logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zakończone programy i projekty

Planeta Energii

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Planeta Energii”. Jest to program edukacyjny realizowany w formie konkursu. Skierowanego do nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w całym kraju.
Jego głównym celem jest propagowanie wśród najmłodszych wiedzy o energii elektrycznej oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw.
Naszą szkołę reprezentują uczniowie klasy 3c przy ogromnym wsparciu rodziców. Trzecioklasiści realizują różnego rodzaju zajęcia bazując na udostępnionych przez Grupę Energa materiałach dydaktycznych. Wykonują działania dodatkowe oraz autorskie pomysły.

Co się dzieje w naszym projekcie?

KONKURS

W ramach konkursu nasi Planetowicze dowiedzieli się już się miedzy innymi czym jest tajemnicze zjawisko zwane prądem elektrycznym, skąd się bierze i w jaki sposób dociera do naszych domów. Wiedzą, że może stanowić zagrożenie, ale znają też jego pozytywne strony. Trzecioklasiści zastanawiali się również, jak wyglądałby świat bez prądu oraz czy możliwe jest jego oszczędzanie, skoro komputer, telefon komórkowy, lodówka, pralka i wiele innych urządzeń użytku codziennego działają dzięki energii elektrycznej?

AKCJA NIEZAPOMINAJKA

Przypomnieliśmy całej społeczności szkolnej i lokalnej jak ważne jest oszczędzanie energii elektrycznej. Najpierw zaprojektowaliśmy plakat – pocztówkę z okazji Międzynarodowego Dnia Oszczędzania Energii. Następnie, na zajęciach plastycznych wykonaliśmy kilka egzemplarzy. Z plakatem i ulotkami wyruszyliśmy “w teren”- przeszliśmy ulicami Jankowic, odwiedziliśmy pobliskie sklepy, Urząd Gminy i znaczące instytucje w okolicy szkoły.

MUZEUM OGNIA W ŻORACH

Uczestniczyliśmy w lekcji tematycznej pt. „Tajemnica ognia”, następnie otrzymaliśmy test do samodzielnego rozwiązania i ruszyliśmy na podbój podziemia. Multimedialna ekspozycja oraz urządzenia doświadczalne były nie tylko doskonałym uzupełnieniem i ugruntowaniem zaprezentowanej wiedzy. To była cudowna zabawa, a edukacja z tak ogromną dawką rozrywki to jest właśnie to, co podoba nam się najbardziej.

CHYBA FAKTYCZNIE POTRZEBA JEST MATKĄ WYNALAZKU!!!

Tak po prostu… Poszliśmy do sali komputerowej. Zgasiliśmy światło, szczelnie zasłoniliśmy rolety i … zaczęliśmy wyobrażać sobie świat bez oświetlenia. Odrobina jasności próbowała wedrzeć się z korytarza, pomimo to było jakoś nieswojo. Nawet rozmawiać było nam trudno, a co dopiero pracować? Do pracy zdecydowanie potrzebne jest oświetlenie! To pobudziło nas do refleksji. Jak w dawnych czasach oświetlano mieszkania?

ALE Z TĄ ŻARÓWKĄ TO BYŁO SUPER!!!

Zaczęliśmy od zagadek i rebusów. Jeszcze raz przyjrzeliśmy się zgromadzonym w klasie żarówkom. Byliśmy zgodni, że do świecenia żarówki potrzebna jest elektryczność. Dokładnych informacji dostarczył nam fragment filmu z serii Rodzina Pytalskich pt. „Światła stop”

A CENNA ENERGIA „UCIEKA”…

Nasi przodkowie i to wcale nie tak dawno potrafili żyć bez elektryczności! A jeżeli już, to zużywali znacznie mniej prądu niż my. Przekonaliśmy się o tym w trakcie pobytu w izbie regionalnej. Porównując te dwa światy doszliśmy do wniosku, że my żyjemy wygodnie, ale zbyt rozrzutnie…

CO OKO WIDZIAŁO, A APARAT UWIECZNIŁ…

Dwa nieodzowne atrybuty działań w Planecie Energii. Oko i aparat. Postanowiliśmy przyjrzeć się im dokładniej. Któżby przypuszczał, że znajdziemy aż tyle analogii. Wykonaliśmy szereg doświadczeń, omówiliśmy zjawisko załamania światła. Wiemy jak powstaje obraz na siatkówce oka i na elemencie światłoczułym (kliszy) aparatu.


Edukacja bez barier

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Pozyskane środki to kwota 54 714,00 zł na doposażenie bazy dydaktycznej oraz organizację zajęć.

W naszej szkole prowadzone będą następujące działania:

 • dwa indywidualne zajęcia specjalistyczne
 • dla czworga dzieci zajęcia logopedyczne
 • dla 30 uczniów grupowe zajęcia socjoterapeutyczne (kl. 1 i 4)
 • dla około 25 uczniów grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • dla około 40 uczniów grupowe zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze,  infor.matyczne i językowe
 • dla 5 uczniów zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • dla 15 uczniów wizyta studyjna do Parku Tematycznego w Rybniku
 • dla 15 uczniów wizyta studyjna do Elektrowni Rybnik

Zajęcia odbywać się będą od października 2016 do maja 2017r.

Suma wszystkich godzin wynosi 460.

 


Śląskie bajki i legendy

Celem naszego projektu jest zbliżenie społeczności współpracujących szkół: naszej i Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace. Pragniemy osiągnąć ten cel poprzez realizację wspólnych zadań:

 • warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, techniczne i literackie
 • wspólne wyjazdy integracyjne.

Działania te rozbudzą zainteresowanie krajem partnera, kulturą, literaturą, tradycją i językiem.

Realizacja tych działań zaowocuje potrzebą utrzymywania wzajemnych kontaktów po zakończeniu projektu.

Współpraca transgraniczna realizowana w ramach projektu zakłada realizację 8 działań (po 4 działania na każdego partnera).

Będą to następujące działania:

 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
 2. PODĄŻAMY SZLAKIEM KSIĘDZA WALENTEGO
 3. OSTRAWSKIE LEGENDY
 4. SKRZATY NA LANDKU
 5. MAGIA ŚWIĄT PO ŚLĄSKU
 6. LALKI I BAJKI
 7. PODRÓŻE I KSIĄŻKI KSZTAŁCĄ NAS
 8. LEGENDY Z GÓR
 9. ŚLĄSK WĘGLEM MALOWANY

Realizowane działania

Działanie nr 2. Jankowice, 27 września 2016r.

PODĄŻAMY SZLAKIEM KSIĘDZA WALENTEGO – taki był tytuł pierwszego działania, które miało miejsce w Jankowicach. Przybyła grupa z Czech zwiedziła szkołę, wybrała się z wizytą do Urzędu Gminy, wzięła udział w przedstawieniu o księdzu Walentym, wykonała bajkę i komiks podczas warsztatów, zwiedziła nasz kościół i Studzienkę, a następnie doskonale się bawiła w ośrodku w Jankowicach.

Działanie nr 3. Ostrawa, 18 października 2016r.

OSTRAWSKIE LEGENDY – Pod tym hasłem przebiegała wizyta w Ostrawie. Zwiedziliśmy szkołę, uczyliśmy się wykonywać papier czerpany, poznaliśmy historię herbu Ostrawy, który wykonywaliśmy z tektury, układaliśmy puzzle, zwiedziliśmy bibliotekę, gdzie zostaliśmy zapoznani z czeskimi bajkami i próbowaliśmy przetłumaczyć je na język polski. W Ostrawie zwiedziliśmy Ratusz, Kościół Miłosierdzia oraz Ostrawski Zamek z muzeum czarownic oraz diabłów. Powstała piosenka w języku polsko – czeskim.

Działanie nr 4. Ostrawa, 22 listopada 2016r.

SKRZATY NA LANDKU – w Landku znajduje się muzeum górnictwa. Nasza grupa zwiedziła zabytkową kopalnię. W szkole podziwialiśmy występy czeskich uczniów, a podczas wspólnych warsztatów zrobiliśmy gigantyczna książkę obrazkową do legendy Pani z Landeka.

Działanie nr 5. Jankowice 13 grudnia 2016r.

MAGIA ŚWIĄT PO ŚLĄSKU – spotkanie miało miejsce w okresie przedświątecznym i towarzyszyła mu bożonarodzeniowa atmosfera: pani Regina Sobik przybliżyła nam lokalne tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe i opowiedziała jak obchodzone są Święta Bożego Narodzenia w jej domu, była  inscenizację pt. „O choince ubranej przez aniołka”, warsztaty muzyczne, przedstawienie świąteczne o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia, warsztaty tworzenia ozdób choinkowych, a na koniec “poszukiwanie Gwiazdy Betlejemskiej” w obserwatorium astronomicznym.

Działanie nr 6. Ostrawa 27 marca 2017r.

LALKI I BAJKI CZYLI LOUTKY A POHADKY – w spotkaniu uczestniczyła klasa 2b wraz z paniami Beatą Zahorską i Anną Szymurą. Rozpoczęliśmy od warsztatów, które poprowadzili lalkarze w teatrze. Wspólnie wykonywaliśmy pacynki. Następnie obejrzeliśmy przedstawienie: K. Čapek „Dashenka – żywot szczeniaka”. Po powrocie do szkoły podzielono nas na trzy grupy. Przy trzech stolikach do wykonania były różne zadania. Stolik numer jeden to praca manualna polegająca na wykonaniu i ozdobieniu korony. Stolik numer dwa to miejsce, gdzie powstawały rozkładane książeczki z bajkami. Wszystkie bajki były oczywiście dwujęzyczne. Stolik ostatni to było magiczne miejsce – tu powstawały lalki – postaci z bajek.

Działanie nr 7. Dolny Śląsk 6 i 7 kwietnia 2017r.

PODRÓŻE I KSIĄŻKI KSZTAŁCĄ NAS – wspólna wycieczka na Dolny Śląsk. Punkt pierwszy to Kaplica Czaszek w Czermnej , poznaliśmy historię jej powstania i co się w niej odbywa. Następnie udaliśmy się do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Tutaj poznaliśmy historię powstawania papieru. Każdy z nas podjął próbę samodzielnego czerpania papieru. Drugiego dnia pojechaliśmy do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Ostatni punkt wspólnego poznawania dolnegośląska to Twierdza w Kłodzku. Dwa dni minęły bardzo szybko. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele byli zadowoleni z wycieczki. Razem spędzony czas zaowocował w nowe doświadczenia, oraz poszerzył naszą wiedzę.

Działanie nr 8. Beskid Śląsko-Morawski 16 i 17 maja 2017r.

LEGENDY Z GÓR – wspólna wycieczka w Beskid Śląsko-Morawskito kolejne działanie projektowe. Był wyciąg krzesełkowy w Trojanovicach, który wywiózł nas na wysokość 1009 m n.p.m. na przełęcz Pustevny, przepiękny masyw Radgoszcza, który jest dla Czechów górą symboliczną i historyczną, kaplica świętego Cyryla i Metodego, warsztaty, podczas których uczniowie wykonali ozdobne maski. Drugiego dnia zaliczyliśmy skansen Roznovo pod Radhostem.


Swego nie znacie

To już druga edycja międzyszkolnego projekt edukacji regionalnej „Swego nie znacie”. Ma on na celu poznanie różnorodności Śląska – jego zwyczajów, gwary oraz odkrywanie i rozwijanie zainteresowań zabytkami i różnymi dziedzinami sztuki, a także poznanie rówieśników z innych części Śląska.
Uczniowie szkół podstawowych z Rudy ŚląskiejBojszów i Jankowic będą przedstawiać sobie wzajemnie ciekawe miejsca swojej okolicy, organizować wspólne rozgrywki sportowe, konkursy i zabawy.
W tegorocznym projekcie udział będzie brała klasa 5a pod kierunkiem p. Iwony Dziadek-Czarneckiej i p. Katarzyny Szymik

Projekt “Swego nie znacie” jest realizowany jako program dotacyjny edukacji kulturowej wyłonioy w ramach konkursu przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. 


Podróż za jeden uśmiech

Grupa KulTur, którą tworzą panie: Elżbieta Naparstek, Danuta Ignasiak i Hanna Mandelopracowała projekt „Podróż za jeden uśmiech”. Celem projektu jest przybliżenie tradycji i kultury Śląska oraz kształtowanie twórczej wrażliwości. W ramach tego programu dzieci będą uczstniczyły w bezpłatnych wycieczkach oraz cyklicznych warsztatach artystycznych.

Poniżej prezentujemy krótki opis realizowanych zadań:

WYCIECZKA DO BIELSKA – BIAŁEJ
10 maja 2016 r. odbyliśmy pierwszą z zaplanowanych w projekcie wypraw. Odwiedziliśmy niezwykle atrakcyjne miasto, usytuowane w województwie śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego – Bielsko-Biała. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Studia Filmów Rysunkowych – miejsca narodzin Reksia oraz Bolka i Lolka. Następnie w błogim nastroju udaliśmy się do Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

NA SZKLE MALOWANE
16 maja 2016r. spotkaliśmy się na warsztatach artystycznych. Przy dźwiękach muzyki góralskiej poznaliśmy technikę malowania na szkle. Na początku oczyściliśmy szybkę antyramy. Za pomocą konturówki narysowaliśmy wzory. Czekając na ich wyschnięcie, omówiliśmy charakterystyczne cechy muzyki góralskiej. A potem rozpoczęła się prawdziwa zabawa kolorami. Za pomocą pędzla nanosiliśmy różne kolory farb i tworzyliśmy prawdziwe arcydzieła. Malowanie na szkle to sztuka wymagająca odrobiny precyzji i mnóstwa wyobraźni, a tego, jak się okazało, na pewno nam nie brakuje.

WYJAZD DO PSZCZYNY
27 maja 2016r. odwiedziliśmy Perłę Górnego Śląska, czyli Pszczynę. Najpierw wzięliśmy udział w warsztatach edukacyjnych w Pokazowej Zagrodzie Żubrów oraz projekcji filmu przedstawiającego historię żubrów pszczyńskich. Następnie zwiedziliśmy jedną z największych atrakcji województwa śląskiego i najpiękniejszą rezydencję naszego regionu – Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Później odwiedziliśmy Skansen Wsi Pszczyńskiej, wpisany do opracowanego przez Urząd Marszałkowski Szlaku Architektury Drewnianej.

ZAGRODA ŻUBRÓW Z GLINY
30 maja 2016r. wszyscy zjawiliśmy się na warsztatach z… drewnianymi łopatkami i wałkami oraz nożykami – narzędziami niezbędnymi podczas lepienia z gliny. Przygotowaliśmy materiał naprawdę dobrej jakości, gęstą i gładką glinę. Postanowiliśmy stworzyć zagrodę żubrów i bez wątpienia nam się udało. Warsztaty nie tylko przyczyniły się do poznania właściwości gliny oraz pokazały tajniki i technikę pracy z tym materiałem. Dały nam mnóstwo radości, a w każdym z nas wyzwoliły inwencję twórczą.

WYCIECZKA DO TARNOWSKICH GÓR
6 czerwca 2016r. odbyła się nasza ostatnia już wycieczka zaplanowana w projekcie. Naszą górniczą przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzania zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. W podziemnych korytarzach położonych 40m pod ziemią, spędziliśmy 90 minut. Spore wrażenie zrobiło na nas multimedialne Muzeum Górnictwa i prezentowany Skansen Maszyn Parowych. Jednak bezwarunkową atrakcją okazał się pobyt w Sztolni Czarnego Pstrąga i najdłuższy w Polsce, 600 metrowy podziemny przepływ łodziami.

BIŻUTERIA Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW
7 czerwca 2016r. spotkaliśmy się na ostatnich, ale za to niezwykłych warsztatach artystycznych. W nawiązaniu do tradycji wydobywania srebra i innych metali na Śląsku, zmierzyliśmy się z dosyć trudnym zadaniem. Postanowiliśmy zaprojektować i wykonać ozdoby z przeróżnych materiałów. Nasze warsztaty udowodniły, że z trudną sztuką jubilerską potrafią poradzić sobie zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Ozdoby wykonać można ze wszystkiego. U nas królowały srebrne druciki, koraliki wszelkiego rodzaju sznurki, a nawet lakier do paznokci.

 


Różnorodność w(śród) nas

Nasza szkoła włączyła się w realizację tego projektu. Planujemy zorganizowanie wiele ciekawych zajęć, akcji oraz… licznych podróży. Takich „bliskich” i takich bardzo dalekich, wręcz egzotycznych.

Co chcemy osiągnąć? Przede wszystkim:

 • wzmocnienie własnej tożsamości osobowej i społecznej
 • uświadomienie sobie własnej wartości
 • rozumienie znaków i symboli własnej oraz innej kultury
 • zdobycie wiedzy o innych kulturach oraz umiejętność zastosowania jej w praktyce
 • zdolność wchodzenia w interakcje , czyli umiejętności komunikacyjne
 • chęć nawiązania dialogu, uczenia „ Innych” oraz i uczenia się od „Innych”
 • zdolność do integracji, empatii, tolerancji i szacunku wobec „inności” oraz negacji stereotypów

W naszej szkole „od zawsze” staramy się różnice kulturowe traktować jako źródła rozwoju, a naszym celem jest przygotowanie młodego pokolenia do współistnienia w świecie zróżnicowanym kulturowo i etnicznie. Tematyka międzykulturowa jest często poruszana w trakcie codziennych zajęć.

DZIEŃ MALOWANIA JAJ Jajko – symbol odradzającego się życia, symbol Wielkanocy. Można wyróżnić wiele rodzajów wielkanocnych jaj, w zależności od tego, jak je się ozdobi. Uczniowie naszej szkoły nie wykorzystali wyżej wymienionych sposobów. Na kartonowych jajkach stworzyli swoje malowanki. Wyobraźnia naprawdę nie ma granic. Czego tam nie było: kurczaczki, kurka, szlaczki, tęcza, a nawet zając wykluwający się z jajka. Do tego wspaniała zabawa. Nie bez znaczenia była również integracja klas młodszych ze starszymi.

 


Bo warto pamiętać

Co zrobić, aby dzieci pamiętały ważne wydarzenia historyczne? Na pewno jest wiele odpowiedzi na to pytanie. My wybraliśmy udział w programie „Bo warto pamiętać”.

W pierwszym etapie programu należało przeprowadzić lekcję historii o wybranym, spośród trzech, wydarzeniu historycznym. Postawiliśmy na Powstanie Listopadowe. 185. Rocznicę Powstania Listopadowego upamiętniliśmy w czasie akademii, która odbyła się 20.11.2015r. Tym wydarzeniom towarzyszyły różne przedsięwzięcia. Należały do nich: stworzenie gazetek tematycznych na szkolnych korytarzach czy też specjalne wydanie „Słówek”.
Dzięki podjętym działaniom uczniowie rozumieją, jak ważna jest pamięć o wydarzeniach historycznych. Znają podstawowe informacje o przedstawionych faktach. Mają świadomość, że Polacy walczyli o wolność ojczyzny w różnorodny sposób, nie tylko w kraju, ale również poza granicami Polski. Najważniejsze jest to, że dzieci zainteresowały się tematem. Po lekcji wyszukiwały materiały z tego zakresu.

Kolejnym pomysłem był wybór metody pracy. Metoda „nauki przez nauczanie” polega na tym, że uczniowie uczą uczniów, nauczyciel zaś ma możliwość obserwacji klasy i reagowania na indywidualne problemy dzieci. Wybór wydarzenia historycznego był związany z wyborem klasy. Utworzenie Dywizjonu 303 wydawało się najodpowiedniejszym dla uczniów klas II. Niemałe znaczenie miała integracja uczniów klas młodszych z szóstoklasistami.

Drugi etap projektu już za nami. Jego tytuł brzmi “Tydzień Staszica”. Słowo “tydzień” pojawiło się nie bez przyczyny ponieważ rzeczywiście przez cały tydzień odbywały się różne imprezy powiązane z postacią patrona szkoły i mające wydźwięk patriotyczny. Poniedziałek, to selfie ze Staszicem, wtorek – barwny korowód świętujący nadchodzącą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Majaśroda – spotkały się z miejscową pisarkąoraz przedstawienie o życiu Stanisława Staszicaczwartek – sprawdzian wiedzy o Stanisławie Staszicu i malowanie portretu Staszica, a w piątek powstały kilkunastometrowe łańcuchy biało – czerwone, które oplotły wszystkich w trakcie spotkania w auli szkolnej, w której odbył się konkurs „Kocham Cię Polsko”. W ostatnim dniu prawdziwym hitem okazało się wydarzenie – prawdziwy festiwal zawodowy: warsztaty poligraficzne, tkackie, kaletnicze, w trakcie których pod czujnym okiem szóstoklasistów wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły mogli wykonać pieczątki ze swoimi inicjałami, tkali gobeliny oraz wykonywali torebki.

 


KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

Nasza szkoła przystąpiła do program “Książki naszych marzeń” w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek przez nas złożony został zaakceptowany przez MEN i otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup książek do szkolnej biblioteki – trochę ponad 2000 złotych. Aby właściwie wydać otrzymane środki musieliśmy podjąć szerg działań:

 1. W październiku przeprowadzono głosowanie uczniów nt. książek, które miałyby znaleźć się w bibliotece szkolnej.
 2. Bibliotekarz skonsultował się z Gminną Biblioteką Publiczną w Jankowicach w sprawie doboru książek oraz przyszłej współpracy.
 3. Utworzoną listę książek przedstawiono Radzie Rodziców, która pozytywnie ją zaopiniowała.
 4. Zakupiono książki dla dzieci i młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem.
 5. Książki zostały wdrożone do księgozbioru biblioteki.
 6. Zorganizowano następujące akcje mając na celu promocję książki i czytelnictwa wśród uczniów:
  • Uroczyste obchody urodzin Kubusia Puchatka kl. II. (październik) m.in. odczytanie rozdziału książki „Kubuś Puchatek” A.A. Milne, konkurs znajomości treści.
  • Spotkanie z Myszką Miki, która w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przeczytała uczniom kl. I-III wybrane wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima (październik)
  • Pogadanka dla uczniów klas IV-VI Dlaczego warto czytać? oraz inscenizacja W pustyni i w puszczy. Czytać czy nie czytać? W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. (październik)
  • Przeprowadzenie konkursów: Portret Kubusia Puchatka, Znamy wiersze Jana Brzechwy kl. I-III (październik)
  • Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia klasy I (listopad) m.in. głośne odczytanie kilku rozdziałów „Misia Uszatka” C. Janczarskiego
  • Głośne czytanie w ramach akcji Gimnazjum czyta dzieciom – „Boże Narodzenie z Ebenezarem Scroog’em. (grudzień) Odczytanie adaptacji „Opowieści wigilijnej” Ch.Dickensa”
  • Uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelnika – kl. I ( luty)
  • Konkurs wiedzy o książce – kl. 4 (kwiecień)
  • Konkurs plastyczny Moja ulubiona książka kl. I – IV
  • Konkurs W magicznym świecie Harrego Pottera kl. IV-VI (maj)
  • Spotkanie z lokalną poetką p. Reginą Sobik
  • Wycieczka kl. II b do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jankowicach
 7. Zrealizowano następujące projekty edukacyjne:
  • „Mały czytelnik” – w klasach 1 
  • „Książka moim przyjacielem” – w klasach 2 
  • „Czytam, więc jestem” – w klasach 3 
  • „Kajtkowe przygody” Marii Kownackiej – kl. 4 
  • „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza – kl. 5
  • „Sachem znaczy wódz” – klasy 6
 8. Pedagogizacja rodziców:
  • Odczytanie referatu „Jak zachęcić dziecko do czytania?” – kl. IIb
  • Pogadanki podczas zebrań rodziców na temat popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci – kl. I-III
 9. Innowacje pedagogiczne:
  • „Czytaj z nami” – innowacja metodyczno – organizacyjna w kl. IIb
  • „Magiczny świat polskich legend” – kl. I-VI
 10. Biblioteka umożliwiła uczniom wypożyczanie książek na okres wakacji. Siedemnastu uczniów skorzystało z tej oferty i wypożyczyło 33 książki na wakacje.

 


MISTRZOWIE KODOWANIA 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 na wybranych zajęciach, a w maju i czerwcu z niewielką grupą uczniów realizowaliśmy program Mistrzowie Kodowania. Pani Katarzyna Szymik wprowadzała uczniów w tajniki języka programowania Scratch podczas zajęć komputerowych. Pan Piotr Pszonka z grupą chętnych uczniów zmagali się z pisaniem programów w tym języku w maju i czerwcu.


WF z Klasą 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła weszła w program WF z Klasą. Mamy założony BLOG, w nim znajdują się wszystkie wydarzenia, imprezy sportowe, relacje z zawodów, turniejów, zdjęcia, czyli wszystko co sportowego działo się u Nas.

Program WF z Klasą trwał cały rok szkolny, zdobyliśmy certyfikat spełniając kilka wymagań.

W I półroczu zorganizowany został SOS czyli Sportowy Okrągły Stół oraz wybrane zostało zadanie proponowane z puli, które było realizowane na lekcjach w.f.

W II półroczu zaplanowano i zrealizowano LAS czyli Lokalną Akcję Sportową oraz wybrano drugie zadanie do realizacji z puli zadań.
Naszym “LASEM” były rozgrywki szkolne z piłki nożnej, Młodzieżowa Akademia Siatkówki i Weekend Polska Biega.

Szczegółowy harmonogram II edycji WF z Klasą na stronie:
http://www.ceo.org.pl/pl/wf

Odwiedzajcie Naszego BLOGA 🙂

Oto link:
http://blogiceo.nq.pl/spjankowicestaszic/

 


Przygotowani na szóstkę 2014/2015

W drugiej połowie lutego 2014 ruszył projekt pt. “Przygotowani na szóstkę”. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu prowadzone były dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Są to dwa rodzaje zajęć:

 1. Zajęcia wyrównawcze:
  • z języka polskiego
  • z matematyki
  • z języka angielskiego
  • z informatyki
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia terapeutyczne
  • gimnastyka korekcyjna wad postawy
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów:
  • matematyczno – przyrodnicze
  • języka angielskiego
  • plastyczne
  • muzyczne
  • teatralne
  • fotograficzno – dziennikarskie
  • z zakresu edukacji regionalnej i europejskiej

Zobacz dokumenty projektu:

Regulamin programu 

Informacja dla Rodziców