logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Misja

Jesteśmy Szkołą z Misją

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą:

  1. Silnie osadzoną w środowisku lokalnym
  2. Nastawioną na współpracę między uczniami a nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; między rodzicami a szkołą; między władzami lokalnymi a szkołą
  3. Przygotowującą uczniów do permanentnego kształcenia
  4. Nastawioną na wszechstronny rozwój każdego ucznia
  5. Wyrabiającą poczucie przynależności ucznia do kraju i Europy
  6. Uczącą przywiązania do tradycji i współczesności swojego regionu
  7. Uczącą zachowań prozdrowotnych i prorodzinnych

 oraz z Wizją

WIZJA SZKOŁY

Wychowujemy ucznia dbającego o swój własny rozwój, czerpiącego radość z nauki i poznawania „nowego”, przywiązanego do tradycji i współczesności swojego regionu, wrażliwego na piękno, zafascynowanego ochroną przyrody i otwartego na świat. W naszej szkole istotnym celem jest integralny rozwój nauczyciela i ucznia. Tylko nauczyciel, który sam podejmuje stały wysiłek własnego rozwoju intelektualnego i duchowego jest w stanie kształcić osobowość młodego człowieka.