logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Szkoła na miarę XXI w

„Szkoła ma miarę XXIw”
Erasmus + KA1

Głównym celem naszego projektu jest wdrożenie innowacji pedagogicznej CLIL – nauka przedmiotów z elementami języków obcych. Ta nowoczesna i innowacyjna forma nauczania umożliwi uczniom swobodne posługiwanie się językiem obcym. W projekcie udział bierze sześciu nauczycieli różnych przedmiotów, jednakże wpływ projektu będzie znacznie szerszy, gdyż po zakończeniu każdego z kursów nauczyciele będą się dzielić zdobytym doświadczeniem i wiedzą na konferencjach rady pedagogicznej, warsztatach, lekcjach otwartych. Uczestnicy projektu to nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego, biologii, chemii, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego. Mamy nadzieję, że kursy zagraniczne, w których udział będą brać nasi nauczyciele pomogą nam nie tylko w podniesieniu jakości nauki języków obcych, ale również w indywidualizacji nauczania oraz jak największego zaangażowania wszystkich uczniów w proces dydaktyczny. Wspólne nauczanie uczniów słabych i mocnych może się udać tylko wtedy, gdy nauczyciele będą dysponować odpowiednimi umiejętnościami, a spektrum metod dopasowane zostanie do poszczególnych grup uczniów.

Koordynator projektu:
Beata Nogły

Uczestnicy projektu:
Danuta Kaszyca, Magdalena Szulik, Dominika Chamera, Anna Karpińska, Kinga Szaboń

Harmonogram kursów:

Kinga Szaboń – “Digital and Social Media Competencies @ School” – Włochy, listopad 2016
Beata Nogły – “Best Practices. Benchmarking” – Finlandia/ Estonia, kwiecień 2017
Danuta Kaszyca i Dominika Chamera – “CLIL for teachers who would like to teach subjects in English” – Irlandia, marzec 2018
Magdalena Szulik – “CLIL: innovative and effective methods and tools” – Włochy, listopad 2017
Anna Karpińska – “Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies” – Niemcy, kwiecień 2018

Wszystkie wydarzenia opisywane są na Facebooku


Kurs  „Digital and Social Media Competencies @ School”
 Rzym 28.11- 02.12.2016

Kurs dotyczył najnowszych technologii informacyjnych i ich wykorzystania w pracy dydaktycznej. Oto kilka propozycji, które można wykorzystać w szkole:
E-Twinning – portal dla nauczycieli z całego świata, w celu nawiązania współpracy ze szkołami z zagranicy, można na nim tworzyć własne projekty, z którymi można podzielić się z innymi nauczycielami.
Edmodo – platforma do zarządzania klasą, działa na zasadzie mediów społecznościowych, można w niej tworzyć grupy, wysyłać wiadomości do zainteresowanych, można dodać zadanie domowe, quiz, do platformy mogą być włączeni również rodzice.
Google również dysponuje wieloma narzędziami potrzebnymi w pracy dydaktycznej, tj. Google WorldWonders, Google Earth, Imodi, konferencje wideo, chat, Google Scholar – wiarygodne źródła internetowe, do wykorzystania na lekcji, Google Forms – ankiety, quizy, arkusze, Google Drive – przechowywanie danych w „chmurze”.
Youtube – na tym portalu są również dostępne programy edukacyjne.
Linkedin – platforma dla poszukujących zatrudnienia, można na niej znaleźć również partnerów do programu ERASMUS +.
Capzles – strona do tworzenia internetowych historyjek.
Storybird.com – strona do tworzenia historii, opowiadań, wierszy, artyści udostępnili na niej tysiące obrazków i grafik, z których można skorzystać. Aby ściągnąć książkę w formacie pdf, trzeba zapłacić symboliczną sumę.
Comicmaster.org.uk – strona przeznaczona do tworzenia komiksów.
Canva.com – bardzo ciekawa strona o wielorakim zastosowaniu. Można tutaj tworzyć grafiki różnego rodzaju, przygotować plakat, post do mediów społecznościowych, kartkę i inne.
Wordle.net / tagxedo.com – strona graficzna do tworzenia chmury o różnym kształcie ze słów, sloganów itd.
Imagechef.com – strona do tworzenia memów
Powtoon.com – tworzenie filmów.
Educreations.com – społeczność, w której każdy może nauczać i uczyć się od innych.
Edpuzzle.com – na tej stronie można ściągnąć jakikolwiek film, podzielić go na fragmenty, dodać do niego własne pytania bądź quiz i wykorzystać materiał na zajęciach.
Prezi – narzędzie służące do tworzenia prezentacji.
Dropbox – przechowywanie danych
Weebly.com – połączenie strony internetowej i bloga
Instagrok.com – tworzenie map myśli (mind mapping)

Kinga Szaboń


Kurs „Best practices Benchmarking”
Helsinki/Tallinn 02-08 kwiecień 2017

Kurs składał się z:
•  krótkich wykładów
•  wizyt w szkołach fińskich i estońskich
•  rozmów z nauczycielami i uczniami
•  udziału w lekcjach

Najciekawsze spostrzeżenia:
•  technologia jest wszechobecna w szkole – uczniowie korzystają na zajęciach z telefonów, laptopów czy komputerów, gdyż są to narzędzia, które otaczają ich na co dzień oraz z których będą musieli korzystać w dorosłym życiu. Zadaniem nauczyciela jest pokazanie jak mądrze wykorzystać nowoczesną technologię.
•  „zaufanie” to bardzo ważne słowo w fińskim systemie edukacji. Społeczeństwo ma ogromne zaufanie do nauczycieli, a nauczyciele mając równie wielkie zaufanie do uczniów.
•  nauczyciel i dyrektor ma bardzo dużą autonomię w działaniu (szkoła może nawet zrezygnować ze ocen)
•  brak szkół specjalnych, uczniowie niepełnosprawni lub upośledzeni maja swoich opiekunów i uczą się w ogólnodostępnej szkole
•  brak szkół prywatnych
•  brak nadzoru nad szkołą
•  uczniowie podchodzą tylko do jednego egzaminu, który odbywa się przed komputerem

Pomysły do wykorzystania:
•  Kahoot (fantastyczna aplikacja i strona internetowa z quizami do wykorzystania na każdym przedmiocie)
•  Plickers (jak Kahoot, ale uczniowie nie potrzebują telefonów, tylko specjalne karty odpowiedzi)
•  Duolingo (aplikacja do nauki języków obcych)
•  Nuadu (platforma edukacyjna do zadań domowych)
•  Beebots (roboty- pszczółki do nauki programowania dla dzieci)
•  Chromebook (najlepsze komputery do celów edukacyjnych)
•  Kody kreskowe (sposób na uatrakcyjnienie lekcji)
•  Pecha Kucha (prezentacje 20 sekund x 20 slajdów)
•  Flipped learning (odwrócone nauczanie)
•  Emaze(do tworzenia prezentacji i stron internetowych)
•  Dreamdo Schools (projekty)
Beata Nogły


Tytuł kursu: „CLIL for teachers who would like to teach subjects in English”
Irlandia: 17 – 24 III 2018 r.

Kurs skierowany był do nauczycieli, którzy chcieliby uczyć przedmiotów w języku angielskim z wykorzystaniem metody CLIL. W głównej mierze składał się on z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.

CLIL (Content Languge Integrated Learning) jest to system nauczania, który polega na połączeniu przedmiotów takich jak: biologia, wychowanie fizyczne, matematyka itp. z językiem obcym. Praktycznie oznacza to, że różne przedmioty nauczane są z elementami języka angielskiego. Nauczyciele pracujący metodą CLIL są przede wszystkim specjalistami w dziedzinie, z której przekazują wiedzę, a dopiero potem nauczycielami języka.

Istnieją różne odmiany CLIL w zależności od ilości języka obcego użytego do przekazania nauczanego materiału: soft CLIL -więcej nauki języka, mniej nauki przedmiotu. hard CLIL – przynajmniej 50% materiału nauczana przez nauczyciele przedmiotu w języku obcym. Język obcy używany w metodzie CLIL nauczany przez nauczyciela przedmiotu i zawiera te słowa i zwroty, które są potrzebne do zrozumienia przedmiotu – słownictwo fachowe, nazewnictwo.

Nauczyciel CLIL powinien się kierować specyfiką nauczanego przedmiotu i pod tym kątem przygotowywać lekcje oparte o program nauczania. Wybór i przygotowanie materiałów – adaptacja do potrzeb i poziomu uczniów. Metody powtarzania i utrwalania słownictwa. Metody wprowadzania nowego słownictwa. Metody prezentacji materiału, Organizacja graficzna materiału.

W klasie CLIL ważne jest/ są:

–  interakcje między grupą i nauczycielem ale też między samymi uczniami- dyskusje;
–  współpraca między uczniami -dużo prac grupowych
–  kreatywne myślenie – rozwiązywanie problemów, oferowanie rozwiązań
–  rozwijanie wiedzy o tym, jak się uczysz
– budowanie wiedzy stopniowo – nauczyciel wspiera uczniów przez stopniowe wprowadzanie w temat i słownictwo tak, aby uczniowie mogli być jak najbardziej samodzielni;

Ciekawe linki:
· www.kahoot.com – interaktywne quizy, testy
· www.spicynodes.org – tworzenie map myśli
· www.edu.glogster.com – wirtualny plakat
· www.zygotebody.com – pomoc na biologię, ludzkie ciało w 3D, z dokładnym opisem wszystkich narządów w języku angielskim

www.ed.ted.com – interaktywne filmiki

Danuta Kaszyca i Dominika Chamera


Kurs „CLIL: innovative and effective methods and tools”

Rzym 17 – 21 XI 2017 r.

Kurs dotyczył innowacyjnych i efektywnych metod i narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu metodą CLIL.

Składał się on z:
– zajęć teoretycznych
– zajęć praktycznych
– zajęć w terenie

Pomysły do wykorzystania:
– zajęcia teatralne, podczas których uczniowie muszą porozumiewać się w języku angielskim
– gra terenowa z zadaniami do wykonania w języku angielskim
– wykorzystanie tabletów, telefonów komórkowych podczas lekcji:

•  Kahoot – interaktywne quizy

•  Quizlet – interaktywne quizy, gry

– strony i aplikacje wspierające kodowanie i programowanie:

•  code.org

•  www.kodugamelab.com

•  https://education.lego.com/en-us

•  http://appinventor.mit.edu/explore/

•  https://scratch.mit.edu/

– ciekawe propozycje na przedmioty ścisłe:

•  https://sciencebob.com/ – filmiki i opisy różnych doświadczeń i eksperymentów w języku angielskim

•  https://www.zygotebody.com/ – pomoc na biologię, ludzkie ciało w 3D, w dodatku z dokładnym opisem wszystkich elementów w języku angielskim

•  www.innerbody.com – pomoc na biologię

•  sensavis.com – interaktywna pomoc na przedmioty ścisłe

•  https://www.geogebra.org/ – materiały na matematykę – interaktywne wykresy, geometria, materiały do wykorzystania na lekcji

– platforma o zarządzania klasą :

•  Edmodo

– platformy z gotowymi filmikami, lekcjami, prezentacjami:

•  https://edpuzzle.com/ – na tej platformie można edytować wybrane filmiki

•  https://www.mentimeter.com – tworzenie zabawnych i interaktywnych prezentacji

•  https://ed.ted.com/ – gotowe lekcje, interaktywne filmiki

•  https://nearpod.com/ – narzedzie do tworzenia lekcji

Więcej informacji znajdziesz na stronie padlet

Magdalena Szulik


Kurs “Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective
motivation, cooperation and evaluation strategies”
12.03.-17.03.2018 r. Berlin

Głównym tematem kursu było zarządzanie nowoczesna klasą oraz poznanie technik i narzędzi,
które zachęcą ucznia do uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.

Kurs obejmował:
• zajęcia teoretyczne
• zajęcia grupowe
• dyskusje

Tematy:
• zarządzanie czasem w czasie lekcji
• motywowanie uczniów
• zasady obowiązujące w klasie – jak je ustalać i egzekwować
• monitorowanie pracy ucznia
• tworzenie dobrych relacji
• zalety pracy w parach i grupach
• flipped classroom – odwrócona klasa
• ocenianie i ewaluacja jako część zarządzania efektywną klasą

Anna Karpińska


⇐ Poprzednia strona