logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Uroczystości szkolne

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Nazwa uroczystości Osoby odpowiedzialne Termin
Inauguracja Roku Szkolnego Dyrektor, Wicedyrektor, D. Reder, M. Lampert, Wychowawcy klas IX
Ślubowanie klas I K. Kubica, Magdalena Szulik, A. Burda IX
Wybory do SU Magdalena Szulik, Justyna Bajek IX
Bezpieczna droga do i ze szkoły-Spotkanie z policjantem w klasach I. A. Szymura IX
Dzień Edukacji Narodowej – akademia   X
Spotkanie z higienistką szkolną nt.

„ Zdrowe odżywianie”

J. Krawczyk-Niewęgłowska, B. Chrysteczko X
Światowy Dzień Oszczędzania – SKO I. Drąszczyk, K. Szymik X
Rajd do Studzienki przyrodniczo-ekologiczny D. Zoń X
Dzień kropki J. Piwkowska, G. Toman, D. Zoń, D. Chamera X
IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia J. Piwkowska, G. Toman X
Spotkanie z Kołem Gospodyń „ Przetwory i walory odżywcze” J. Krawczyk-Niewęgłowska, E. Rugor XI
Europejski Dzień Języków Obcych B. Nogły  
#Erasmus Day B. Nogły  
Festiwal Instrumentalny K. Szymik, M. Lampert, D. Reder XI
Święto Odzyskanie Niepodległości – akademia I. Dziadek-Czarnecka, K. Szymik XI
Jasełka po śląsku   XII
Warsztaty inspiracji artystycznych „Razem z mamą, razem z tatą” E. Naparstek XII
Warsztaty świąteczne A. Burda XII
Warsztaty plastyczne M. Lampert XII/I
Koncert kolęd i pastorałek K. Szymik, M. Lampert, D. Reder I
Bezpieczne ferie-Spotkanie z policjantem w klasach I-III A. Szymura I
Tydzień Świadomości Dysleksji H. Maciończyk  
Uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelnika E. Rugor II
Dzień Świętego Patryka B. Nogły III
Obchody Święta Liczby Pi J. Piwkowska, G. Toman III
Dzień świadomości Autyzmu A. Szymura, M. Augustowska III
Dzień Ziemi D. Zoń, D. Chamera IV
Dzień Europejski B. Nogły V
Wiosenny Tydzień Zdrowego Stylu Życia. H. Maciończyk, D. Chamera V/VI
Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja   V
Mini festyn szkolny z okazji Dnia Dziecka dla klas I-III J. Krawczyk-Niewęgłowska VI
Bezpieczne wakacje-Spotkanie z policjantem w klasach I-III A. Szymura VI
Pożegnanie klas VIII   VI