logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

pozytywna opinia Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2018

pozytywna opinia Rady Rodziców w dniu 20.09.2018

pozytywna  opinia Samorządu Uczniowskiego w dniu 28.09.2018

W dodatkowych dniach wolnych szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową, lecz nie odbywają się zajęcia lekcyjne.

Poniżej zestawienie wszystkich dni wolnych w bieżącym roku szkolnym z uwzględnieniem dni dodatkowych:

1 listopada 2018 – Wszystkich Świętych

2 listopada 2018 – bezpieczny powrót do domu (dodatkowy)

22 – 31 grudnia 2018 – zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2019 – Nowy Rok

11 – 24 luty 2019 Ferie zimowe

10, 11 i 12 kwietnia 2019 – egzamin gimnazjalny (dodatkowe)

15, 16 i 17 kwietnia 2019 – egzamin ósmoklasisty (dodatkowe)

18 – 23 kwietnia 2019 – Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2019 – Międzynarodowe Święto Pracy

2 maja 2019 – Dzień Flagi (dodatkowy)

3 maja 2019 – Święto Konstytucji 3 Maja

20 czerwca 2019 – Boże Ciało