rok

4.01.2019 – Oceny proponowane SPG

23-24.01.2019 – Zebrania podsumowujące półrocze kl. 1-3

11-24.02.2019 – Ferie zimowe

19-20.03.2019 – Zebrania konsultacyjne 1-3

26-28.03.2019 – Zebrania konsultacyjne 4-3G

10-12.04.2019 – Egzamin gimnazjalny (dni wolne)

15-17.04.2019 – Egzamin ósmoklasisty (dni wolne)

18-23.04.2019 – Wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2019 – Międzynarodowe Święto Pracy

2.05.2019 – Dzień Flagi (dzień wolny)

3.05.2019 – Święto Konstytucji 3 Maja

14-16.05.2019 – Zebrania z rodzicami 4-3G

29-30.05.2019 – Zebrania podsumowujące rok 1-3

20.06.2019 – Boże Ciało

21.06.2019 – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych