logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

pozytywna opinia Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2019

pozytywna opinia Rady Rodziców w dniu 25.09.2019

pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego w dniu 27.09.2019

W dodatkowych dniach wolnych szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową, lecz nie odbywają się zajęcia lekcyjne.

Poniżej zestawienie wszystkich dni wolnych w bieżącym roku szkolnym z uwzględnieniem dni dodatkowych:

14 października 2019 – Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

31 października 2019 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2019 – Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 – Narodowe Święto Niepodległości

23 – 31 grudnia 2019 – zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2020 – Nowy Rok

2 i 3 stycznia 2020 – Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13 – 26 stycznia 2020 –  Ferie zimowe

9 – 14 kwietnia 2020 – Wiosenna przerwa świąteczna

21, 22 i 23 kwietnia 2020 – egzamin ósmoklasisty (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

1 maja 2020 – Międzynarodowe Święto Pracy

11 czerwca 2020 – Boże Ciało

12 czerwca 2020 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2020 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych