logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

pozytywna opinia Rady Pedagogicznej w dniu 11.09.2020

pozytywna opinia Rady Rodziców w dniu 22.09.2020

pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego w dniu 24.09.2020

W dodatkowych dniach wolnych szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową, lecz nie odbywają się zajęcia lekcyjne.

Poniżej zestawienie wszystkich dni wolnych oraz świąt w bieżącym roku szkolnym z uwzględnieniem dni dodatkowych:

14 października 2020 – Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

1 listopada 2020 – Wszystkich Świętych

11 listopada 2020 – Narodowe Święto Niepodległości

22 grudnia 2020 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2020 – zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2021 – Nowy Rok

4 i 5 stycznia 2021 – Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 – 14 lutego 2021 –  Ferie zimowe

1 – 6 kwietnia 2021 – Wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia 2021 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 maja 2021 – Międzynarodowe Święto Pracy

3 maja 2021 – Święto Konstytucji 3 Maja

25, 26 i 27 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

3 czerwca 2021 – Boże Ciało

4 czerwca 2021 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych