logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Patron

Patron

Stanisław Wawrzyniec Staszic


(ur. przed 6 listopada 1755 w Pile, zm.
20 stycznia 1826 w Warszawie) – polski
działacz oświeceniowy, pionier
spółdzielczości, pisarz i publicysta, filozof
i tłumacz, geograf i geolog;
ksiądz katolicki (przez niemal 20
ostatnich lat życia Staszic nie pełnił
posługi duszpasterskiej i nie nosił sutanny).
Minister stanu Księstwa Warszawskiego
od 1809 roku, radca stanu Księstwa
Warszawskiego od 1810 roku, zastępca

ministra oświaty Królestwa Polskiego
w latach 1818-1824, minister stanu
Królestwa Polskiego od 1824 roku.

Urodzony w rodzinie mieszczańskiej
(ojciec i dziadek byli burmistrzami Piły),
po ukończeniu szkół w Poznaniu, uzyskał
święcenia i w 1778 został duchownym.
Dalsze wykształcenie uzyskał w latach
1779-1781 we Francji i Niemczech.
Jeszcze dwukrotnie w latach 1790-1791
oraz 1794-1797 wyjeżdżał za granicę.
Wg kroniki parafii pw. św. Katarzyny
w Czernięcinie w latach 1788-1791
był proboszczem w Turobinie.
Był wychowawcą synów eks-kanclerza Andrzeja Zamoyskiego. W celach naukowych podróżował po kraju, prowadząc badania geologiczne. Pełnił funkcje państwowe i społeczne. W 1812 roku przystąpił do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego.

Staszic był jednym z czołowych reformatorów i uczonych polskiego oświecenia. Filozof, głoszący monistyczną koncepcję rozwoju świata. Działał na rzecz poprawy położenia chłopów, w 1812, w folwarku Jarosławiec (koło Uchań) założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, stając się tym samym prekursorem spółdzielczości w Polsce (w 1816 dołączył do ruchu folwark dziekanowski, a w 1817 folwark hrubieszowski – mieszczanie posiadający własne majątki nie zgodzili się na włączenie miasta do Towarzystwa). Pod względem ideowym skłaniał się ku fizjokratyzmowi oraz panslawizmowi (szczególnie po 1815). Zwolennik gruntownych reform systemowych w I Rzeczypospolitej, w okresie Sejmu Wielkiego wspierał piórem zmiany przeprowadzane przez parlament. Od 1808 prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, po 1818 założył Towarzystwo Rolnicze w Hrubieszowie. W latach 1807-1812 członek Izby Edukacyjnej, od 1815 Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego. Współorganizator szkoły uniwersyteckiej w Warszawie (1816) oraz Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach.

Odegrał ważną rolę w rozwoju przemysłu, działając jako geolog i badacz natury. W 1825 opublikował informacje o Górach Izerskich i Karkonoszach. W latach 1816-1824 pełnił funkcję dyrektora generalnego Wydziału Przemysłu i Kunsztów Królestwa Kongresowego. Przygotował wówczas plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wznowił eksploatację węgla kamiennego ze złoża Reden na terenie obecnej Dąbrowy Górniczej. Z inicjatywy Staszica powstało wiele obiektów przemysłowych, m.in. pierwsze w Królestwie Polskim huty cynku (4 huty o wspólnej nazwie “Konstanty” – 1816-1822) oraz ośrodki hutnictwa żelaza.

Był mecenasem i promotorem wynalazcy Abrahama Sterna.

Pochowany został na terenie należącego do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w parafii bł. Edwarda Detkensa (dawny kościół Kamedułów), znajdującego się na warszawskich Bielanach przy ul. Dewajtis 3. W pogrzebie duchownego uczestniczyło 14 tys. warszawiaków. Zgodnie z ostatnia wolą zmarłego część jego majątku – 800 tys. zł została podzielona po 200 tys. zł między fundusze założycielskie domu zarobkowego dla ubogich i Szpitala Dzieciątka Jezus, a reszta na pomnik Mikołaja Kopernika, Instytut Głuchoniemych i Szpital Marcinkanek. Przez niemal cztery lata po śmierci Staszica jego grób był miejscem spotkań warszawskiej młodzieży i członków ruchów patriotycznych.

W 1816 odznaczony Orderem Orła Białego.W Królestwie Kongresowym został kawalerem Orderu Świętego Stanisława 1. klasy.

Oprócz naszej szkoły jest m.in. patronem AGH w Krakowie, gdzie w dalszej przyszłośći zapewne studia podejmie znaczna część naszych małych absolwentów.