logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Job shadowing

JOB SHADOWING

Uczenie się poprzez obserwację pracy innych zwykle kojarzy się z wdrażaniem nowego pracownika. Tymczasem job shadowing może pomóc w rozwoju nawet doświadczonym fachowcom.
Job shadowing, to „krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację”.

Trzy nauczycielki z zaprzyjaźnionej Základní škola z Humpolca obserwują zajęcia prowadzone w naszej szkole przez cztery kolejne dni: od 12 do 15 marca.

Zaprezentujemy im i zapoznamy z następującymi zagadnieniami:

  • praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • czytanie tekstów ze zrozumieniem,
  • system edukacji w Polsce,
  • zajęcia lekcyjne i zajęcia dodatkowe,
  • kultura naszego regionu,
  • współpraca szkoły z otoczeniem,
  • harmonogram i plan zajęć szkolnych,
  • krajowy i szkolny plan nauczania.

Mamy nadzieję, że IvanaJanaVera zyskają na pobycie w naszej szkole, a i my dowiemy się czegoś i nauczymy od naszych gości.